Näin lasketaan hankintahakkuun verohyöty

Hankintatyön arvo on summa, joka ulkopuoliselle olisi pitänyt maksaa työn tekemisestä.

Hankintatyön arvo on verovapaata 125 kuutiometriin saakka. Hankintatyöllä tarkoitetaan niin hakkuutyötä kuin puun kuljetustyötä. (Kuvaaja: Sami Karppinen)
Hankintatyön arvo on verovapaata 125 kuutiometriin saakka. Hankintatyöllä tarkoitetaan niin hakkuutyötä kuin puun kuljetustyötä. (Kuvaaja: Sami Karppinen)

Kun puhutaan metsänomistajien omatoimisista hakkuista eli hankintahakkuista, mainitaan usein ohimennen luku 125 kuutiota ja verovapaus. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että metsänomistaja voisi omatoimisella työllä myydä 125 kuutiota puuta täysin veroitta.

Sen sijaan kyse on työn verovapaudesta: metsänomistaja voi vähentää puukaupan arvosta hankintatyönsä arvon 125 kuutioon asti. Itse tehty puun kaato- ja kuljetustyö pienentävät näin puukaupan verotettavaa tuloa.

Hankintatyön edellytys on, että korjattu puu menee myyntiin. Omien polttopuiden korjuusta metsänomistaja ei saa hankintatyön verohyötyä.

Jos metsänomistaja kaataa puut itse mutta puun kuljetuksen tienvarren pinoon tekee joku muu, verovapaata on vain metsänomistajan tekemä hakkuutyö. Tai toisin päin: jos joku muu kaataa ja metsänomistaja kuljettaa puut metsästä, ajotyön osuus on verovapaata hankintatyötä.

Verohallinnolla on ohjetaksat hankintatyön arvon laskemiseen. Laskelmien arvio perustuu tilanteeseen, jossa hakkuutyö tehdään moottorisahalla ja pöllien kuljetus maataloustraktorin vetämänä.

Työn arvon voi myös laskea itse: se on summa, joka ulkopuoliselle olisi pitänyt maksaa työn tekemisestä.

Pienkoneella, kuten moottorikelkalla tai mönkijällä, puunajoon kuluu usein enemmän aikaa kuin traktorilla, jolloin kuljetustyön arvon voi laskea puun tekoon käytetyn ajan perusteella.

Esimerkki hankintatyön verohyödystä

  • Metsänomistaja tekee hankintahakkuuna 125 kuutiota mäntykuitupuuta. Hän hoitaa niin hakkuun kuin puiden kuljetuksen itse.
  • Mäntykuitupuun kuutiohinta hankintahakkuussa: 32 euroa.
  • Mäntykuitupuun hankintatyön (hakkuu+kuljetus) verovähennysarvo kuutiolta: 15,7 euroa (hakkuutyö 13,33e ja kuljetustyö 2,34e, Verohallinnon ohjetaksojen mukaisesti).
  • Kun hankintatyön arvo vähennetään puukaupan arvosta, hankintakaupasta tulee verotettavaa tuloa kuutiolta 16,3 euroa. Kun verolle menee 32 euron sijaan 16,3 euroa, verotushyöty on kuutiolta noin 5 euroa.
  • Hankintatyön arvon verotushyöty 125 kuutiota mäntykuitupuuta hakanneelle metsänomistajalle on kaikkineen 625 euroa.
  • Hankintatyön arvo on verovapaata 125 kuutiometriin saakka. Hankintatyöllä tarkoitetaan niin hakkuutyötä kuin puun kuljetustyötä.

Lähteet: Veroasiantuntija Hannu Jauhiainen ja Metsäverokirja 2022.

Puukauppa Puukauppa