Metsätietukien käsittely viivästynyt – Tukiruuhka lykkää kesän tiehankkeita

Tienrakentaja siirtäisi metsätietukien käsittelyn Metsäkeskuksesta ely-keskukseen.

Uusien metka-metsätiehankkeiden aloitukset ovat siirtymässä rahoituksen viivästymisen takia.
Uusien metka-metsätiehankkeiden aloitukset ovat siirtymässä rahoituksen viivästymisen takia.

Metsätietukien käsittely on viivästynyt Suomen metsäkeskuksessa usealla kuukaudella. Metsäkeskus kertoo aloittavansa uuden metka-kannustejärjestelmän mukaisten tiehankkeiden käsittelyn ja hyväksymiset kesä-heinäkuun taitteessa.

”Viivästymisellä ei ole merkittävää vaikutusta metsätiestön korjausvelkaan, sillä kestävän metsätalouden kannustejärjestelmän mukaisia kemera-tukia, esimerkiksi viime syksynä sisään jätettyjen hakemusten perusteella, maksetaan koko ajan”, metsäjohtaja Anna Rakemaa Metsäkeskuksesta vakuuttaa.

Rakemaa myöntää, että tukihakemusten käsittely alkaa uuden tietojärjestelmän viivästymisen takia myöhemmin kuin aiemmin oli arvioitu.

”Viivästyminen johtuu siitä, ettei järjestelmän rakentaminen pysynyt suunnitellussa aikataulussa.”

Metsätien rakentajat kuitenkin pelkäävät metka-tukipäätösten viivästymisen lykkäävän tiehankkeita ensi kesälle. Pettymys on suuri, sillä päätöksiä odotettiin saapuvaksi jo keväällä.

”Sain muutama viikko sitten Metsäkeskukselta tiedon, että uusia tietukihakemuksia pystyttäisiin käsittelemään vasta syyskuusta lähtien. Ajankohta on meille aivan liian myöhäinen, sillä täällä pohjoisessa maat jäätyvät usein jo lokakuussa”, kertoo Marko Poropudas Suomen suurimpiin tienrakentajiin lukeutuvasta, Posiolla toimivasta Matkametsä Oy:stä.

Työt odottavat tukipäätöksiä

Poropudas huomauttaa, että tukipäätösten viivästyminen käytännössä estää tietöiden aloittamisen: sääntöjen mukaan töitä ei saa aloittaa ennen kuin tukipäätös on tehty.

”Tienrakentajilla olisi valmiita tiesuunnitelmia vaikka millä mitalla, mutta päätökset puuttuvat. Myös koneurakoitsijoita seisoo tumput suorana Metsäkeskuksen viivyttelyn takia.”

Poropudas kyseenalaistaa metsäkeskuksen kyvykkyyden tukien käsittelyyn luvatussa aikataulussa. Metsätiestö ja metsäteiden sillat ovat viime vuosien ahkerasta perusparantamisesta huolimatta yhä monin paikoin heikossa kunnossa, ja tämän takia rahoituspäätöksiä kaivataan nopeasti.

”Kannattaisi ehkä pohtia, pitäisikö metsätietukiasiat siirtää Metsäkeskukselta ely-keskukselle, joka jo tälläkin hetkellä hoitaa yksityistietuet mallikkaasti. Elyn tukipäätökset tulevat tiedoksi nopeasti ja käsittely on sujuvaa.”

Maa- ja metsätalousministeriön päätösluonnoksen mukaan metsätietukea on tänä vuonna jaettavissa yhteensä 10,8 miljoonaa euroa. Mikäli tukea jää käyttämättä metsäkeskuksen viivytysten takia, Poropudas pelkää tämän supistavan ministeriön päätäntävallassa olevaa metsätierahoitusta.

”Ministeriö on taipuvainen myöntämään uuteen budjettiin aiempaa vähemmän rahaa, jos edellistäkään budjettia ei ole käytetty kokonaan.”

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Keskustelut