Keskustelut Luonto Ju fler rävar och mårdar desto färre sjukdomsbärande fästingar

Esillä 10 vastausta, 21 - 30 (kaikkiaan 37)
 • Ju fler rävar och mårdar desto färre sjukdomsbärande fästingar

  Merkitty: 

  ”Studien visade att områden med rävär och mårdar hade 85 prosent färre infekterade fästingar än i områden med få rovdjur där omfattande jakt pä rävär tillämpas.”

  Tässä tapauksessa se mukana kulkeva tauti (sjukdomsbärande) on borrelioosi, jota oli meillä 345 tapausta vuonna 1995 ja nyt tänä vuonna jo 2164. Tärkeimmän borrelian ehkäisijän (kettu) kanta on onnistuttu puolittamaan tuona aikana. Siinä on borreliaräjähdyksen syy. Kettu on reviirieläin. Sitä on silloin sopiva määrä kun se saa olla rauhassa. Muutoin sitä on aina liian vähän.

  ”Rovdjur som tar gnagare minskar antalet fästingar som bär på smittor som borrelia i ett område.”

  Terveyskirjasto – Duodecim (21.09.2015): ”…Suomen vaarallisimpana eläimenä voidaan perustellusti pitää puutiaista (punkkia), aiheuttavathan sen välittämät taudit vuosittain tuhansien ihmisten sairastumisen. Suomessa tärkein puutiaisen levittämä tauti on Borrelia burgdorferi-bakteerin aiheuttama Lymen borrelioosi…”

 • A.Jalkanen A.Jalkanen

  Belgian Flanderissa ovat tutkineet ”roadkillien” eli auton alle jääneiden petoeläinten vatsoista niiden ruokavaliota. Tässä vähän tuloksia. ES = ekosysteemipalvelu. Lähde:

  Van Den Berge K., Van Den Berge S., Van Der VeKen T., gouwy J., VerSchelDe P., eeraerTS M. (2022). Consumption of game and pest species by small- and medium-sized carnivores. Belgian Journal of Zoology 152: 33–43. https://doi.org/10.26496/bjz.2022.97

  ”Based on these results we concluded that the predation impact in Flanders on small game species seems to be limited or even non-existing for stoat and weasel, in contradiction to the often-assumed negative ES.

  Hares together with pheasants and partridges as ground-nesting birds are considered to be extra vulnerable in terms of predation impact on their reproduction and as a consequence on the possible hunting bag size in autumn, especially from mammals (Reynolds et al. 2010; Roos et al. 2018). The role of predation is hard to test, because of the paucity of data concerning predation across Europe (Mcmahon et al. 2020).

  However, in this study, we demonstrated the very limited presence of these game species (or birds’ eggs) in the diet of badger, stoat and weasel.

  Red fox, stone marten and polecat consumed small game species to a certain degree. Therefore, from a hunters’ and some other stakeholders’ point of view, this result could be used as an argument, together with social-psychological drivers as analysed by Swan et al. (2020), to manage generalist carnivores like red fox or stone marten through intentional killing.

  However, for polecat, this is hardly defendable as this species is generally in decline in Europe (Baghli & Verhagen 2003; Croose et al. 2018) and specifically also in our study area (Van Den Berge et al. 2019).

  On the other hand, all studied species, although badger to a lesser extent, appear to be important actors in the top-down control of pest rodents. In a region as densely populated as Flanders, the regulatory effects of rodent pest species by natural enemies represent important and valuable positive ES, with a direct effect to an elaborated part of the entire human population.

  We conclude that these studied carnivores are at the top of the food web in Flanders where they, with regard to their dietary ecology, fulfil positive ES rather than negative ES in terms of consumption of pest and game species.”

  Kuukkeli-käännös (editoituna):

  Jäniksiä ja maassa pesiviä lintuja fasaania ja peltopyytä pidetään erityisen haavoittuvina nisäkäspedoille lisääntymisaikana, ja sen seurauksena mahdollisen metsästyssaaliin kokoon syksyllä (Reynolds et al. 2010; Roos et al. 2018). Saalistuksen roolia on vaikea testata, koska siitä on vähän tietoa eri puolilla Eurooppaa (McMahon et al. 2020).

  Tulostemme perusteella petojen saalistusvaikutus pienriistalajeihin Flanderissa näyttää olevan vähäinen tai jopa olematon kärpän ja lumikon osalta, toisin kuin usein oletettu negatiivinen ES. Tässä tutkimuksessa osoitimme em. riistalajien (tai lintujen munien) erittäin rajallisen esiintymisen mäyrän, kärpän ja lumikon ruokavaliossa.

  Punakettu, kivinäätä ja näätä söivät pienriistalajeja jossain määrin. Siksi metsästäjien ja joidenkin muiden sidosryhmien näkökulmasta tätä tulosta voitaisiin käyttää argumenttina yhdessä sosiaalis-psykologisten tekijöiden kanssa (esim. Swan et al. 2020) hallita yleispetoja kuten punakettua tai kivinäätää metsästyksen avulla.

  Metsäkissan (?) osalta tämä on kuitenkin tuskin puolustettavissa, sillä tämä laji on yleisesti vähenemässä Euroopassa (Baghli & Verhagen 2003; CrooSe et al. 2018) ja erityisesti myös tutkimusalueellamme (Van Den Berge et al. 2019).

  Toisaalta kaikki tutkitut lajit, vaikka pienemmässä määrin mäyrä, näyttävät olevan tärkeitä toimijoita tuholaisjyrsijöiden ylhäältä alas torjunnassa.

  Flanderin kaltaisella tiheästi asutulla alueella jyrsijätuholajien luonnollisten vihollisten niihin kohdistama säätely edustaa tärkeitä ja arvokkaita positiivisia ekosysteemipalveluja, joilla on suora hyödyllinen vaikutus ihmisille. Päättelemme, että nämä tutkitut lihansyöjät ovat ravintoverkoston huipulla Flanderissa, jossa niiden ravintoekologia (tuholais- ja riistalajien kulutuksena mitattuna) johtaa suurempaan positiiviseen kuin negatiiviseen ekosysteemipalvelujen määrään.

  Tomperi

  Petokantoja säätelevät saaliseläinkannat, toisinpäin se ei muuten toimi ollenkaan.  Toisaalta eliöiden esim kanalintukanojen  kehitystä ei haluta tutkia kasvuympäristöjen muutosten kautta. Siihen ei saa rahoitusta tai siihen ei ohjata rahoitusta vaikka se muutoin on ns hyvin tiedossa.  Mutta tutkimusta siitä ei voi tehdä Suomessa että se on myös näin Suomessa.

   

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Riistakolmioiden pohjalta on tutkittu metsäkanalintujen ja ympäristön suhdetta. Sitä ei voida kuitenkaan täysin erottaa petojen vaikutuksesta, koska niiden mahdollisuudet toimia ovat eri ympäristöissä erilaiset.

  Ihan kuriositeettinä kerron että luen Risto Isomäen kirjaa Atlantin kuningatar joka on trilleri. Siinä on simulaatio jossa Venäjä hyökkää Suomeen. Kirjan päähenkilö toteaa että Suomen metsänhoidon muutos jaksollisesta erirakenteiseen vaikuttaa hyökkääjän ja puolustajan mahdollisuuksiin koska näkösuoja on näissä erilainen. 😀 Myös erilaisten miinojen vaikutustapa kuvataan tarkasti. Risto Isomäki on tehnyt jälleen kotiläksynsä tarkkaan. Asiaan palatakseni: elinympäristö vaikuttaa saalislajien ja saalistajien suhteeseen.

  Toinen esimerkki saalistajan tekemästä säätelystä. Ruotsalainen tutkija Thomas Jaenson kertoo artikkelissaan siitä miten kapi vei kettukannan alas ja se johti metsäkauriin kannan räjähtämiseen. Kun kettukanta ja ilveskanta kasvoivat, ne alkoivat jälleen säädellä enemmän metsäkauriiden määrää. Vastasyntyneet metsäkauriin vasat ovat alttiita saalistukselle.

  (Edelliset kehityskulut näkyivät puutiaisaivokuumetapausten määrässä Ruotsissa. Sama kehitys on käynnissä meillä, erityisen selvänä Ahvenanmaalla jossa metsäkauris on tärkeä riistalaji.)

  Lähde: Jaenson et al. Läkartidningen nr 7 2012 volym 109.

  Tomperi

  noh jos kaiken lukemansa kritikittömästi uskoo niin ee siinä vanahene mielipiteet

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Nosto.

  ”Myyräkannat alkoivat käyttäytyä enemmän epämääräisesti, samantapaisesti kuin ne käyttäytyvät etelämpänä. Syy tähän epämääräisyyteen johtuu petokillassa tapahtuneesta hienovaraisesta muutoksesta. Kärppä, joka sekin kyllä on myyriin erikoistunut peto, runsastui suhteessa lumikkoon.

  Suurempikokoisena kärppä pystyy vaihtamaan paremmin vaihtoehtoiseen saaliiseen kuin lumikko. Kärppä myös tarvitsee enemmän ruokaa päivittäin, joten yhden kärpän vaikutus on suurempi kuin lumikon.

  Kärpiltä ei loppunut ruoka samaan tapaan kuin lumikoilta oli loppunut aiemmin ja niinpä syklit hävisivät.

  Mitäs ne olikaan ne vielä kärppääkin suuremmat myyrää ravintonaan käyttävät yleispedot (generalistit) luonnossamme? Ainakin 3 eri lajia pitäisi löytyä. Jos myyrillä ei ole suuria kannanvaihteluita, se voi tarkoittaa vähemmän punkkivälitteisiä tauteja ihmisissä.

  http://www.suomenluonto.fi/karpan-runsastuminen-muutti-myyrien-kannanvaihteluita/

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Eipä löytynyt yleisöstä vastausta kysymykseni. Annan vihjeen. Svenska Yle uutisoi 4.8. Wikströmin ja Kjellanderin selvityksen, jossa väitetään että mm. Uudellamaalla supikoira ja rusakko ovat tärkeämpiä punkkien leviämisen kannalta kuin valkohäntäpeura. Pitäisin tuota esiselvityksenä enkä tutkimuksena, kun siitä puuttuu vertaisarviointi. Lisäksi puuttuu maastossa tehty osuus eli ei ole katsottu alueen infektoituneiden punkkien määrää suhteessa isäntäeläinten määriin.

  Jotenkin tässä alkaa rapistua usko YLEn uutistoimitukseen. Ensin tapaus Arvometsä ja nyt tämä.

  Puuki

  Kettu, naali ja supikoira. Mäyrä ja näätä (?).

  Supikoirat alkoi eräänä syksynä käydä kotikoiran hautaamia luita kaivelemassa kukkapenkistä.  Metsästysverinen seropikoira ei tykännyt siitä ja nitisti pari supikoiraa pihalle.   Mutta taisi saada niistä punkin  pureman, kun sairastui myöhemmin.

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Hyvä Puuki: tuli petoeläimiä ja kaikkiruokaiset supikoira ja mäyrä kaupan päälle. Vielä lisätään listaan ilves. Myyrä, jäniseläimet ja kauriit kuuluvat ilveksen ruokalistalle, ja se on näin ollen tehokas apulainen punkkeja vastaan. Kettu ja näätä ovat suuremman lukumääränsä vuoksi vielä tehokkaampia, kun ilvestä metsästetään liikaa.

  Jos lukee alkuperäistä julkaisua (Wikström & Kjellander), kaikkein pöyristyttävin väite on tämä:

  ”Förekomsten av hjortdjur skulle kunna fördubblas om förekomsten av små och medelstora värddjur skulle elimineras och ändå skulle antalet fästingar av alla stadier minska. Samtidigt skulle antalet fästingar som bär på borreliabakterier sjunka till 0 i och med att det inte skulle finnas värddjur som kan överföra bakterierna till dem.” Google Kääntäjä:

  Peurojen runsaus voitaisiin kaksinkertaistaa, jos pienten ja keskikokoisten isäntien runsaus poistettaisiin, ja silti kaikkien vaiheiden punkkien määrä vähenisi. Samaan aikaan Lyme-bakteereja kantavien punkkien määrä putoaisi nollaan, koska ei olisi isäntäeläimiä, jotka välittäisivät bakteerit niille.

  Miksi tämä väite ei pidä paikkaansa, keksitkö kaksi syytä? Minä keksin useammankin.
  1. Kauriiden määrän lisääminen lisäisi aivan varmasti punkkien kaikkien elämänvaiheiden määrää (muna, toukka, nymfi, aikuinen).
  2. Keskikokoisten eläinten kuten supikoirien ja jäniseläinten määrää on hyvin vaikea saada tiputettua alas.
  3. Borreliabakteereilla infektoituneiden punkkien määrä ei tipu koskaan nollaan, koska tärkeimmät bakteerien välittäjät ovat pikkulinnut ja myyrät, joiden määrää ei saada koskaan nollaksi.
  4. Supikoira voi olla hyödyksi punkkien torjunnassa, koska se syö paljon myyriä.
  5. Minkään muun eläimen kuin vieraslajien poisto kokonaan ekosysteemistä ei ole tarkoituksenmukaista, koska ne ovat tärkeä osa ravintoketjuja.

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Aiheeseen liittyvä uutinen eli pienpetojen metsästyskilpailun kritiikki. Kohdelajeina Suomussalmella siis kettu, näätä, mäyrä sekä vieraslajit minkki ja supikoira.

  ”Aaltolan mukaan Suomessa tarvitaan kotoisia pienpetolajeja jo senkin vuoksi, että ne ovat osa eläinlajien monimuotoisia vaikutussuhteita. Jos jokin tärkeä eläinryhmä poistetaan luonnosta paikallisesti, lajisto yksipuolistuu. Hän pitää erikoisena ajatuksena myös sitä, että ihmisten pitäisi suojella saaliseläimiä pedoilta etenkin, koska ihmiset itsekin tappavat saaliseläimiä.”

  https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000009183176.html

   

  Gla Gla

  En minäkään ymmärrä tarvetta kettujen yms. tappamisella kilpailuun, supikoirat ja minkit on sopiva aihe.

  ”Suomessakin olisi tervettä miettiä, onko enää nykyaikaa kilpailla eläinten tappamisella”, Aaltola sanoo.

  Pitää kai lopettaa pilkkikilpailutkin. Vai onko kalat eläimiä ollenkaan, kun niitä saa kalastaa kansallispuistossakin. Ei ainakaan yhtä söpöjä, kuin eilen peltoaukealla loikkiva kettu, joka siinä aikansa pyörittyään päätti vetäytyä lepäämään. Haukotteli pari kertaa, kunnes painui rullalle. Lopulta alkoi epäillä jotain olevan vialla, kun en ihan liikkumatta sadan metrin päässä jaksanut olla, ja lähti vaivaantuneena pois. Kieltämättä kiikareilla sitä oli kiva seurata.

Esillä 10 vastausta, 21 - 30 (kaikkiaan 37)