Keskustelut Metsänhoito Kommentteja alueellisiin metsäohjelmiin

Esillä 5 vastausta, 71 - 75 (kaikkiaan 75)
 • Kommentteja alueellisiin metsäohjelmiin

  7.7.2020 Metsälehdessä uutisoitiin tekeillä olevista alueellisista metsäohjelmista. Luonnokset ovat nähtävillä ja kommentteja pyydetään 28.8 mennessä. Käväisin lukemassa Lounais-Suomen version ja kaiken muun hyvän keskeltä löytyi tällainen tavoite:

  Turvataan riistatalouden toimintaedellytyksiä edistämällä metsänomistajien ja metsästysseurojen yhteistyötä.

  Metsätalous nähdään siis riistatalouden turvaajana, vaikka itseasiassa ylisuuri hirvieläinkanta uhkaa metsätaloutta!!

  Hirvikannasta puolestaan todetaan näin:

  Hoidetaan hirvikantaa hoitosuunnitelman mukaisesti niin, että hirvieläinten metsätaloudelle aiheuttamat vahingot eivät lisäänny.

  Pitääkö tämä tulkita niin, että nykyinen vahinkomäärä on sovelias taso?

  Alueellinen riistaneuvosto on linjannut tavoitehirvikannan osassa Varsinais-Suomea jopa kaksinkertaiseksi verrattuna MTK:n kantaan. Alueellinen metsäohjelma nyt esitetyssä muodossa nätisti siunaisi ylisuuren hirvikannan hoitosuunnitelman.

  Edelleen jatkan ihmettelyä siitä, millaisia vellihousuja metsänomistajan etua on ajamassa. Nimet löytyvät metsäohjelmaluonnoksen sivulta 4.

   

 • putte

  ”Hirvieläinasiassa pitäisin vahinkoperusteista kannansäätelyä parempana kuin tavoitetiheyksiä.”

  No enpä tiedä. Kun männyn ja koivun viljelyä hirvien pelossa vältetään, niin tokihan näin mittaroidut vahingotkin vähenevät. Sama on tilanne, kun vahingoittuneet rungon määritelmä muuttui niin, että taimi josta latvasilmu on syöty, lasketaankin kehityskelpoiseksi taimeksi, vaikka paras tyvitukki tullaan raakkaamaan pois.

  Tärkeinpänä kehityskohteena näkisin kuka määrää hirvikannan tavoitetason. Nyt sen tekevät lähinnä metsästäjät itse, mutta vahingot lankeavat puuntuottajille, jotka taas eivät ole kannanmäärittelyn osapuolia laisinkaan.

  ollikolli

  pohjois-savossa mainitaan metsätuhojen kohdalla:

  Kuusenviljelyä suositaan nykyisin siksi, että männyn ja lehtipuiden viljely on erittäin tuhoaltista runsaan hirvikannan takia.

  Muuta en sitten hirvistä metsäluonnoksessa löytänytkään. Yleisesti puhutaan kuusettumisen vaaroista ja siitä että koivua pitäisi istuttaa kuusen sijaan. Syy kuuseen suosimiseen löytyy tuosta yhdestä lauseesta, jota ei sen enempää siis analysoida.

  Laitoin palautetta

  On kyllä vaikeata ymmärtää miksi tämä asia tietoisesti sivuutetaan eikä siihen haluta puuttua

   

   

   

  Puuki

  Laiton minäkin lusikkani soppaan ja kirjotin melko pitkän listan ehdotuksia metsäohjelmaan. Lieneekö mitään vaikutusta loppupeleissä on sitten toinen asia.

  Kuusen lisääntyvä kasvatus on ongelma useammasta eri syystä.  Mm. juurikäävän lisääntymisen, heikomman kok.kasvun takia (myös kuivahkot kankaat kuusettuu) ja ilmaston lämpenemisen tuoman hyvin tod.näk. kasvutaantuman takia (kuivat kesäkaudet- erilaisten luonnontuhojen lisääntyminen /  lumettomat talvet- juuristovauriot yms. ).     Eli sekapuustoja/männiköitä ja koivikoitakin pittää pystyä kasvattamaan kohtuullisin toimin ja kustannuksin jo nyt eikä vasta sitten, kun kuusikot on luultavasti osin menetetty .

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Suomalainen metsänomistaja 2020 -tutkimus: Sekä monitavoitteisten että virkistyskäyttäjien osuudet metsänomistajista ovat vähentyneet. Tuloja korostavien osuus noussut selvästi.

  Tutkimusta siteerasi Harri Huupponen MhyP Oy:stä Itä-Savo -lehdessä 23.7.2020.

  Anton Chigurh Anton Chigurh

  Metsätieteen aikakauskirja 2/2007:

  ”…Nyt ollaan kuitenkin tilanteessa, jossa korkea hirvikanta ohjaa metsänuudistamisessa puuvalintoja yksipuolisesti kuusen hyväksi. Hirvikannan säätelyjärjestelmän pitäisi ohjata hirvikannan kokoa, ei metsätalouden uudistamispäätöksiä ja pitkällä tähtäyksellä metsätalouden kannattavuutta, metsien monimuotoisuutta tai ilmastonmuutokseen sopeutumista…”

Esillä 5 vastausta, 71 - 75 (kaikkiaan 75)