Miten ennallistamisasetus vaikuttaa?

Iso kysymys on, miten ennallistaminen ja metsätalous sovitetaan yhteen, sanoo Tapion liiketoimintajohtaja Olli Äijälä.

 Olli Äijälä on Tapion liiketoimintajohtaja ja vastaa liiketoiminnasta, johon kuuluvat tiimit kehittävät käytännön ennallistamistoimia.  Jos EU:n ennallistamisasetus astuu voimaan, ennallistamistoimien määrä kasvaa. (Kuvaaja: Seppo Samuli)
Olli Äijälä on Tapion liiketoimintajohtaja ja vastaa liiketoiminnasta, johon kuuluvat tiimit kehittävät käytännön ennallistamistoimia.  Jos EU:n ennallistamisasetus astuu voimaan, ennallistamistoimien määrä kasvaa. (Kuvaaja: Seppo Samuli)

1. Onko hyvä, että Euroopan parlamentti hyväksyi EU:n ennallistamisasetuksen?

Ennallistamisasetus tähtää luontokadon pysäyttämiseen. Se on tärkeää niin meidän kuin tulevien sukupolvien kannalta. Oma kysymyksensä on, olisiko asian voinut hoitaa jotenkin muuten kuin asetuksen kautta.

2. Mitä asetus tarkoittaa metsien osalta?

EU:n jäsenmaiden on vuoteen 2030 mennessä tehtävä ennallistamistoimia vähintään 20 prosentilla EU:n maa- ja merialueista. Huonokuntoisista luontotyypeistä on ennallistettava vähintään 30 prosenttia vuoteen 2030 mennessä, 60 prosenttia vuoteen 2040 mennessä ja 90 prosenttia vuoteen 2050 mennessä.

Metsissä jäsenmaiden tulee seurata metsälintukantojen kehitystä sekä kuuden muun indikaattorin kehitystä. Näitä indikaattoreja voivat olla esimerkiksi kuollut puu, eri-ikäisrakenteisten metsien osuus ja puulajien monimuotoisuus.

3. Miten asetus vaikuttaa metsänomistajiin?

Keskeistä on, että asetus ei ymmärtääkseni estä metsätalouden harjoittamista. Lisäksi metsiin liittyvät indikaattorien asiat ovat sellaisia, jotka ovat meillä jo mukana metsänhoidossa. Iso kysymys on, miten ennallistaminen ja metsätalous sovitetaan yhteen.

Vuoteen 2030 asti keskitytään ennallistamaan Natura-alueita, joten yksityismetsänomistajien talousmetsiin asetus ei alkuvaiheessa juuri vaikuta.

4. Millainen asetuksen aikataulu on?

Asetus vaatii vielä Euroopan unionin neuvoston hyväksynnän. Asetus voisi tulla voimaan toukokuussa, minkä jälkeen jäsenmailla on kaksi vuotta aikaa laatia kansalliset ennallistamissuunnitelmat. Vasta sitten nähdään tarkasti, millaisia käytännön vaikutuksia asetuksella on.

Metsälehti kuuluu Tapio-konserniin

 

Metsänhoito Metsänhoito