Otson raunioille etsitään jatkajaa

Hankekannan myynti uudelle toimijalle olisi myös Otson asiakkaiden edun mukaista.

Otson keskeneräiset kemerahankkeet, joihin lukeutuu paljon metsätien kunnostuksia, ovat konkurssipesän omistuksessa. Konkurssipesän hoitajan johdolla etsitään parhaillaan toimijaa, joka veisi hankkeet loppuun. (Kuvaaja: Sami Karppinen)

Otso Metsäpalveluiden konkurssilla voi olla vaikutusta Suomen metsäkeskuksen maksamiin kemeratukiin. Otso on suunnitellut ja toteuttanut muun muassa kemeratuettuja metsätie- ja suometsien hoitohankkeita.

Lain mukaan kemeratuki voidaan periä takaisin, jos hanketta ei toteuteta valmiiksi asti. Metsänomistaja tulkitaan laissa aina tuen saajaksi, joten takaisinperintä kohdistuu metsänomistajaan, vaikka tuki olisi maksettu valtakirjalla Otsolle.

Suomen Metsäkeskuksen metsäjohtaja Anna Rakemaa rauhoittelee hankkeiden osakkaita tukien mahdollisen takaisinperinnän suhteen. Takaisinperintään ryhdytään vasta hankkeiden toteutusajan päätyttyä ja siihen on useimmissa tapauksissa aikaa.

”Valtaosassa keskeneräisistä hankkeista toteutusaika jatkuu vuodelle 2023 tai 2024. Lisäksi toteuttamiseen voi hakea jatkoaikaa.”

Otson konkurssi koskettaa tuhansia metsänomistajia. Otson aloittamattomiin ja keskeneräisiin töihin on myönnetty kemeratukea runsaat neljä miljoonaa euroa ja luonnonhoitohankkeisiin vajaat 200 000 euroa. Tuensaajia on yhteensä noin 4 250 ja hankkeita yhteensä 445.

Useampi kiinnostunut Otson hankkeista

Konkurssi ei katkaise metsänomistajien Otso Metsäpalveluiden kanssa tekemiä sopimuksia, vaan hankkeet ovat nyt konkurssipesän omistuksessa.

”Tällä hetkellä prioriteettina on projektikannan turvaaminen. Haemme parhaillaan liiketoimintakauppaa, jonka myötä keskeneräiset projektit siirtyisivät uudelle toimijalle”, kertoo konkurssipesän pesänhoitajana toimiva asianajaja Antti Husa asianajotoimisto Evershedsistä.

Husan mukaan Otson keskeneräisistä hankkeista on kiinnostunut useampi toimija.

”Olemme keskustelleet maa- ja metsätalousministeriön ja Metsäkeskuksen kanssa vaihtoehdoista, ja he suhtautuvat myönteisesti projektikannan mahdolliseen siirtoon uudelle toimijalle”, kertoo Husa.

Saneeraus ei onnistunut

Otso hakeutui viime vuonna yrityssaneeraukseen. Saneerausohjelmaan kirjattuja velkoja oli liki 10 miljoonaa euroa. Niistä yhtiön oli tarkoitus ohjelman mukaan maksaa noin puolet seuraavan 7,5 vuoden aikana. Otson varoiksi arvioitiin 4,5 miljoonaa euroa.

”Selvitys konkurssipesän varoista ja veloista valmistuu 13. joulukuuta. Saneerausohjelman veloista on maksettu yksi erä, mutta myös lisävelkaa on syntynyt, joka aiheutti Otson konkurssiin hakeutumisen”, Husa sanoo.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito