Sahaus vauhdissa alkuvuonna

Heinä-syyskuussa sahattiin 2,6 miljoonaa kuutiota, mikä on liki 10 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

Alkuvuonna sahaus on lisääntynyt ja samalla myös tukkivirta sahoille.
Alkuvuonna sahaus on lisääntynyt ja samalla myös tukkivirta sahoille.

Havusahatavaran tuotanto koheni heinä-syyskuussa. Metsäteollisuus ry:n mukaan tuotanto nousi kolmannella vuosineljänneksellä 2,6 miljoonaan kuutioon, mikä on runsaat 9 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan.

Alkuvuoden aikana on tuotettu havusahatavaraa yhteensä 8,4 miljoonaa kuutiota. Se on reilut 6 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Tuotannon kasvusta huolimatta sahauksen kannattavuutta heikensivät vientihintojen lasku ja korkeat raaka-ainekustannukset, Metsäteollisuus muistuttaa.

Vanerissa jäätiin hieman viime vuoden tahdista. Kolmannen neljänneksen tuotanto laski 6 prosenttia 260 000 kuutioon. Koko alkuvuosi tuotti 830 000 kuutiota, mikä on 4 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna.

Investoinnit nostivat kartonkia

Sahatavaran ohella myös sellu- ja kartonkituotannossa oli kasvua. Sellua tehtiin 1,9 miljoonaa tonnia, mikä on 11 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Alkuvuoden aikana tuotantoa on kertynyt jo 5,6 miljoonaa tonnia, missä kasvua edellisvuodesta runsaat 6 prosenttia.

Kartongin tuotanto kohosi heinä-syyskuussa 17 prosenttia 840 000 tonniin. Nousu selittyy metsäteollisuuden uusilla investoinneilla. Koko alkuvuoden tuotanto oli 2,5 miljoonaa tonnia, kasvua edellisvuodesta tuli 10 prosenttia.

Paperinvalmistus oli alamäessä: kolmannella neljänneksellä laskua kertyi 5 prosenttia ja tuotanto jäi 1,7 miljoonaan tonniin. Tuotanto on silti yhä vahvaa, alkuvuoden aikana paperia valmistui 5,1 miljoonaa tonnia.

Sahatavaran vienti parani

Myös sahatavaran vienti vahvistui. Tullitilastojen mukaan tammi-elokuussa puutuotteiden vientimäärä oli 6,2 miljoonaa kuutiota, mikä on liki 8 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Viennin arvo kohosi tosin vain 2 prosenttia.

Paperin vienti laski reilut 8 prosenttia, mutta kartongin nousi 7 prosenttia.

Puukauppa Puukauppa