Virtaako Euroopan markkinoille koivuvaneria Venäjältä?

Venäjä kierrätti viime vuonna koivuvaneria laittomasti Eurooppaan Kazakstanin ja Turkin kautta. Nyt koivuvanerin tuontimäärät Georgiasta ovat kasvaneet.

Georgian pinta-alasta noin 40 prosenttia on metsää. Ennen viime vuotta Georgiasta ei tuotu Eurooppaan juurikaan koivuvaneria. (Kuvaaja: Vyacheslav ArgenbergWikimedia Commons)
Georgian pinta-alasta noin 40 prosenttia on metsää. Ennen viime vuotta Georgiasta ei tuotu Eurooppaan juurikaan koivuvaneria. (Kuvaaja: Vyacheslav ArgenbergWikimedia Commons)

Georgia on yllättäen kasvattanut tuontimääriään eurooppalaisilla koivuvanerimarkkinoilla. Vielä viime vuoden alussa maasta ei tuotu juurikaan koivuvaneria.

EU alkoi tutkia laitonta venäläisen koivuvanerin tuontia Kazakstanin ja Turkin kautta elokuussa 2023. Nämäkään maat eivät aikaisemmin ole olleet merkittäviä kyseisen vanerityypin viejiä.

EU asetti vuonna 2022 pakotteita venäläiselle puuraaka-aineelle ja puutuotteille Venäjän hyökkäyssodan vuoksi. Lisäksi EU oli asettanut epäreilun kaupan torjumiseksi venäläiselle koivuvanerille polkumyyntitullin jo vuonna 2021.

Tutkinnan tuloksena Euroopan komissio laajensi venäläisen vanerin polkumyyntitullin koskemaan Kazakstania ja Turkkia. Päätös astui voimaan toukokuussa ja sen taustalla olivat eurooppalaisen koivuvanerialan Woodstock-konsortion esittämät aihetodisteet koivuvanerin venäläisestä alkuperästä. Konsortiossa mukana on myös suomalainen UPM Plywood.

”Euroopan komission päätös on ollut tärkeä ja hieno asia. UPM Plywood on ollut siinä muutamien muiden eurooppalaisten vanerivalmistajien kanssa isossa roolissa”, UPM Plywoodin liiketoimintajohtaja Mika Kekki kertoo puhelinhaastattelussa.

Kazakstanin ja Turkin kautta tulevalle koivuvanerille asetettiin 15,8 prosentin suuruinen polkumyyntitulli. Maahantuojat joutuvat jälkikäteen maksamaan venäläisiä tuotteita vastaavan tullin kaikesta elokuun 2023 jälkeen tuodusta laittomasta koivuvanerista.

”Puhutaan miljoonista euroista”, Kekki kertoo.

Euroopan komission päätöksen jälkeen kauppa Turkista ja Kazakstanista on vähentynyt.

Tuontimääriä seurataan

Kekin mukaan koivuvanerin tuontimääriä on seurattu tarkasti säädöksien kiertämisen varalta. Viime vuoden loppupuolelta lähtien vanerin tuonti Georgiasta eurooppalaisille markkinoille on lisääntynyt.

Ennen komission päätöstä tuonti Kazakstanista nousi korkeimmillaan lähes 15 000 kuutioon kuukaudessa. Georgiasta tuotiin tammi-maaliskuussa noin 5 000 kuutiota koivuvaneria.

”Vielä vuosi sitten alkuvuonna Georgiasta ei tuotu käytännössä yhtään vaneria Eurooppaan. Se kertoo siitä, että se (Venäjän vanerin tuonti) on siirtynyt osittain sinne.”

Venäläisen koivuvanerin pääsy Euroopan markkinoille on aiheuttanut eurooppalaiselle tuottajille epäoikeudenmukaista ja laitonta kilpailua. Kekin mukaan viranomaisilla on valvontavastuu EU:n asettamiin säädöksiin. Hänen mielestään myös alan toimijoilla on vastuu aktiivisuuteen, jos kilpailijat toimivat epärehellisesti.

Puukauppa Puukauppa