Keskustelut Metsänomistus Kysymys MTK:n metsävastaava mikko tiirolalle

Esillä 10 vastausta, 241 - 250 (kaikkiaan 262)
 • Kysymys MTK:n metsävastaava mikko tiirolalle

  Metsälehdessä (18/2013) lukee: Valtakunnallinen YHTEINEN (TIIROLA, HUOMAA: YHTEINEN) linjaus on hirvikannan kasvattaminen.

  Olet tällä palstalla kehunut ajavasi hirvituhoasiassa metsänomistajien, myös puuntuottajien etua. Sinäkö olit päättämässä metsänomistajien edustajana hirvikannan kasvattamisesta?

 • Planter Planter

  On tämä äärimmäisen vastenmielinen keskustelupalsta.  Ei ihme, että alle promille Metsälehden lukijoista lukee keskustelupalstaa.

  Taas tungetaan pään sisään osoittamaan, että siellä olisi jotain vikaa, vaikka on selvästi sanottu, mistä tieto on peräisin.

  On alueellisten riistaneuvostojen kantatavoiteet, haarukan keskikohta  koko maan tasolla on Luken mukaan 78 000. Löytyy Luken viimeisimmistä kanta-arvioista.

  Toisaalta on Riistakeskuksen saalistavoite, joka on 50 000. Löytyy esim Riistakeskuksen toimintakertomuksesta 2021, kopio siitä alla.

  Kaikki hirvikannan säätelyyn perehtyneet tietävät, ettei valtakunnallisten riistaneuvostojen asettama kantatavoite 78 000 pysty tuottamaan vuosittaista 50 000 saalistavoitetta. Siihen tarvitaan noin 100 000 kantatavoite. Riistakeskuksen kantatavoite on ihan omansa, eikä ota huomioon alueellisten riistaneuvostojen hyväksymiä tavoitteita.

  hirvitavoite

  suorittava porras suorittava porras

  Alueellisten riistaneuvostojen asettamat tavoitteet ovat ratkaisevia. Tämän ”tarinan ” alussa tavoite hirvien määrän suhteen oli 3-4 yksilöä/1000ha. Nyt 2-3/1000ha . Tavoite riippuu riistaneuvoston päätöksistä. Toinen asia on ,pystyvätkö metsästäjät tavoitteeseen pääsemään. Toiset pystyy ,jotkut eivät. Tavoite on kuitenkin selkeä ja toteutunut menetelmien kehittymisen myötä lähes koko maassa. Lupamääristä homma ei ole ollut kiinni enää vuosiin. Ylimäärää on jäänyt 10-20%/ vuosi.

  Paikkakunnallamme  lupien käyttöasta jäi viime vuonna jo 70%:n alapuolelle. Tänä vuonna pyyntilupaehdotus on päälukuna laskettuna vähemmän ,kun kahtena edellisvuotena on ollut vasojen osuus koko suunnitellusta saaliista. Kumpanakin vuotena vasoja on jäänyt kaatamatta kolmannes suunnitelman edellyttämästä määrästä.

  Viime syksyn riistamiesten kehotus malttiin riistamailla osoitti hyvää tilannetajua . He olivat hyvin perillä siitä ,mitä metsässä on tai ei ole. Vasoja oli aiempia arvioita vähemmän. Tämä taas selkeä merkki hirvikannan laskusta ja tuoton alamäestä. Tätä tukevat tilastot kiistattomasti ,väittää Planter mitä tahaansa. Maltilla edetään tänäkin syksynä. Kantaa verotetaan korkeintaan tuoton verran ja petoreviireillä tätäkin vähemmän.

   

   

   

   

   

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Voisi se 50 tuhatta kaadettua hirveä vuodessa toteutuakin, mikäli hirvikantaa haluttaisiin vastoin ennakko-oletuksia edelleen alentaa.

  Planter Planter

  Siinä se tulikin pääpiirteissään selostettua miten päästään takaisin 100 000 tasolle, eikä riistaneuvostojen asettamaan tavoitteeseen. Ei alle 70% lupien käyttöasteella päästä tavoitteeseen, se edellyttäisi  noin 85% käyttöstetta ja verotussuunnitelman noudattamista lupien hakemisessa. Riistaherrojen ”hyvä tilannetaju” ohittaa Luken arviot, vaikka Luke kerää kaiken mahdollisen tiedon, myös metsästäjiltä metsästä, arvioiden pohjaksi. Näin kävi viime vuosikymmenellä, siis miksi ei taas.

  suorittava porras suorittava porras

  Nämä kysessä olevat herrat ovat varsin hyvin perillä luken keräämästä aineistosta . Eivät tehneet päätelmiään mielikuvituksen voimalla. Tämä on todennettavissa tuoreimmista  luken  tilastoista viime metsästyskaudelta.

  Planter ei suostu huomaamaan ,että hirvikannan orastava kasvu leikattiin tavoitetasolle viidessä vuodessa. Tilanne on aivan toinen vuosituhannenvaihteen olosuhteisiin verrattuna. Tuolloin tilanne karkasi pahasti käsistä. Korjaavat toimenpiteet kestivät yli kymmenen vuotta. Tämä siksi ,että ei ollut hirvikannan hoitosuunmitelmia , seuranta kevyissä kantimissa eikä pakollista. Tulokset päätyivät käyttöön vasta toisena tai kolmantena vuotena tapahtuneesta. Viiveitä viiveiden perään eikä tavoitteetkaan olleet yhtenevät.

  Nyt eletään täysin eri maailmassa. On vahvistetut ja yhdessä sovitut tavoitteet ,joiden pohjalta pyritään toimimaan. Tilannearvio on paljon vuosikymmenen takaista parempi reaaliaikaisen havaintojen ja tapahtumakirjausten seurauksena ja jahdin kulkua voi ohjailla jopa jahtikauden aikana ,jos kerätyn tiedon perusteella siihen päädytään. Muuten noudatetaan laadittua suunnitelmaa.

  Paikkakuntatasolle siirrettynä :  Rhy laatii verotussuunnitelman riistaneuvoston esityksen ja luken tuottaman tiedon perusteella. Tämän pohjalta seurueet kukin tahollaan hakevat pyyntilupia parhaaksi katsomansa määrän. Riistakeskus hyväksyy hakemukset ,jos ne ovat kutakuinkin hirvikannan edellyttämällä tasolla. Paikkakunnallamme on seura ,joka haki ja,jolle myönnettiin 3,5 pyyntilupaa/1000 ha. Keskiarvoksi kuitenkin muodostui alle2/1000. Pudotusta viime vuoteen 20%. Pankkiin jää neljännes . Viime vuonna pankkiluvat ja osa varsinaisista jäi käyttämättä. Tämä kunkin seurueen tilannearvion perusteella ja siitä seuranneella päätöksellä. Jahtipäiviä kertyi n.10%edellisvuotta enemmän ,saalista ja havaintoja päivää kohti huomattavasti vähemmän. Siksi nykyinen alempi lupamäärä on hyvin perusteltu ollaanhan jo tavoitehaarukan alarajoilla. Pankissa on riittävästi lupia yllätysten varalle.

  Työkalut kannan hallintaan on olemassa ,jos niitä vain osataan/halutaan käyttää. Tavoitteetkin muutamaa poikkeusta lukuunottamatta saavutettu. Planterin teksteistä ilmenevä tilannekuva metsästyksen kohdalla on pahasti vino ja vanhentunut,melkein yhtä pahasti ,kun toverilla itänaapurissa omien hankkeidensa kohdalla.

   

   

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Pitäisi tehdä valtakunnallinen selvitys siitä, kuinka monessa riistaneuvostossa sidosryhmien kantatavoitteesta on poikettu. Ei riitä että riistaneuvostot ja metsästäjät ovat tyytyväisiä, myös sidosryhmien pitäisi olla tyytyväisiä.

  suorittava porras suorittava porras

  Lue hirvenpyyntiluvat 2022/ alueet. Sieltä löytyy lupamäärät ja perusteet riistakeskuksittain.

  Planter Planter

  Kiitos, että vertaat Putiniin, kun tuon esille Luken ja Riistakeskuksen hirvimääriä ja tavoitteita. Teot ovat hyvinkin verrannollisia? Ehkä tämä kertoo kaiken mistä hirviasioissa on kysymys.

  Metät kunnossa!

  Lainaus Suorittavalta: ”Työkalut kannan hallintaan on olemassa ,jos niitä vain osataan/halutaan käyttää. Tavoitteetkin muutamaa poikkeusta lukuunottamatta saavutettu.”

  Tuosta olen melkein samaa mieltä. Täällä tavoitteita ei ole saavutettu, ehkä muualla? Muutoin respect Planterille – täyttä asiaa valitettavasti.

  Panokset syksyn jahtiin on ostettu (ei lopu). Jahtipäivinä hollille tuleville hirville ilmestyy reikä keuhkoon (toki jahdin loppuvaiheessa voi tulla valintatilanteita). Toivottavasti alueella (SA2, VS1 ja VS-EH) käytetään aktiivisesti myös pankkilupia.

  Rane

  ”alle promille Metsälehden lukijoista lukee keskustelupalstaa.”

  Jep mutta yli prosentti sentään kirjoittaa tänne.

Esillä 10 vastausta, 241 - 250 (kaikkiaan 262)