Keskustelut Luonto Ju fler rävar och mårdar desto färre sjukdomsbärande fästingar

Esillä 8 vastausta, 11 - 18 (kaikkiaan 18)
 • Ju fler rävar och mårdar desto färre sjukdomsbärande fästingar

  ”Studien visade att områden med rävär och mårdar hade 85 prosent färre infekterade fästingar än i områden med få rovdjur där omfattande jakt pä rävär tillämpas.”

  Tässä tapauksessa se mukana kulkeva tauti (sjukdomsbärande) on borrelioosi, jota oli meillä 345 tapausta vuonna 1995 ja nyt tänä vuonna jo 2164. Tärkeimmän borrelian ehkäisijän (kettu) kanta on onnistuttu puolittamaan tuona aikana. Siinä on borreliaräjähdyksen syy. Kettu on reviirieläin. Sitä on silloin sopiva määrä kun se saa olla rauhassa. Muutoin sitä on aina liian vähän.

  ”Rovdjur som tar gnagare minskar antalet fästingar som bär på smittor som borrelia i ett område.”

  Terveyskirjasto – Duodecim (21.09.2015): ”…Suomen vaarallisimpana eläimenä voidaan perustellusti pitää puutiaista (punkkia), aiheuttavathan sen välittämät taudit vuosittain tuhansien ihmisten sairastumisen. Suomessa tärkein puutiaisen levittämä tauti on Borrelia burgdorferi-bakteerin aiheuttama Lymen borrelioosi…”

 • A.Jalkanen A.Jalkanen

  Keinopesätutkimus fasaanin munilla: (http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ympäristö/artikkeli-1.217667)

  ”Keinopesistä 40 prosenttia tuhottiin. Tuhotuista pesistä 40 prosenttia tuhosivat nisäkkäät. Puolet pesistä joutui varis­lintujen eli varisten ja harakoiden ryöstelyn kohteeksi, ja 10 prosenttia tuhon aiheuttajista jäi tuntemattomiksi. Pesillä nähdyistä vierailijoista supikoira oli yleisin. Se aiheutti myös kolmanneksen kaikista pesätuhoista.”

  Siis: kaikista pesätuhoista  linnut + supikoirat aiheuttivat yhteensä 80 prosenttia.

  suorittava porras suorittava porras

  Voisi jopa väittää , että varislintujen rauhoitus ja supikoiran yleistyminen johtavat kanalintukantojen ehtymiseen . Lisäksi liikenne tappaa lintuja ympäri vuoden .

  Anton Chigurh Anton Chigurh

  Nisäkästieteen päivillä 2011 on kerrottu supikoirasta seuraavaa: ”…Kaarina Kauhala Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselta esitteli massiivisen aineiston, jossa oli mukana lähes kaikki supikoiran ruokavaliosta missään päin maailmaa tehty tutkimus. Tulos on yksiselitteinen: kana- ja sorsalintujen osuus ruokavaliossa on mitätön, ja uhka riistalintukannoille KUVITELTU…”

  Tuon seuran puheenjohtajana on tuolloin toiminut Henttonen ja sihteerinä Huitu. Henttonen luennoi taannoin: ”…kyykäärme ja supi ovat tehokkaita myyrien torjunnassa…  …varpuspöllöjen myyräsaalistuksella ei ole mitään merkitystä…”

  Mitä taas tulee juuri tuohon maaseudun tulevaisuudessa julkaistuun keinopesä”tutkimukseen”, niin siihen pätee erinomaisen hyvin eljaspohtilavainaan  juuri samaisen lehden vierasyliössä kirjoittama (12.07.2013): ”…Kuuluisa kylmätutkija Olli V. Lounasmaa esitti kerran hyytävän arvion, että 90 prosenttia maailmassa julkaistusta tutkimuksesta on vähäarvoista ja virheellisenä suorastaan vahingollista, vain 10 prosentilla on jotakin arvoa, ja vain 0,1 prosentilla pysyvää arvoa. Erikseen ovat vielä huijarit, joita niitäkin on…”

  Minä väitän tässä ja nyt: Tuo tutkimuksen nimellä kulkeva sepite on huijaus.

   

  Mosku

  Jovain son hyödylinen elikko supi. sethä hautooki mettikanan ja kolson pesyeet, siinä son hyä keinoemo eikä  varmastikha syö kuormastha:

  Planter Planter

  Kyllä ”tutkimuksiin” kannattaa aina suhtautua kriittisesti ja katsoa miten on tutkittu. Jos keinopesiä asettaa paikoille, joissa on runsas supikoirakanta, voi saada yllättävän tuloksen, että suurin pesien tuhoaja on supikoira. Jos pesiä asettaa paikoille, joissa on runsas variskanta, voi saada tuloksen, että suurin pesien tuhoaja on varis. Jos pesiä asettaa paikoille, joissa on runsas kettukanta, voi suurin pesien tuhoaja olla kettu.

  Yleensä luonto pyrkii korjaamaan tilanteen, jos jotkut lajit runsastuvat liikaa, niiden luontaiset viholliset lisääntyvät pienellä viiveellä. Supikoiran luontaiset viholliset lienevät susi, ilves, kettu?, suuret petolinnut?

  Omalla reviirillä valkohäntä- ja metsäkauriskannan lisääntyminen johti ilveskannan lisääntymiseen ja se piti kantaa kurissa. Sitten joku keksi ilveksen ”kannanhoidollisen metsästyksen”. Ilvesten jäljet hävisivät, tilanne on ryöstäytynyt käsistä ja valkohäntä on ehdottomasti haitallisin vieraslaji, aivan eri luokkaa kuin supi.

  Metsuri motokuski

  Luetko AC edellisen MT:n siinä on asia esitetty vähän toisin. Supikoira pitää hävittää Suomesta vieraseläimenä. Onneksi lain laatijatkin ovat tämän tiedostaneet ja antaneet supille haittaeläin statuksen joka on poistettava Suomen luonnosta.

  Eli ne tutkimukset jotka eivät aloittajaa mielytä ovat vähäarvoisia. Olen samaa mieltä että suurin osa tutkimuksista on vähäarvoisia, mutta pitäisi olla jotain omaa parempaa faktaa että voisi jonkun tutkimuksen sanoa suoraltakädeltä arvottomaksi. Minusta kukaan ei ole tuosta MT:ssa olleesta tutkimuksesta toisin väittänyt uskottavasti.

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Planter, asia on juuri noin: suurpetojen ns. kannanhoidollinen metsästys estää luonnossamme tapahtuvan normaalin säätelyn, minkä vuoksi metsästäjien on hoidettava se säätely. Runsas kettukanta syntyy, jos niitä ei metsästetä, ja reviireillään ketut oletettavasti keskittyvät paikkoihin, joissa on runsaasti myyriä, ja myyrät väistävät niitä, jolloin niiden elintila kapenee ja kannanvaihtelu laimenee. Linnut myös luultavasti väistävät kettuja, ja keskittävät pesinnät toisaalle. Kanahaukan ja metsäkanojen onnistunut yhteiselo osoittaa, että peto-saalissuhteet ovat paljon monimutkaisemmat kuin osaamme ajatella, ja myös saalis osaa suojautua.

  Anton Chigurh Anton Chigurh

  Henttonen kertoi pari vuotta sitten luennollaan, että: ”…ketuilla ei ole vaikutusta myyrätuhojen torjunnassa…” Samalla luennolla: ”…kyykäärme ja supi ovat tehokkaita myyrien torjunnassa…”

  Samaiselta henttoselta on julkaistu elokuussa 1988 seuraava tutkimus: Rodent dynamics as community processes, jossa samainen henttonen kirjoittaa muunmuassa seuraavaa: ”…Observations and experiments on non-cyclic rodent populations in southern Scandinavia indicated that most (80%) rodent individuals were taken by generalist predators (foxes)…”

  Siinä samalla sivulla on sitten kartta joka osoittaa että tässä tapauksessa suomen osalta eteläinen scandinavia on linjan oulu-kuusamo eteläpuolella, jossa vielä 1988, siis pari vuotta ennen ensimmäistä massiivista yli kaikkien odotusten onnistunutta kettujentappokampanjaa vallitsi non-cyclic rodent populations (myyräkanta oli vakaa, ei-syklinen), ja jossa most (80%) rodent individuals were taken by generalist predators (foxes) (suurimman osan (80%) myyräyksilöistä saalistivat yleispedot, sulkujen sisällä: ketut).

  Tuolla henttosen lausunnolla: ketut saalistivat 80% myyräyksilöistä on pysyvää arvoa.

Esillä 8 vastausta, 11 - 18 (kaikkiaan 18)