Millainen on hyvä meppi?

Aktiivisilla ja verkostoituneilla europarlamentaarikoilla on hyvät vaikutusmahdollisuudet, sanoo erityisasiantuntija Tapio Kytölä Suomen EU-edustustosta.

Tapio Kytölä on Suomen pysyvän EU-edustuston metsä- ja biotalouden erityisasiantuntija. (Kuvaaja: Tuula Kytölä)
Tapio Kytölä on Suomen pysyvän EU-edustuston metsä- ja biotalouden erityisasiantuntija. (Kuvaaja: Tuula Kytölä)

1. Mitä metsäasioita Euroopan parlamentissa on jo päätetty?

Päättyneellä parlamentin kaudella lainsäädäntöä tehtiin muun muassa ilmastoon liittyvistä hiilinieluista, metsäkadon torjunnasta ja uusiutuvasta energiasta. Näillä kaikilla on vaikutusta metsätalouteen.

2. Miten päätökset syntyvät?

Euroopan parlamentissa valitaan vastuujäsenet jokaiseen käsittelyssä olevaan lakiesitykseen. On tärkeää, että suomalaisia parlamentin jäseniä on niissä valiokunnissa, joissa metsäasioita valmistellaan. Näitä ovat erityisesti maatalous- ja ympäristövaliokunta.

3. Mitä aloitteita on tulossa?

Metsien tilan seurantaa eli monitorointia koskeva esitys tulee seuraavan parlamentin käsittelyyn. Edellinen parlamentti ei ehtinyt sitä aloittaa, mutta joitakin vastuuhenkilöitä ehdittiin valita. He ryhtyvät parlamentin kannan valmisteluun, mikäli heidät valitaan uudelleen. Monitoroinnin lisäksi myös pysyvän metsäkomitean uudistaminen tulee pöydälle ja ilmastolakeja päivitetään.

4. Millainen on hyvä meppi?

Hän on taitava verkostoituja, sillä yksin ei pysty asioita edistämään. Hän pyrkii vastuutehtäviin tärkeissä mietinnöissä. Jotkut tähyävät valiokunnassaan ryhmänsä koordinaattoreiksi, jotka jakavat neuvotteluvastuut ja johtavat ryhmänsä linjaa. Tällaisilla henkilöillä on suuret mahdollisuudet vaikuttaa.

5. Millaisia näkökulmia metsiin on?

Euroopan parlamentin jäsenten suhtautuminen metsiin vaihtelee samalla tavalla kuin kotimaan vaikuttajillakin. Osa näkee, että kestävä metsätalous luo kasvua ja tarjoaa ratkaisut ilmastohaasteisiin. Toisilla on suppeampi näkemys. Mitä näkökulmaa edustat metsiin, se vaikuttaa, millaista meppiä haluat äänestää.

Tapio Kytölä

Kuka: Suomen pysyvän EU-edustuston metsä- ja biotalouden erityisasiantuntija.

Mitä: Pyrkii pysymään selvillä kaikista metsiin liittyvistä EU:n aloitteista, vaikka niitä tulee eri putkista: ympäristö, uusiutuva energia, ilmasto, tutkimus…

Miksi: EU:n metsäisimmälle jäsenvaltiolle Suomelle metsiin liittyvät asiat ovat tärkeämpiä kuin millekään muulle jäsenvaltiolle.

Metsänomistus Metsänomistus