Alueelliset metsäohjelmat valmistuneet

Ohjelmissa opastetaan myös puurakentamiseen, luonnontuotteisiin ja luontomatkailuun sekä ilmastonmuutoksen hillintään.

Alueelliset metsäohjelmat vuosille 2021–2025 ovat valmistuneet. Uudet metsäohjelmat kannustavat hyödyntämään ja hoitamaan metsiä, mutta samalla turvaamaan niiden monimuotoisuutta. Puuntuotannon ja metsäteollisuuden lisäksi ohjelmissa opastetaan puurakentamiseen, luonnontuotteisiin ja luontomatkailuun sekä ilmastonmuutoksen hillintään.

Ohjelmissa on mukana runsaasti toimenpiteitä, jotka tukevat metsiin perustuvaa vihreä kasvua ja koronaelvytystä. Metsät nähdään tärkeänä osana ilmastoratkaisua, eikä sen ongelmana.

”Suurimmat ilmastohyödyt saavutetaan hoitamalla metsiä ja pitämällä ne hyvässä kasvukunnossa, jalostamalla puupohjaisia pitkäikäisiä tuotteita ja korvaamalla uusiutumattomia raaka-aineita. Vihreä kasvu edellyttää metsien säilymistä terveinä ja kasvukykyisinä. Metsien tulevaisuus näyttää monipuoliselta ja valoisalta”, uskoo elinkeinojohtaja Anssi Niskanen Suomen metsäkeskuksesta.

Metsät työllistävät suoraan 65 000 suomalaista ja tavaraviennistä 20 prosenttia on metsäteollisuuden tuotteita. Metsänomistajia maassa on yli 600 000, eli joka kymmenes suomalainen omistaa metsää.

Suomen metsistä hakataan vuodessa keskimäärin 70 prosenttia puuston kasvusta. Puuston määrä kasvaa, eli metsät sitovat hiiltä enemmän kuin sitä vapautuu metsien käytön kautta.

Alueellisia metsäohjelmia 2021–2025 on valmisteltu työryhmissä, työpajoissa ja keskusteluissa viime ja kuluvan vuoden aikana. 14 ohjelman valmistelutyöhön osallistui noin 600 henkilöä metsäalan organisaatioista ja sidosryhmistä. Palautetta ohjelmista on kerätty myös verkkokyselyllä ja lausuntojen kautta. Ohjelmat on hyväksytty maakunnallisissa metsäneuvostoissa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Keskustelut

Kuvat