Metsänhoito | Nuukailua vai viisautta?

Mäntyjen laatu vaikuttaa ratkaisevasti siihen, kannattaako alikasvoskuusista kasvattaa seuraava puusukupolvi.

Kuusialikasvos tai sen tiheys eivät juuri vaikuta ylemmän mäntyjakson kasvuun nuorissa kasvatusmetsissä, mutta varttuneemmissa puustoissa tiheän alikasvoksen on havaittu hidastavan mäntyjakson vuotuista kasvua 1–2 kuutiota hehtaarilla. (Kuvaaja: Sami Karppinen)
Ladataan...

Kommentit (1)

 1. ”Jos kuusikosta haluaa kasvattaa seuraavan puusukupolven, tulisi kuusia olla mäntyjen alla suhteellisen tasaisesti 1 600–2 000 kappaletta hehtaarilla.”

  Näin suuressa tiheydessä ei ole paljon järkeä, koska suuri osa kuusesta ei tule täyttämään edes kuitupuun mittoja ja maan pinnalle ei pääse ollenkaan valoa, mikä aktivoisi maanalaista typensidontaa ja ravinteiden kiertoa.
  Järkevä tiheys, jossa kuuset järeytyvät mäntyjen alla on luokkaa 600 – 700 kpl/ha eli siinäkin on vain 4 m puuväli. Miksi ylipäätään pitäisi kasvattaa kuusia mäntyjen alla, muuta kuin poikkeustapauksissa?

  Jutussa kehotetaan poistamaan ylipuumännyt varhain, joka vain takaa hyvin pienen tukkiprosentin ja siten huonon kannattavuuden omistajan tappioksi.

  Järkevintä on huolehtia koko männyn kasvatuksen ajan riittävästä väljyydestä, että tuuhea ja pitkä latvus eli kasvun moottori säilyy. Tällöin rungot järeytyvät vupsikymmeniä hyvää vauhtia ja tukkiprosentti tulee korkeaksi hyvän kasvun lisäksi. Nuoren kasvatusmetsän tiheys on hyvä n. 400 r/ha (5 m puuväli) ja järeän metsän kasvu säilyy vielä hyvänä 7 puuvälillä eli 200 r/ha.

  Näin kasvattaen saadaan alle 100 vuodessa (60-80 v) jo 2 m3:n runkoja eli n. 400 m3/ha.

  Miksi emme kasvattaisi nopeasti järeytyvää ja tervettä metsää, jossa hyvä tukkiprosentti tuottaa hyvän kannattavuuden. Tässä kasvatuksessa aliskasvuskuuset kannattaa poistaa jo hyvissä ajoin.

  Metsänomistajat suostuvat jatkuvasti höynäytettäväksi eli ottamaan vastaan huonoja ohjeita ts. kasvattamaan kuitupuuvaltaista metsää kuiduttavan teollisuuden mieliksi.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat