Keskustelut Puukauppa Katkontakiista: Turun hovioikeuden päätös

Esillä 10 vastausta, 1 - 10 (kaikkiaan 969)
 • Katkontakiista: Turun hovioikeuden päätös

  ” Turun hovioikeus kääntyi metsänomistajan kannalle.”  Metsänomistaja pystyin esittämään näytön siitä, että tukisaannon vähyys johtui väärästä katkonnasta.  Tämä on iso ja hyödyllinen ennakkotapaus kaikille metsänomistajille, ja siitä miten kannattaa järjestää hakkuunaikainen valvonta.

  Minkälaisia ajatuksia päätös toi mieleen palstalaisissa ja onko omalle työmaalle sattunut piirteitä virheellisestä katkonnasta ?

 • A.Jalkanen

  No hyvä. Sellainen ajatus herää, että onko nyt saatu osviittaa ja linjanvetoa siihen, mikä on ’virheellinen katkonta’? Kun kaikkea tukkiosuutta ei kuitenkaan voida ottaa talteen ennalta määrättyjen mittojen vuoksi.

  metsä-masa

  Tämä oli hyvä päänavaus katkontakiistassa, tästä on näytöt olleet selkeät ja perustelut katkontavirheestä asiallisia. Karkeasta virheistä tämä esimerkki on. Varmasti monelle metsänomistajalle on jäänyt tunne epäreilusta tukin talteen otosta, mutta asia on jäänyt siihen, tai on sovittu pienestä nimellisestä korvauksesta.

  Puuki

  Mitenkäs se olisi paras todistaa , jos sattuu katkonta menemään liian kuitupuuvoittoiseksi tukkileimikossa ? Mikään metsäsuunnitelman ennakkotieto tai metsäänfi:n tieto varsinkaan ei siihen riitä alkuunkaan.   Pystymittauskoealojen ottaminen, joo . Mutta voi olla liian työläs toteuttaa.  Miten tarkkoja /epätarkkoja on kännykän sovelluksilla toimivat arviomenetelmät ? luultavasti melkein yhtä epätarkkoja kuin lentokoneesta tehdyllä laserkeilauksella saadaan.

  suorittava porras

  Kyllä se laatu ja oikea katkonta on käytävä paikan päällä toteamassa hakkuun aikana. Muutoin lopputulos on arpapeliä. Hoitamattomana kasvanut tyvivikainen ja riukuuntunut metsä tuottaa varsin vähän tukkia.  Esimerkkitapauksessakin todettiin leimikossa olleen paljon pieniläpimittaisia  puita. Yleensä näissä tapauksissa palstalta löytyy myös muutamia hyvinkin järeitä runkoja(=susipuita), mutta niillä ei tukkiprosenttia nostella.

  Ei onneksi tullut virallista ennakkotapausta eikä olisi voinutkaan,sillä olosuhteet ja ihmisten odotukset vaihtelevat laidasta laitaan.

  Tolopainen

  Katkonnasta ei mitään korkeimman oikeuden ennakkopäätöstä koskaan voi tullakaan. Jokainen tapaus käsitellään oikeudessa erikseen.

  Jätkä

  A.Jalkanen:”No hyvä. Sellainen ajatus herää, että onko nyt saatu osviittaa ja linjanvetoa siihen, mikä on ’virheellinen katkonta’? Kun kaikkea tukkiosuutta ei kuitenkaan voida ottaa talteen ennalta määrättyjen mittojen vuoksi.”

  Seuraavaksi pitää ottaa puntaroitavaksi ennalta määrätyt virheelliset (Sopimattomat) mitat. Eli palattaisiin taas totuuden äärelle. otetaan KAIKKI tukin mitan ja -laadun täyttävä puu tukiksi tukkien joukkoon. Osarunkomenetelmä.  Olkoon käytäntö sitten pitkänä vienti, taikka pätkiminen, mutta hakkuukone mittaisi kaiken tukkipuun tukiksi ja tilitys sen mukaan, vaikka Mopokuski tekisi hellapuun mittaista pätkää.

  Myös nuo tyvilumpit pitäisi ottaa tarkempaan syyniin. Hakkuukonehan ei edes mittaa tyvestä – oliko se nyt 90 sentin palaa. Apteerausohjeissa lenkouden mittaamisessa ei huomioida tyvimutkaa lainkaan, eli samaa metrin palaa. Kuitenkin Mopokuskit sen listivät pois ja Tollon kiusaksi piilottavat oksakasan alle.

  Vitsinä on kerrottu, miten Tamperelaisen saa hulluksi: Pistetään henkilö pyöreään – pimeään huoneeseen ja sanotaan, että nurkassa on mustaa makkaraa. Tollon saa sekaisin, kun vie sen jonkun naapurin avohakkuualueelle ja sanotaan, että joihinkin kasoihin on piilotettu tyvilumppeja – Saat ne kaikki, mitkä löydät!

  Ainoa tapa saada nämä Iloiset rosvot kuriin, olisi vartija / valvoja, joka toki isommassa savotassa tienaisi palkkansa äkkiä tukkiprosentin nousun myötä.

  Tunnen muutaman luonnevikaisen kyylän, joka olisi orgasmin partaalla päästessään kyttäämään toisten tekemisiä ja kun siitä vielä maksettaisiinkin.

  Planter

  On tässä sellainen merkittävä HO:n kannanotto, että todistustaakka siirrettiin UPM:lle, koska se olisi voinut selvittää onko katkonta tehty oikein, mutta ei tehnyt sitä.

  Hovioikeudessa tuli ilmi, että UPM:llä on hallussaan hakkuukoneen katkontamatriisit, joista voisi selvittää, onko puiden katkonnassa käytetty kauppasopimuksessa sovittuja katkontaa koskevia määritelmiä. Samoin UPM:llä oli hallussaan tukkeja koskevat sahojen laatupalautteet, joista ilmenisi, onko sahalle viedyissä tukeissa ollut UPM:n väittämiä virheellisyyksiä.

  Näitä ei metsänomistajalle eikä hovioikeudelle esitetty.

  Metsänomistaja on kuitenkin esittänyt varteenotettavan näytön siitä, että syynä ei näyttäisi olleen leimikon laatu vaan puiden katkontatapa.

  UPM:lle hakkuutta tekevä suorittava porras saattoi mättää tukkia kuitupinoon tai sitten ei, mutta kun asian selvittämiseen tarvittavat dokumentit pimitettiin, niin mo voitti jutun.

  pystykorvat

  Korkeimmasta oikeudesta ei tarvita ennakkopäätöstä Hovin päätökset ovat myös ennakkopäätöksiävoimaan jäädessään.  Tapaukset ovat vain niin erilaisia ettei mikään ennakkopäätös  pysty määrittelemään mikä tukkiprosentin pitäisi olla. Parhaan tukkiprosentin saa kun myy puunsa sahoille. Ne tarvitsevat tukkia eikä kuitua ja siten myös tukkiprosentti on korkein. Ja lyhimmät mitatkin taitavat olla käytössä.

  Vain kaheli myy firmalle joka vaatii tukille suurinta latvaläpimittaa. Mutta niitähän riittää, ainakin elättämään muutaman sellaisen firman. Taitaapi sentti latvaläpimitassa viedä tukkiprosenttia alaspäin useita prosentteja.

  Metsuri motokuski

  Jutussahan ei päätetty loppujen lopuksi siitä oliko leimikko hakattu väärin vai ei. Kun yhtiö ei toimittanut katkontatietoja oikeudelle sen vuoksi että ne olivat yhtiössä määrätty yrityssalaisuuteen liittyväksi asiakirjaksi niin niillä ei voitu todentaa katkonnan oikeellisuus. Oikeus totesi päätöksellään että katkontatiedot eivät voi olla yrityssalaisuuden piiriin luettavaa aineistoa. Tässä jutussa oli ns käännetty todistusvelvoite jossa syytetty joutui todentamaan syytteet vääriksi. Normaalisti toimitaan niin että syyllinen on vasta sitten kun syylliseksi todistetaan. Kun katkontatietoja ei julkaistu oikeus tuomitsi syyttäjän häviämään kiistan. Näin ollen kyseisen oikeuden päätöksellä ovat katkontatiedot julkista tietoa ainakin myyjälle ja ehkä myös hänen valtuuttamalle henkilölle. Nyt voidaan todeta että pelkkä prd tiedosto ei ole riittävä tiedosto jossa mittauslain mukainen katkonnan oikeellisuus voidaan todeta.

  Se on sitten eri asia voidaanko oikea katkonta todeta edes mittaustiedoista tai tukkilistoista. Itse väitän ettei voida. Mutta onhan nyt asiaan saatu edes joku päätös, joka on hyvä asia avoimuuden lisäämiseksi.

  jees h-valta

  Hyvähän tuo on  kaikille puunmyyjille. Tekee firmat sen suhteen varovaisemmiksi. Kyllä sellufirmoille voi myydä tukkia aivan samoin kuin sahoillekkin. Sahoillehan se heilläkin menee, vieläpä isoille vientisahoille. Eli sinne kuitenkin paljon tavaraa uppoaa ja yksityissahat on pieniä sen toimnnan rinnalla. Paras tae vuosittain kauppansa tekevästä puutavarasta, laidasta laitaan. Kilpailukykyisellä hinnalla jossa lisänä kovia etuja sahojen hintoihin verrattuna.

Esillä 10 vastausta, 1 - 10 (kaikkiaan 969)