Keskustelut Metsänhoito Avohakkuut

 • Tämä aihe sisältää 113 vastausta, 32 ääntä, ja päivitettiin viimeksi , sitten MetsäkupsaMetsäkupsa toimesta.
Esillä 10 vastausta, 71 - 80 (kaikkiaan 113)
 • mehtäukko

  Kerrohan Perkokin mielipiteesi ruotsalaisen prof. tutkimustulokseen jk:n kannattamattomuudesta. Esitin sen aiemmin.

  Rane

  Se että Amnellit ovat ilmatieteilijöitä ei tarkoita että ymmärtäisi jotain metsistä tai ilmastosta.Suurin väärinkäsitys ympäristöväellä on juuri vanhojen,hoitamattomien metsien uskonnollinen palvonta.Venäjällä niitä riittää ja niiden hiilinielu on muuttumassa päästöksi.Suomessa yritetään kaikin keinoin muuttaa mahdollisimman paljon metsää samaan muottiin.

  Raportti: Venäjän metsät uhkaavat muuttua päästölähteiksi – Metsälehti (metsalehti.fi)

   

  mehtäukko

  Kun Venäjän metsät muuttuvat isossa mittakaavassa päästölähteiksi, Suomen metsien merkitys siinä pöläkässä muuttuvat entistä pienempään rooliin maapallin mittakaavassa. Olisi näitten ammnellien syytä kiireesti vaihtaa puolta, ja enempi yllyttää täällä hakata harvennukset ja uudistaa voitavansa.

  Perko

  Kuules M-Ukko kun en ole ollut ruotsalaisten  metsissä siksi olen ulkona heijän tutkimuksistakin   enkä tiiä vastausta.  Mutta se jos painaa vieläkin mieltäsi ja on  virheellinen niin pittää ehotomasti  siun puuttua ja huomauttaa råttalaisia, älä jätä asiaa silleen.  On niissä varmaan muutakin vilppiä, muistelehan  vaikka niitä muutamia  urheilukisoja.  Kyllä oli törkeetä!

  mehtäukko

  Jos perkolla on lukutaitoa,lue äläkä kakistele urheilukisoista!

   

  Jatkuvan kasvatuksen kannattavuutta tutkinut tohtori Lennart Eriksson Ruotsin maataloustieteiden yliopisto SLU:sta: ”Tiedon puute on skandaalimaista”.

  ”Tutkittujen vaihtoehtojen suhteen tulokset ovat yksiselitteiset”, sanoo Eriksson. ”Jatkuvan kasvatuksen nettotuotto nykyrahassa on paljon pienempi. Vähimmillään metsänomistaja menettää yli tuhat ja enimmillään yli 7500 euroa hehtaaria kohti.”

  ”Mutta siitä Eriksson on varma, että jatkuva kasvatus on tappiollista touhua. Se saattaisi olla kannattavaa, jos sitä harjoittaa pienmetsänomistaja, joka tekee työt itse omilla koneillaan – eikä laske itselleen työpalkkoja ja maksaa koneet joillain muilla kuin metsän tuotoilla.”

  mehtäukko

  EDIT

  Perko

  Jo on olot huonosti Ruotsissa.  Onneksi en mennyt aikoinaan Saabia kokoaman. Nyt helpotti.

  mehtäukko

  Eikö niinku kärsi kommentoida kysymykseen? Taitaa jäädä ne lustonpaksuudet mittaamattoman ohuiksi??

  mehtäukko

  Siinä ihan suomalaista kannustusta, jos ruåtsalainen kakistaa:

  Itä-Suomen yliopiston professori Timo Pukkala kirjoitti blogissaan 25. elokuuta (Forest Issues – Itä-Suomen yliopisto), että jatkuvan kasvatuksen metsät kasvavat paremmin tai vähintään yhtä hyvin kuin tasarakenteiset.

  Väitteensä tueksi hän esitti kaksi esimerkkiä. Niistä ensimmäisessä jatkuvan kasvatuksen menetelmällä hoidetun metsän vuotuiseksi keskikasvuksi todettiin 70 vuoden jaksolla 6,4 kuutiota hehtaarilla. Tasaikäisen, lehtomaisen kankaan istutuskuusikon vuosikasvu oli 6,0 kuutiota.

  Vertailu oli tehty Luonnonvarakeskuksen (Luke) puuntuotoksen professorin Jari Hynysen laatimalla kasvumallilla. Hynynen kuitenkin oudoksuu tapaa, jolla mallia on käytetty.

  ”Mallilla ei voi arvioida koko kiertoajan keskikasvuja, eivätkä tutkimuksemme tulokset tue Pukkalan tulkintaa kasvun tasoista. 1980-luvulta alkaneiden mittausten mukaan harvennusvaiheen tasaikäisten kuusikoiden tilavuuskasvu on keskimäärin 11,9 kuutiota hehtaarilla. Poimintahakkuin käsitellyillä koealoilla kasvu on ollut 5,8 kuutiota.”

  Pukkalan esittämiä kasvulukuja Hynynen pitää epäuskottavina.

  Metsäkupsa Metsäkupsa

  Lehtomaisilla kankaillani on tasaikäisten kuusikoiden kasvu ollut n. 10 m3/ha, mittaukset tehty katkaisuhoidon yhteydessä. Herra Pukkala hyvä esimerkki tutkimuksen tekijästä, joka ilmeisesti etukäteen ensin päättää tuloksen.

Esillä 10 vastausta, 71 - 80 (kaikkiaan 113)