Keskustelut Metsänhoito Kuusen alikasvos männikössä

Esillä 10 vastausta, 1 - 10 (kaikkiaan 45)
 • Gla Gla

  Ensimmäinen kohta, joka ihmetyttää, on tämä:

  Etenkin turvemaille sopiva menetelmä on siirtyä kuusialikasvoksen avulla jatkuvapeitteiseen metsänkasvatukseen.

  Eikö kuusikko oli kaikkein huonoin lähtökohta jatkuvapeitteiselle kasvatukselle? Luontainen kuusikko on erirakenteista, joten männikön alle kasvaa erirakenteinen kuusikko, jota voi harventaa joko ylhäältä tai alhaalta.

  Uutisen alla on VJJ kommentoinutkin seuraavaa:

  Jos kuusikosta haluaa kasvattaa seuraavan puusukupolven, tulisi kuusia olla mäntyjen alla suhteellisen tasaisesti 1 600–2 000 kappaletta hehtaarilla. Jos kuuset aiotaan päätehakata samaan aikaan mäntyjen kanssa, on Niemistön mukaan kuuselle sopiva runkoluku 800–1 000 kappaletta hehtaarilla.

  Aivan liikaa. Onhan päällä lisäksi järeä männikkö, joten ei tuollaisessa runkoluvussa ole mitään järkeä. Toki 1600-2000 voi olla hyvä lähtökohta, koska raivauksessa katoaa suuri osa. Mutta koska perinteistä ensiharvennusta ei alikasvoskuusikkoon tarvitse tehdä, paljon vähempi määrä taimia riittää. Kunhan ovat jakautuneet niin, että niitä voi kasvattaa. Ei siis liian lähellä mäntyjä tai toisiaan. Harvuus myös helpottaa ylispuiden poistoa.

  Joiltain osin olen täydentänyt koivikkoa istutuskuusilla, askelmitalla n. 4 m välein olen taimia laittanut.

  Lopuksi vielä tämä:

  Niemistö on havainnut, että alikasvos vaikuttaa mäntyjen järeytymiseen negatiivisesti.

  ”Ilman kuusialikasvosta kasvaneet koealat ovat tuottaneet mäntytukkia enemmän kuin koealat, joilla on kasvanut tiheästi alikasvoskuusia.”

  Kokonaistuotos alikasvosta kasvavilla kokeilla oli kuitenkin 22 vuoden aikana noin 25 kuutiota suurempi kuin ilman alikasvosta kasvaneilla.

  ”Alikasvoskuuset tuottivat puuta noin 50 kuutiota, mutta mäntyjen kasvu väheni vastaavasti 25 kuutiota hehtaarilla.”

  Varmasti haittaa järeytymistä, jos kuusia on 2000. Toisaalta artikkelissa lasketaan vain kuutioita, muttei taimikon perustamiskustannuksia ja sen vaikutusta talouteen. Metsätaloudestahan on kyse, ei kuutioista.

  Minusta alikasvos kasvatetaan ylispuiden jälkeen suoraan tai yhden harvennuksen kautta päätehakkuuseen.

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Eikö kuusikko oli kaikkein huonoin lähtökohta jatkuvapeitteiselle kasvatukselle?

  Tuossa tarkoitetaan sekapuustoa jossa kuusi on alikasvoksena kuuselle sopivilla turvemaan kasvupaikoilla. Hakkuissa voidaan säädellä puulajivalikoimaa niin että kuusen uudistumiskyky säilyy jonkin aikaa. Kun se loppuu, tehdään avohakkuu.

  Gla Gla

  Noinhan se menee, mutta artikkelissa kerrotaan, että kuusikon myötä siirrytään jatkuvapeitteiseen kasvatukseen. Todellisuudessahan kasvatus on koko ajan jaksollista, eikä mitään siirtymää mihinkään ole. Osan aikaa puusto kasvaa erirakenteisena.

  Tällaista väärinkäsitysten viljelyä ei saisi esiintyä.

  Puuki

  Erirakenteisuuteen vaaditaan tiheä kuusialikasvos tai täydennysistutusta männikön poiston jälkeen.  Kuusi on ainut puulaji josta voi syntyä erirakenteinen seuraava sukupolvi.  Turvemaalla toimii jos kasvupaikka on sopiva myös kuuselle ja muut edellytykset täyttyy.

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Tässä ketjussa keskustellaan männikön alla olevan kuusikon edelleen kasvattamisesta, siis jaksollisesta menetelmästä.

  Puuki

  Kuusikosta tulee alkuun väkisin monikerroksinen, jos se on sitä jo valmiiksi.

  Panu Panu

  Ainakin UPM:n edustaja tuntuu puhuvan asian vierestä:

  Ylispuut poistetaan aina heti, kun taimikko on valmis

  Muutenkin aika paljon omituisia näkemyksiä artikkelissa.

  mehtäukko

  Artikkelissa kummastuttaa VJJ tavoite 2 kiinnon mäntyrungoista.

  Kuka tällaisia puita sahaa? Huomattavasti parempi hintaisen mä- pylväänkin koko  on aikoja sitten tuossa mennyttä?

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  No mikä olisi raadin mielestä sopiva päätehakkuukoko eri puulajeille? Tiedosta olisi apua lukijoille leimikon myynnin suunnittelussa.

  Mänty-ylispuuston alle jäävän kuusikon runkoluku riippuu sen koosta: pieniä taimia jätetään enemmän ja kuitupuukokoisia vähemmän, mutta huomioiden molemmissa, että ylispuiden lopullinen poisto tulee niittämään niistä osan eli särkymävaraa pitää olla.

  mehtäukko

  Kulminaatiopiste mä-rungolla on mehtäukon sapluunassa puun kasvun taittumisessa. Kun riittävä järeys/pituus on saavutettu mistäpä tulee lisä-arvo? Kuusipora/maannousema-tuhoriski kuusella, laho koivulla… Myrskyjen odottelu.

  Aliskasvos on toissijainen.

Esillä 10 vastausta, 1 - 10 (kaikkiaan 45)