Keskustelut Puukauppa Metsän hakkuusopimuksen ehdot

Esillä 10 vastausta, 41 - 50 (kaikkiaan 57)
 • Metsän hakkuusopimuksen ehdot

  On ylispuun korjuuta ja siemenpuiden poistoa ja talvikorjuu varmistaa, että pieniä taimia suojaa lumi.

  Myhistyksen Huttunen: ”Tavallisesti korjuuaika on kaksi vuotta, mutta epävarmojen talvien yleistyessä kolmen vuoden korjuuta tarjotaan. Karsastaisin niitä..” ”Lähtökohtana on, että yhtiöllä on oikeus hakata,mutta velvollisuus maksaa puut.(!!) Myyjä on vahvoilla jos korjuuaika on menossa umpeen. Vastikkeetta ei pidä korjuuaikaa jatkaa”.

  Toisaalla samassa lehdessä: ”… Harvennukset päätetään tehdä kuivan kesäkelin aikaan. Juuristoa suojaavasta roudasta ja lumipeitteestä ei nimittäin nykyään ole talvella takeita..”

  Ihmiset istuvat näissä asioissa eripuolilla pöytää sopimassa, mutta miksi asioista on juonittu noin epäloogisia?

 • Rane

  ”Sivun 2, 16:45 Upm:n ”selvyyden vuoksi…” lopettaa tietysti nuo myhistyksen julmistelut.”

  Juuri näin.Firmojen kallispalkkaiset lakimiehet ovat pitäneet huolen ettei yhtiöiden ole mikään pakko noudattaa tekemiään sopimuksia.

  mehtäukko

  Minne sinä unohdat, että ” talvikorjuu varmistaa,että pieniä taimia suojaa lumi”.? Lähtökohta oli mo toivomus eikä lakimiehet!

  Rane

  No mikä on mehtäukon vaatimus korjuuajaksi?

  mehtäukko

  Mikäkö? Ehdotus. Tervettä järkeä käyttäen ilman venytyksiä tai sakoilla kiirehtimisiä aloituksen kohteissa 0-5 vuotta. Mutta mo velvollisuus on ilmoittaa ja tehdä kauppa, kun sirkkataimet on havaittu (1-2 cm). Silloin pelivarassa taimet ei kerkeä liian pitkiksi.

  Apli

  Erikoista keskustelua, ettekö luota ostohenkilöihin tai ostofirmaan tai oli sitten se MHY ? Jos jotain sovitaan joko kirjallisesti tai suullisesti siitä pidetään kiinni ja piste.

  mehtäukko

  Erikoista on toiminta, joka synnyttää keskustelua. Myhistyksen sekoittelu sivuraiteelta huutelijana ei rakenna yhtään mitään.

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Riski huonoille korjuuolosuhteille on jyrkässä kasvussa, joten pelisääntöjen tarkistus voisi olla paikallaan. Etelä-Suomessa ei kahden tai kolmenkaan vuoden korjuuaikaan enää välttämättä satu sellaista talvea, että ojitetulle turvemaalle tulee routa.

  Kauppakirjassa voitaisiin sopia korvauksen määrästä, esimerkiksi niin että maksettu etumaksu jää myyjälle tai sovittu summa. Tätä voisi soveltaa niihin puukauppoihin, joissa myyjä vaatii korjuuta tapahtuvaksi ainoastaan talviaikaan. Ei varmaan olisi kohtuutonta kummallekaan osapuolelle?

   

  mehtäukko

  ..”jos myyjä vaatii korjuuta talveksi..”,  on tien kunnon epävarmuutta yms. etumaksua ei pitäisi maksaa ollenkaan. Silloin korjuun painostamisella ei voi kiristää.

  metsä-masa metsä-masa

  Metsän hakkuusopimuksen lisä ehdot. Harvennusleimikkoon on hyödyllistä tehdä kirjaus oksien ja latvuksien puimisesta ajouralle jo kauppsta sovittaessa, latvusmassalla varmistetaan uran kantavuus ja juuristo vahinkojen syntyminen. Latvusmassalla saa syntymään kantavan patjan uralle, joka mahdollistaa myös kuusikoiden kesäharvennuksen.

  Huono talvi on pintajuurisillle kuusikoille se huonoin vaihtoeto, lauhat sateet syövyttää ja pehmentää lähikuljetus raiteen yhä syvemmälle ja rikkoo samalla vieruspuuston juuriston, painumista syntyy ne piilovauriot jotka paljastuu vasta vuosien päästä, puiden kallistumisena ja kuivumisena.

  Vuosi sitten meillä tehtiin talviharvennuksia kesällä, jotka onnistui hyvin, ajokoneena oli keskiraskas metsäkone, jossa kaivurimalliset leveät kantavat telat, kohteena oli kuusikon ensiharvennuksia ja puolukkaisia ojitettuja turvemaita. Ps. kannattaa tutystua leveätelaisen ajokoneen työmaahan, joko moassa tai naapurin kohteella. (Puuki näistä jo mainitsikin aiemmin)

   

   

  mehtäukko

  Aloituksen pointti taimien suojauksen tarpeesta,ristiriitaisesta myhistyksen ukon kehotuksista ja talvitodellisuudet eivät ratkea silläkään, että asiaa pyöritellään aiheen sivusta. Kun vastottain on Tapio päivitellyt ohjeitaan myös  ilmasto-, ja monimuotoisuusseikoilla, onko tähän,- siis lopputuloksen varmistamiseen-, kiinnitetty mitään huomiota ?

Esillä 10 vastausta, 41 - 50 (kaikkiaan 57)