Miksi säätiömaksu kannattaa maksaa?

Pienilläkin teoilla on merkitystä, sanoo Suomen Metsäsäätiön tuore toimitusjohtaja Erno Järvinen.

Erno Järvinen siirtyi MTK:sta Metsäsäätiöön lokakuussa. (Kuvaaja: Seppo Samuli)
Erno Järvinen siirtyi MTK:sta Metsäsäätiöön lokakuussa. (Kuvaaja: Seppo Samuli)

Mitä Suomen Metsäsäätiö tekee?

Metsäsäätiö on suomalaisen metsäelinkeinon puolestapuhuja ja rahoittaja. Rahoituskohteista tärkeimmät ovat kouluyhteistyö ja nuorisotyö sekä puunkäyttö ja puurakentaminen.

Rahoituksen painopistettä pyritään jatkossa siirtämään pysyvästä rahoituksesta lyhytaikaisempien hankkeiden rahoitukseen. Tämä helpottaa reagointia ajankohtaisiin asioihin. Uusimpia rahoituskohteita on Tiedekeskus Heurekassa ensi keväänä avautuva Puumaa-näyttely.

Mistä Metsäsäätiö saa varansa?

Varat tulevat puukaupan yhteydessä kerättävästä vapaaehtoisesta menekinedistämismaksusta. Jos metsänomistaja maksaa maksun, sitoutuu puunostaja maksamaan säätiölle saman summan. Maksu on pystykaupoissa 0,2 prosenttia ja hankintakaupoissa 0,1 prosenttia puukaupan arvosta. Menekinedistämismaksu maksetaan noin kolmasosassa puukaupoista.

Miksi menekinedistämismaksu kannattaa maksaa?

Metsäalalla tarvitaan tahoa, joka puhuu koko metsäelinkeinon puolesta. Kun säätiö 1990-luvun puolivälissä perustettiin, Suomessa käytiin kiivasta keskustelua metsätalouden toimintaedellytyksistä. Julkisessa keskustelussa on jälleen samaa virettä.

Pienilläkin teoilla on merkitystä. Keskimääräisestä 500 kuutiometrin puukaupasta maksettu menekinedistämismaksu kattaa yhden koululuokan kuljetuskulut metsäammattilaisten järjestämälle metsäretkelle.

Näkyykö vilkas puu­kauppavuosi 2018 rahoituksessa?

Viime vuosi näkyy säätiön varoissa viiveellä, sillä menekinedistämismaksu maksetaan puukaupan loppumaksusta. Varoja on kuitenkin kertynyt tänä vuonna hieman enemmän kuin viime vuonna.

Julkaistu kokonaisuudessaan Metsälehti Makasiinissa 7/2019.

 

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa