Keskustelut Puukauppa Metsänomistaja puun ostajana

Esillä 8 vastausta, 21 - 28 (kaikkiaan 28)
 • Metsänomistaja puun ostajana

  Päivän nettiä selanneena esitän kysymyksen kuinka tehdä ennakonpidätys ostetusta puutavarasta. Kyse pystykaupasta naapuritilalle ja siitä sitten tilitystä tekemään ja myös ennakonpidätys. Mutta kuinka se käytännössä tehdään, millaiset lomakkeet ja mistä ne löytää?

 • Jätkä

  Tuotteen käyttäjä maksaa myös korjuukustannuksista ALV:n. Kun ostatte Vessapaperia kaupasta, menee siitä koko summasta ALV.¨

  Arvonlisäketju on katkeamaton ensimmäisestä verovelvollisesta lopputuotteen käyttäjään. Vero nousee samassa suhteessa kuin hintakin (=Arvonlisä-vero)

  Se ei siis ole Arvon lisävero tms.

  Turvekangas

  Elikäs harva palstalainen on ennakoita käytännössä pidättänyt ja ilmoittanut. Lakipykälät tähän kuitenkin löytyy. https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/omaisuus/metsa/puun_myynti/puun_ostajan_velvollisuude/

  ”Puun ostajan ennakonpidätysvelvollisuus koskee sellaisia pysty-, hankinta- ja käteiskauppoja, joissa kaupan kohteena on jalostamaton puutavara. Jalostamatonta puutavaraa ovat muun muassa tukit, pylväät, kuitupuu, halot, pilkkeet tai hake, hakkuutähteet, kannot, muu metsäenergiapuu, joulukuuset ja tienviittakepit.”

  ”Kotitalouksien (eli yksityishenkilöiden tai kuolinpesien) ei yleensä tarvitse toimittaa ennakkopidätystä, jos ostetun puun määrä on vähäinen eikä puuta käytetä elinkeinotoiminnassa tai tulonhankkimistarkoituksessa.

  Jos kuitenkin kotitalous on maksanut samalle puun myyjälle kalenterivuoden aikana erilaisia maksuja yhteensä yli 1 500 euroa, koko vuoden maksuista on toimitettava ennakonpidätys. Maksuilla tarkoitetaan tässä yhteydessä muun muassa puun myyntituloja, työkorvauksia ja palkkoja.”

  ”Ennakonpidätysvelvollisuus tuo mukanaan myös muita velvoitteita. Puun ostajan on ilmoitettava ennakonpidätykset ja tilitettävä ne Verohallinnolle. Lisäksi ostajan on annettava Verohallinnolle puun ostajan vuosi-ilmoitus kalenterivuoden aikana tekemistään puukaupoista. Puun myyjälle ostajan on annettava tosite puukaupasta.”

  Kyse on tulonhankkimistarkoituksesta. Itse maksan hakkuun ja myyn hakatun puuerän. Tilitys myyjälle alveineen ja ennakko pidätettynä.

  Hankaluus on nyt vain se proseduuri ja nettisivupaikat jossa tarvittavat ilmoitukset tehdään ja maksetaan. Omaverossa saa maksun maksettua, mutta siinä ei saa ilmoitettua kenen hyväksi ennakonpidätys on tehty, vai oliko jokin vuosi-ilmoitus sellainen. Siihen on varmaan jokin toinen paikka, mutta missä. Tätä tässä olen koittanut löytää.

  Tämä on varmasti helppo tapa hoitaa tämä kohta kaupankäynnistä, kunhan vain löytää oikeat paikat. Jauhiaisen Metsävero 2019-oppaassakaan ei linkkejä ollut mainitun. Ne voisi sinne vaikka lisätäkin ja käsitellä Metsälehdessä omana ajankohtaisartikkelinaan kun tuli tuo uusi Tulorekisteri ja Omavero sivutkin.

  Turvekangas

  Olisikohan askelkuviot tällaiset.

  1- Ennakko pidätetään maksettavasta alv-0% kauppasummasta. Laskelma myyjälle.

  2- Ostaja tekee veroilmoituksen puun myyntitulon ennakonpidätyksestä. Omavero.fi palvelussa Tee veroilmoitukset muista veroista (esim. lahjaveroilmoitus, veroilmoitus oma-aloitteisista veroista

  3- Maksa ennakonpidätys Omavero.fi palvelussa verkkomaksuna.

  3- Viimeistään vuoden lopussa puun ostaja tekee : Puun ostajan vuosi-ilmoitus (7807). Tämä löytyy lomake.fi palvelusta. Tällä paperisella ilmoituksella kaupan yhteydessä pidätetty ennakko ohjautuu myyjän hyväksi hänen omassa verotuksessaan kunhan.  Lomake postitetaan kirjepostilla osoitteeseen:

  Vuosi-ilmoitusten optinen lukupalvelu
  PL 300
  00052 VERO

  Lomakkeella 7807 puun ostaja antaa vuosi-ilmoituksen Verohallinnolle suoraan metsänomistajalle maksamistaan puukaupan maksusuorituksista.

  …Näinköhän tämä sitten menisi, tämä ennakonpidätys ostetusta puutavarasta.

   

  Tolopainen

  Minä en myisi naapurille puuta millään hinnalla.MG maksaa enemmän eikä tarvitse veroista huolehtia, joka vuosi ennakot tulee palautuksina, että, sinänsä hyvä tapa valtiolta ottaa lainaa metsänomistajilta 0,1% korolla ja laittaa niitä pääkaupunkiseudulle asumistukiin ja Helsingin herrojen elättämiseen. Sekin alkaa olla varmistettu että entinen meno jatkuu. Puukauppaa tehdään luotettavien ostajien kanssa eikä vilunkipelaajien jotka maksaa ennakot itselleen.

  Kivelänhanttu

  Minä pitkällä aikavälillä minimoin kuluja ja maksimoin tuloja 11 kk vuodessa. Helmikuussa veroilmoitusta täyttäessä päinvastoin. Olen toimittarit paikalliselle sanalle tukkia, he eivät pidästä veroennakkoa joten pitää varautua jälkiveroon. Jos ei mene veroja ei ole tulokkaan.

  savo'ttamies savo’ttamies

  Turvekangas oikeilla jäljillä…Eikö vieläkään saa puunostajan vuosi-ilmoitusta saa tehtyä sähköisessä muodossa. Aikoinaan tästä verottajalta kysyin. Rouva sieltä ystävällisesti vastasi  ”ei  vielä onnistu, ilmoitus tehtävä lomakkeella”. Ilmeisesti ko. tapauksia markinaalisen vähän , niinkuin todellisia hankintahakkaajiakin, että verottaja ei ole katsonut tarpeelliseksi muuttaa ilmoituskaavaketta sähköiseen muotoon.

  Tai sitten asia on jumittunut perustuslakivaliokuntaan , niinkuin moni muukin yhteiskuntaa edistävä, eteenpäin vievä asia.

  Vuosi-ilmoitus tärkeä, jotta puunmyyjiltä pidätetyt ennakot kohdistuu oikeiden henkilöiden hyväksi. Verottaja muistuttaa seuraavanvuoden alussa, jos asia unohtuu ilmoittamatta.

  Ps. täällä kirjoittelevia asia ei koske. Näille virkamiehille ja eläkeläisille ainut oikea puukauppamuoto on perinteinen pystykauppa, hakkuun tekee suorittaja …ja nimenomaan  vielä kesällä….

  Sen asia olen pannut merkille, kuitupuun ostajilla  asenteet muuttunut, lehtimiehille annettu vinkkejä jutun tekoon , kun metsätalousyrittäjät alkanu vaihtaa pikkumotoja kunnon koneisiin. Esim. viimeisin MT.n liite Suomalainen Maaseutu numero.

  Rane2

  Yksityisten välisessä puukaupassa kannattaa varmaan sopia ennakoiden maksaja selvästi etukäteen ettei sovittua pienempi tilitys aiheuta ristiriitoja.

  Kivelänhanttu

  Tottakai puunhinta sovitaan ennen puiden toimittamista mutta veron ennakkopidätystä ei tämä pensaat peri. Onko pensaholla alaraja ettei tarvitse periä veroa (sahan liikevaihto). Tämä on vain puunostajan ongelma ei myyjän.

Esillä 8 vastausta, 21 - 28 (kaikkiaan 28)