Keskustelut Metsänomistus Act4Planet- Ilmastonmuutoksen asialla. Vuokraa hiilinielu

Esillä 10 vastausta, 11 - 20 (kaikkiaan 39)
 • Act4Planet- Ilmastonmuutoksen asialla. Vuokraa hiilinielu

  Hei,

   

  Onko kellään kyseisestä hommasta tietoa tai kokemusta ? Olisin kuullut mielelläni jos joku on jo sopimuksen tehnyt että miten homma toimii ja oletko ollut tyytyväinen ?!

  Act4Planet- Ilmastonmuutoksen asialla. Vuokraa hiilinielu – Anna metsäsi hiilinielut vuokralle!

 • Metsäkupsa Metsäkupsa

  Timppaa kompaten. Ainahan valittajia on ollut ja tulee olemaan.Olisiko sellaisten aika myydä tiluksensa vaikkapa sijoitusrahastoille, joidenka laskelmat vuodesta toiseen tappiota näyttää. Itsellä viimevuodelta kymppitonni kuussa metsästä tuloa ja menoja 20 tonnia vuodessa, verottajalle jäi tuloa 30 tonnia. Metsävähennystä tein 72 000 €. Olen tyytyväinen, en vuokraa metsiäni Tornatorille, vaan jatkan entiseen malliin .

  Perko

  Timppa olet sijoittanut nuo metsävähennyket jo aiemmin omista tai toisten rahoista. Uudistukseen  sijoitus pinentää huomattavaa varallisuuttasi  myönnätkö tai et ja  takaisin saanti vie 50v vaikka kasvaisi 90% entistä paremmin.

  Keskustelin  metsänomistajien kanssa  ja huomasin, että korkolasku jutut ei juuri kiinnostanut.  Varsinkin puhe korkoa korolle hiljensi jopa ns ”metsäasiantuntijan”.  Puheet siirtyi raivaamiseen ja koivikon latvatuhoihin.. Hiilensidonnasta en raaskinut kysyä.

  Näin on koulutettu Suomen arvokkaimman omaisuuden haltiat. Suuri joukko on pidetty Mhy:n talutuksessa, metsäkeskuksen valvonnassa. Tärkeimmäksi on näytetty raivaussahan kuvaa Aarre lehdessä, että tällä tulis siloitella jäljet.  Tuskin Tornator pystyy parempaan, heillekin raha on konsulttina.

  Voisiko Metsälehti  tehdä metsäomistajille  vertailevat laskelmat joista selkeästi  valkenisi   menettely hyvin tuottavaan metsän omistukseen..! Aineistoa on !!

  Timppa

  Minun varallisuuttani vie, jos hävitän metsäni siksi, etten huolehdi sen uudistamisesta.  Me uudistetaan metsiä n 1,3 % pinta-alasta vuosittain, joten en siinä ihan heti ennätä kaikkia tuhlaamaan.  Tätä hommaa on tehty vuodesta 1963.  Vielä kestää vajaa 30 vuotta ennen kuin kaikki metsät on uudistettu.

  Näille jatkuvan kasvatuksen kannattajille näyttää olevan vähennyslasku täysin tuntamatonta.  Ei haluta tunnustaa tosiasiaa, että, jos suuremmasta jaksollisen metsän hakkuutulosta vähennetään uudistamiskulut, niin rahaa saattaa jäädä jopa enemmän kuin jatkuvan hakkuutulo.   Ja varmuus metsän uudistumisesta ja kunnon kasvusta.  En ymmärrä mihin sitä korkolaskua tarvitaan.  Siis näin saadaan hyvin tuottava metsä.

  Omakohtainen tieto meikäläisen ”puuhamaasta” kertoo, että sen metsät oli n 70 vuodessa onnistuttu  vuoteen 1933 jatkuvalla kasvatuksella ”kasvattamaan” tilanteeseen, että puuta oli 50 m3/ha.  Sen jälkeen ei sitten 30 vuoteen myytykään käytännössä mitään.  Vuonna 1967 puuta oli 85 m3/ha, mistä aika paljon vähäarvoista hieskoivua ja haapaa.  Nyt puuta on n 150 m3/ha.

  Nyt myydään noista metsistä puuta luokkaa 5 m3/ha/v ja puusto siitä huolimatta lisääntyy.  Siis 10 vuoden myynti on nyt yhtä paljon kuin 87 vuotta sitten pystyssä ollut metsä.  Revipä siitä Perko.

  Puuki

  Minä olen harrastanut tuota korkolaskuakin ja lopputulos on yleensä ollut se, että tasaikäisen kasvatus on kannattavampaa. Ei toki aina mutta ylivoimaisesti suurimmassa osassa kohteita  . Liittyy siten hiilinieluasiaan, että mitä parempi kasvu/kiertoaika , niin sitä enemmän tapahtuu yleensä hiilen sidontaakin.     Oliko muita kysymyksiä ? Pientä korvausta vastaa voin vaikka laskea valmiiksi , että mikä kannattaa missäkin parhaiten .

  Olli Salli

  Siis onhan hyvin toteutettu jaksollinen kasvatus päätehakkuineen tuottava menetelmä, eihän sitä nyt kukaan kiistä, ei kai Perkokaan. Tämä näkyy siinä, että myöhemmissä harvennuksissa ja päätehakkuussa saadaan paljon arvokasta myyntipuuta ja siitä sellaiset tulot, että uudistuskulut tulee hoidettua leikiten.

  Mutta ei se sitä poista, että on noissa korkolaskuissakin pointtinsa. Siinä on kyse siitä, että jos sijoittaisit samaksi 60-100v ajaksi uudistamiskulun tai osan siitä johonkin muuhun tuottavaan kohteeseen, niin olisi sekin kasvanut mojovaan arvoon, monesti paljon suurempaan kuin se uudistettu metsä.

  Otetaan vaikka tällä laskurilla:

  Yhdysvaltain osakemarkkinoiden tuotto vuodesta 1960 tähän päivään. Jos saadut osingot on sijoitettu uudestaan takaisin samoihin firmoihin, tuo tuotto on inflaatiokorjattunakin yli 3600%. Eli kaupasta saa leipää ja vaikka Tolopaisen ihmedieseliä nyt 37-kertaisen määrän kuin tuolloin 60 vuotta sitten. Ja jos rahan arvon muutos jätetään huomiotta, tuo tuotto on yli 32500%, mutta se on aivan merkityksetöntä numeroiden kasvua. Tuo 37-kertainen reaaliarvo on kuitenkin ihan tosi juttu.

  Ei taida 60-luvun alussa tehty panostus vaikkapa taimikonhoitoon olla tulossa takaisin sen paremmin ostovoimaltaan 37- kuin nimellisesti 326-kertaisena, kun silloista taimikkoa pääsee kohta päätehakkaamaan. Ei, vaikka laskisi mukaan tähänastiset harvennukset.

  Mennyt tuotto ei toki ole tae tulevasta, ei osakkeissa eikä metsissä. Kummassakin voi mennä rahat hukkaan. Itse ostan molempia ja hoidan metsiä, vaikka mahdollisesti tuotto siinä ajalle ja rahalle jäisikin pienemmäksi. Onpahan vaihtelua, eikä kaikki panokset samassa korissa.

  Olli Salli

  Toinen näkökulma korkolaskuun: jos on tarjolla kaksi investointia, vaikkapa seuraavanlaiset:

  1) taimikon harvennus, kustannus 300€/ha, tuotto 3000€/ha, tuloutuu 60v päästä päätehakkuussa

  2) varttuneen kasvatusmetsän typpilannoitus, kustannus 300€/ha, tuotto 1000€/ha, tuloutuu 10v päästä päätehakkuussa

  Niin jos rahaa olisi nyt näistä laittaa vaan toiseen, niin kyllä se tuo lannoitus kannattaa valita. On sitten 10v päästä rahaa sekä lannoittaa että hoitaa jotkut seuraavat vastaavat kuviot.

  Tämä siitä huolimatta, että vähennyslasku tuotto-investointi näyttäisikin taimikonhoidolle huomattavasti suurempaa lukua.

  Jos rahaa taas on molempiin, eikä sille parempia käyttökohteita, niin sitten tehdään molemmat kun jotain tuottoa on kuitenkin luvassa.

   

  Timppa

  Kyllä minullakin on selvästi paremmin tuottavia sijoituksia kuin metsätalous.  Oleellista on se, että metsätalous tuottaa tasaista kassavirtaa, jota voi sitten sijoittaa todennäköisesti paremmin tuottaviin mutta riskialttiimpiin kohteisiin.  Kuitenkin niinkin on, että taatusti syntyy metsätaloudessa tappiota, jos ei hoida metsiään kunnolla.  Kattaako sitten nuo muut investoinnit sen tappion on sitten taito ja tuuri kysymys.

  Kannattaa muistaa, että lakikin velvoittaa metsien uudistamista.  En ainakaan haluaisi olla selittelemässä miksi hoidossani olevat metsät kasvaisivat huonommin kuin naapurin metsät hoitojen laiminlyöntien takia.

  Tietysti kannattaa huomata se, että ilman taimikon harvennusta ei tuloudu juuri mitään ja sen kuusikon lannoituksen voi kustantaa ajoissa tehdyn perkauksen ansiosta saadulla hyvällä harvennustulolla, joka siis jäisi perkaamattomassa metsässä saamatta.  Siis hyvän hoidon vaikutus kertautuu moneen kertaan.

  Korkolaskijat tekevät laskelmiaan prosenttien kymmesosien tarkkuudella johonkin 60-70 vuoden päähän vaikka emme edes tiedä mitä ensi vuonna tapahtuu.

   

  Olli Salli

  Omasta mielestä korkolaskuissa oleellisin asia on se että käytettävä korko ei ole 0 vaan sen yli. Eli aikaisemmin saatava sama tuotto on arvokkaampi kuin myöhemmin saatava.

  Sen jälkeen se onkin vähemmän tärkeää, laskeeko 1%, 2% vai 3% reaalisella korkokannalla, tai 2%, 3% tai 5% nimellisellä korkokannalla. Riippuu omista mieltymyksistä kuten riskinottohalu ja esimerkiksi siitä kuinka suurta osaa omasta kokonaisvarallisuudesta ollaankaan sijoittamassa.

  Kyllähän saatava tuotto metsästä tai sen hoitosatsauksistä on jäänyt joka tapauksessa jälkeen osakkeista, paljon enemmän kuin joitain kymmenyksiä (tuo SP 500 esimerkki reaaliselta vuosituotoltaan 6,21%, nimelliseltä 10,13%). Mutta sen sietää, mm. mainitsemistasi syistä tasaisen varman tulon suhteen. Kunhan ei vain siihen heittäydy, että muualta saatava tulo olisi pyöreä nolla, ja päätä metsäinvestointejakin sen mukaan.

  Puuki

  Korkojen kanssa laskeminen on tuottoarvioiden tekemistä, kun tarkempaakaan menetelmää ei ole käyttävissä.  Toisen metsäkuvion tuoton käyttö kompensoimaan toisen kuvion tappiota / hidasta tulon muodostusta ei sovi joka paikkaan sekään. Voi olla vaikka iso palsta paljasta maata tai vain taimikkoa. Kassavirtaperiaatteella et voi arvioida  sen ostamisen ja kasvatuksen tuottavuutta .

  Taimikonhoitokin vaikuttaa  jo ennen päätehakkuuta tulokseenkin. Keskimäärin 2.harvennuksissa aletaan nykyhinnoilla saamaan sijoituksesta (istutus+th-kulut ym.) jotain takasin jotta ollaan plussanpuolella tai ainakin +-0 -tilanteessa.

  Ja hoidettuun metsään pitäisi valtion tai jonkin muun päästökaupasta nettoavan tahon maksaa korvausta, jos hiilinielua pystytään selvästi lisäämään. Valtio kuitenkin on perinyt metsistä veroja pitkän aikaa ( pinta-alaverot aikoinaan, pääomatuloveroja nykyään ja yleensä useammat perintöverot/kiertoaika   + verotulot koko metsäalan toiminnasta pääosin juuri halvan kotimaisen puun ansiosta).   Jos hiilitasetta saadaan korjattua parempaan suuntaan, se on edullisinta valtiollekin metsän kasvua lisäämällä.  Ylijäämäpäästöistähän voidaan joutua sakon maksuun,jos fossiilisten käyttöä ei saada tarpeeksi vähennettyä. Niiden vähennys on kalliimpaa myös valtiolle koska verotulot laskee , jos teollisuus joutuu investoimaan kovin paljon päästöjen minimoimiseen. Verovähennykset nääs lisääntyy…. ja saattaa jokin laitos muuttaa menojen lisäyksen takia ulkomaillekin .

  Pelkkää risukkojen kasvatusta ei pidä tietenkään tukea, samasta syystä kun ei kannata pakkasellakaan kusta omiin housuihinsa.

  Perko

  Olen kokenut lähes saman kuin Timppa. Minulle menetelmä selkeytyi vasta lainmuutoksen jälkeeen. 60 luvulla tehtyyn aukkoon oli jäänyt huomaamatta muutama aisanvahvuinen kuusi. Yli 200 kpl/ha neljän metrin tainta piti silloin kaataa maahan  tasaikäisyyden vuoksi. Nyt yläharvennuksessa nuo muutamat kuuset oli turvonneet   yli  kaksi m3:n jättiläisiksi.  Teoriani tuli todistetuksi vahingossa. Olkoonkin jotta kaikkialle ei taimia synny luontaiseti mutta sinnekin riittää kannattuvuuden kannalta 400 tainta /ha . On kokeiltu juttu.

  Muutamat Oy puun ostajat maksavat heille sijoitetulle rahalle jopa yli viiden % koron. Mikäli metsää myydään 12 vuoden välein niin tavallisella kasvulla ja korkoihin sijoittaen vapaankasvatuksen metsä voi tuottaa jo 40 v,ssa 18000€ /ha ja metsä jatkaa samaa edelleeen.

  Anna suuren arvon sille metsäntyölle jota olemme Timpankin kanssa tehneet mutta olen katkera siitä saadusta korvauksesta ja ”turhantyön  rangaistuksesta”.  En millään tavoin halua pahoittaa kenenkään mieltä tai arvostella metsänsä käsittelyä. Toteutan vapaata kasvatusta. Se on vuoristoisessa maisemassa hyvin monimuotoista hiilen sidontaa johon ovat palanneet mesäkanalinnut ja mustikan varvut.

Esillä 10 vastausta, 11 - 20 (kaikkiaan 39)