Metsätiloista maksetaan yhä kovia hintoja, rahastotkin aktivoitumassa

Maaliskuussa metsätiloista tehtiin tarjouksia lähes viime kevään tahtiin. Pelkkien toteutuneiden keskihintojen tuijottaminen voi johtaa tarjousta tehdessä harhaan, muistuttaa Metsätilat.fi:n kiinteistönvälittäjä.

Metsätilojen ostajat ovat aktivoitumassa. Keväällä esimerkiksi metsätien todellinen kunto selviää metsätilan ostoa suunnittelevalle hyvin. Kuvaaja: Sami Karppinen.
Metsätilojen ostajat ovat aktivoitumassa. Keväällä esimerkiksi metsätien todellinen kunto selviää metsätilan ostoa suunnittelevalle hyvin. Kuvaaja: Sami Karppinen.

Rahastojen osuus metsätilakaupoista kävi tammikuussa pohjalukemissa, kun ne ostivat kauppasummilla mitaten alle kymmenen prosenttia tiloista. Suurimmillaan rahastojen osuus oli elokuussa 2022 lähes 80 prosenttia.

Helmikuussa rahastot näyttävät jälleen aktivoituneen, sillä niiden osuus nousi yli 20 prosenttiin kauppasummasta. Tiedot käyvät ilmi Metsätilat.fi:n Metsälehdelle tuottamasta datasta, joka käsittää noin 70 prosenttia vapailla markkinoilla tehtävistä tilakaupoista.

Huomioitavaa on, että talvikaudella tilakauppamäärät ovat kokonaisuudessaan suhteellisen pieniä. Tällöin suuret yksittäiset tilakaupat voivat vaikuttaa tilastoihin merkittävästikin.

Hinnoissa ei hiipumisen merkkejä

Suuressa osassa maata metsätilojen kysyntää ovat ylläpitäneet alkuvuonna yksityiset ostajat. Lounais-Suomessa kysynnässä tai myyntihinnoissa ei näy Metsätilat.fi:n kiinteistönvälittäjä Erkko Koivurinteen mukaan hiipumisen merkkejä.

”Hyvistä metsätiloista ollaan edelleen valmiita maksamaan kovia hintoja. Tarjoukset ylittävät pääsääntöisesti hintapyynnöt. Energiapuun kysyntä ja puukaupan hyvä vire vaikuttavat osaltaan myös metsätilamarkkinaan.”

Lounais-Suomessa koettiin poikkeuksellisen luminen talvi, joka heijastui hieman tiloista tehtyihin tarjousmääriin.

”Tosiostajat olivat kuitenkin liikkeellä läpi talven ja kaikista myyntikohteista saatiin hyviä tarjouksia”, Koivurinne kertoo.

Maaliskuussa ostajaehdokkaiden aktiivisuudessa tapahtui selvä käänne myös valtakunnallisesti. Keskimääräinen tarjousmäärä per myytävä kohde oli noin kolmanneksen viime syksyn tasoa korkeammalla ja lähestyi jo alkuvuoden 2023 tasoa.

 

Maakunnittain tarkasteltuna eniten tarjouksia myytävää kohdetta kohti tehtiin Päijät-Hämeessä. Tilastopiikkiä selittää Päijät-Hämeen kohdalla osittain yksittäinen tila, josta tehtiin poikkeuksellisen suuri määrä tarjouksia. Päijät-Hämeen jälkeen vilkkaimmin tarjouksia tehtiin Kymenlaaksossa, Pohjanmaalla, Uudellamaalla sekä Satakunnassa. Nihkeimmin tarjouksia tuli alkuvuonna Pohjois-Savon, Keski-Suomen ja Etelä-Karjalan myyntikohteisiin.

 

Pelkkiä keskihintoja ei kannata tuijottaa

Moni metsätilakaupoille suuntaava ostaja käyttää tarjouksen sopivaa summaa pohtiessaan apuna tilastoja, jotka kertovat alueella maksetuista keskimääräisistä hehtaari- tai kuutiohinnoista. Metsälehden verkkosivuilta löytyy tilastotietoja toteutuneista kauppahinnoista Hannu Liljeroosin hintaseurannan kautta.

Kiinteistönvälittäjä Koivurinne muistuttaa, että liiallinen keskihintojen tuijottaminen voi johtaa joskus myös harhaan.

”Kannattaa kiinnittää huomiota myös tilan sijaintiin, keskipuustoon sekä kehitysluokkajakaumaan. Lisäksi taimikoiden kunto, ja varttuneemmissa metsissä puuston tekninen laatu, ovat asioita, jotka vaikuttavat tilan tuotto-odotuksiin.”

Kevät on Koivurinteen mukaan joka tapauksessa otollista aikaa lähteä tutustumaan myyntikohteisiin.

”Esimerkiksi tiestön ja ojien kunnosta saa keväällä erilaisen käsityksen, kun tiet voivat olla pehmeitä ja maastossa liikkuu vesi. Toisaalta maapohjia ja niiden ravinteisuutta on helppoa havainnoida keväällä.”

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa