Sahaus vauhdissa alkuvuonna

Heinä-syyskuussa sahattiin 2,6 miljoonaa kuutiota, mikä on liki 10 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

Alkuvuonna sahaus on lisääntynyt ja samalla myös tukkivirta sahoille.

Havusahatavaran tuotanto koheni heinä-syyskuussa. Metsäteollisuus ry:n mukaan tuotanto nousi kolmannella vuosineljänneksellä 2,6 miljoonaan kuutioon, mikä on runsaat 9 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan.

Alkuvuoden aikana on tuotettu havusahatavaraa yhteensä 8,4 miljoonaa kuutiota. Se on reilut 6 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Tuotannon kasvusta huolimatta sahauksen kannattavuutta heikensivät vientihintojen lasku ja korkeat raaka-ainekustannukset, Metsäteollisuus muistuttaa.

Vanerissa jäätiin hieman viime vuoden tahdista. Kolmannen neljänneksen tuotanto laski 6 prosenttia 260 000 kuutioon. Koko alkuvuosi tuotti 830 000 kuutiota, mikä on 4 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna.

Investoinnit nostivat kartonkia

Sahatavaran ohella myös sellu- ja kartonkituotannossa oli kasvua. Sellua tehtiin 1,9 miljoonaa tonnia, mikä on 11 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Alkuvuoden aikana tuotantoa on kertynyt jo 5,6 miljoonaa tonnia, missä kasvua edellisvuodesta runsaat 6 prosenttia.

Kartongin tuotanto kohosi heinä-syyskuussa 17 prosenttia 840 000 tonniin. Nousu selittyy metsäteollisuuden uusilla investoinneilla. Koko alkuvuoden tuotanto oli 2,5 miljoonaa tonnia, kasvua edellisvuodesta tuli 10 prosenttia.

Paperinvalmistus oli alamäessä: kolmannella neljänneksellä laskua kertyi 5 prosenttia ja tuotanto jäi 1,7 miljoonaan tonniin. Tuotanto on silti yhä vahvaa, alkuvuoden aikana paperia valmistui 5,1 miljoonaa tonnia.

Sahatavaran vienti parani

Myös sahatavaran vienti vahvistui. Tullitilastojen mukaan tammi-elokuussa puutuotteiden vientimäärä oli 6,2 miljoonaa kuutiota, mikä on liki 8 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Viennin arvo kohosi tosin vain 2 prosenttia.

Paperin vienti laski reilut 8 prosenttia, mutta kartongin nousi 7 prosenttia.

Puukauppa Puukauppa