Rajua jälkeä märissä metsissä

Puukuormien alla pehmenneille metsäteille on jouduttu ajamaan ennätyssateiden keskellä runsaasti sorakuormia.

Puutavara-auton kuljettaja Saara Ruuskanen lastasi mäntytukkia kyytiin lokakuun lopulla Karjalohjalla Uudellamaalla. Runsaiden sateiden vuoksi hakkuita jää Etelä-Suomen metsäteiden varsilla tänä syksynä tekemättä. (Kuvaaja: Seppo Samuli)
Puutavara-auton kuljettaja Saara Ruuskanen lastasi mäntytukkia kyytiin lokakuun lopulla Karjalohjalla Uudellamaalla. Runsaiden sateiden vuoksi hakkuita jää Etelä-Suomen metsäteiden varsilla tänä syksynä tekemättä. (Kuvaaja: Seppo Samuli)

Paikoin ennätykselliset syyssateet ovat pehmittäneet metsiä ja metsäteitä samaan aikaan, kun hakkuumäärät ovat kasvussa. Sateita saatiin lokakuun alussa lähes koko Suomessa, mutta poikkeuksellisen runsaasti vettä tuli Tampereen eteläpuolisessa Suomessa aina Satakunnasta Kymenlaaksoon.

Märimmät ja pehmeimmät korjuukohteet ovat rajautuneet monilla alueilla hakkuiden ulkopuolelle, mutta etenkin tiestö on ollut kovilla. Teiden reunat ovat sateiden johdosta pettäviä, kertoo tukkirekan kuljettaja Saara Ruuskanen.

Hän on ajanut puuta Uudellamaalla, jossa sade-ennätykset menivät lokakuun alussa uusiksi.

”Muutamaan otteeseen on saanut laittaa ketjut kiinni renkaisiin, että on päässyt metsästä pois”, Ruuskanen kertoo.

Soraa kuluu tavallista enemmän

Metsänhoitoyhdistys Länsi-Uudenmaan puunkorjuuesimiehen Esa Holapan mukaan korjuut on jouduttu keskittämään kantaville hiekkamaille ja kallioisille mäkialueille poikkeuksellisen aikaisin.

”Normaalisti lokakuu on vielä kohtuullista korjuuaikaa, mutta nyt kelirikko on jo alkanut. Etenkin pienemmät metsätiet alkavat pettää. Heikompien teiden varsilla olevia kesäkorjuukohteita jää väkisin tekemättä.”

Holappa kertoo, että myös talvikorjuukohteisiin kohdistuu runsaasti paineita, sillä hakkaamattomia kohteita on etelän leutojen talvien vuoksi runsaasti varastossa.

Teiden kestävyys on ollut myös Stora Enson hankintajohtajan Jari Mutasen mukaan syksyn puunkorjuiden ongelmana.

”Teitä joudutaan korjaamaan ja sorastuksia tekemään enemmän tällaisissa olosuhteissa. Metsänomistajilta ei ole kuitenkaan tullut normaalia enempää palautetta teiden kulumisesta.”

Metsäyhtiön metsäasiantuntija käy tarvittaessa arvioimassa puunajon vaikutukset tiestöön paikan päällä.

”Tarkka suunnittelu ja hyvä tiedonkulku korostuvat hankalissa korjuuolosuhteissa. Nyt on mitattu organisaation toimivuutta.”

Artikkeli julkaistu kokonaisuudessaan Metsälehti Makasiinissa 7/2017.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat