Keskustelut Metsänomistus Metsät ja vaalikevät 2019

Esillä 10 vastausta, 1 - 10 (kaikkiaan 322)
 • Metsät ja vaalikevät 2019

  Vaaleihin liittyvä keskustelu leviää moneen ketjuun, josko saisimme tähän keskitettyä ajankohtaiset asiat. Alkuun pari linkkiä: https://www.vasemmisto.fi/wp-content/uploads/2018/10/vas_ilmasto-ohjelma_web-1.pdf

  Lainaan sieltä  pätkiä metsäosiosta, käykää itse lukemassaloput:

  Vastuullisella metsäpolitiikalla tulee ylläpitää ilmaston kannalta optimaalinen metsien kehitysluokkajakauma. Tehokkaimpia hiilen sitojia puut ovat kasvaessaan kuitupuusta tukkipuuksi. Uudistuskypsät metsät sitovat hiiltä, mutta ne ovat erityisesti hiilen varastoja, joten liian nuorta metsää
  hakattaessa tämä potentiaali menetetään. Metsien kiertoaikaa olisikin saatava pidennetyksi, niin että puu ehtisi käyttää hiilensidontapotentiaalinsa ennen raaka-aineeksi päätymistä.

  Metsien maaperään on sitoutuneena merkittävä määrä hiiltä sekä kivennäismailla että eloperäisillä mailla. Voimakas maan muokkaus päätehakkuiden yhteydessä heikentää maan hiilitasapainoa, ja maaperän hiiltä vapautuu myös ojitettujen kasvuisien metsien maaperästä. Toisaalta puuston lisääntynyt kasvu osalla
  ojitetuista soista kompensoi maaperän hiilipäästöjä. Poimintahakkuita toteuttamalla voidaan pohjaveden tasoa pitää korkeammalla, jolloin hiili pysyy sitoutuneena eloperäiseen maahan, eikä kunnostusojituksia tarvita. Haittana voi olla metaanipäästöjen lisääntyminen, mikäli suo vettyy.

  Metsänomistajat ovat keskeisessä roolissa ilmastonmuutoksen hillinnässä. Puihin sitoutuvan hiilen määrää voidaan lisätä parantamalla metsänhoidon käytäntöjä. Tämä on usein myös metsänomistajan etu. Tulisikin rakentaa kannustinjärjestelmä, joka kannustaa hiilinielun vahvistamiseen. Kannustinjärjestelmän tulisi olla
  sellainen, jossa metsänomistaja palkitaan hakkuiden lykkäämisestä ainakin aikaisemmassa metsälaissa määriteltyihin uudistamisikiin. Mikäli metsä kuitenkin kaadetaan etuajassa, osa saadusta kannustimesta perittäisiin verotuksessa takaisin. Tuen tulee kasvaa sitä mukaa, mitä vanhemman metsän säästämisestä on
  kyse, jotta kiertoaika pidentyisi. Järeämmästä puusta saa paremman hinnan, joten vaikka tulot viivästyvät ja osa kannustimesta perittäisiin verotuksessa takaisin, saisi metsänomistaja kuitenkin taloudellisen hyödyn
  hiilivaraston kasvattamisesta.

  Metsien hiilinielun vahvistamiseksi Suomen tulisi mm.
  · asettaa hakkuut kestävälle tasolle hiilinielujen vahvistamisen ja luonnon monimuotoisuuden suojelun näkökulmasta. Tämä on huomattavasti alempi taso kuin puuntuotannollisesta näkökulmasta. Oikea taso määräytyy viimeisimmän tieteellisen tiedon avulla.
  · kehittää kannustinjärjestelmä maanomistajille hiilinielujen kasvattamiseen.
  · parantaa metsätalouskäytänteitä neuvonnan ja ohjauksen kautta siten, että puuston ja maaperän hiilensidonta ja monimuotoisuus lisääntyvät talousmetsissä.
  · ohjata puuta erityisesti pitkäikäisiin korkean arvonlisän puutuotteisiin.
  · tukea metsänhoitotapoja, joissa maanmuokkausala minimoidaan siten, että riittävä
  uudistamistulos saavutetaan.
  · uudistaa Kemera-tukea niin, että se ohjaa aidosti kestävään metsätalouteen.
  · kohtuullistaa Metsähallituksen tuloutustavoitetta.

   

  Tämän linkin https://www.sll.fi/2019/02/25/luonto-pyrkii-eduskuntaan/?fbclid=IwAR1Wr-RdzRhCUjyw-Z-7nUiyTicUmkUbQU09PRNrC1rnBqMKknX5egfuwjE Takaa puolestaan löytyy luonnonsuojeluliiton kysely puolueille, kaikkien puoueiden vastaukset on sieltä luettavissa.

   

   

 • Metsäkupsa

  Hiilinielujen kasvattaminen sopii,jos se korvataan metsänomistajalle.Itse koen keskustelun hiukan nurinkuriseksi,kun olen mielestäni kohtalainen hiilensitoja usemman tuhannen motin vuosikasvulla.Toiseksi suomalainen metsänhoito on kestävää,verrataan sitä mihin hyvänsä.

  Jos täällä hakkuita vähennetään hiiliniulun vahvistamiseksi,ei tarvitse olla kummoinen tietäjä,että todennnäköisesti hakkuut vastaavasti jossakin todennäköisesti vähemmän kestävän metsähoitokulttuurin alueilla lisääntyvät.Kulutustahan olisi vähennettävä,muutoin vajaus aina jostain korvataan.Itse en käy ilmastonmuutosvaaleja,ennemmin maailman turvallisuus ja kauppapolitiikka sydämmellä hyvinvoinnin turvaamiseksi.

  harrastelija

  Yksityiselle mo:lle aukkohakkuut ovat pinta-alaan jotain %:n luokkaa kasvavaan metsään. Samoin mahdollisten ojien kaivaminen on olematon vuosittain. Jos joskus 1960-70 on suoritettu perusojitus, niin tuskimpa ne enää päästävät kaasuja?

  Ovatko vasemmistoliitto ja luonnonsuojelijat yksyhteen? Asiallinen metsässään toimiva suojelee luontoa ja lisää puiden kasvun myötä hiilinielua, koska se on hyvän metsätuoton perusta!

  Kannattaisi luonnonsuojeluliiton seurata enempi sinne, missä todellakin maailmassa luontoa raiskataan! Luonto kyllä hoitaa tasapainon ihmisten tahdosta riippumatta. Nyt kun maailman väestön kasvu on räjähdysmäistä, niin luonto vastaa rajuilmoilla ja tulvilla. Ilmastonmuutos on Suomessa otettu nyt kärkiasiaksi, koska vaalit tosiaan ovat ovella.

  Visakallo

  Useampi puolue oikein kilpailee sillä, että saisivat hakkuiden rajoituksilla ym. keinoilla torjuttua tänänkin tehdashankkeen:

  https://yle.fi/uutiset/3-10696215?origin=rss

  A.Jalkanen

  Harrastelija, tsekkaa Tilastokeskuksen Taulukko 1, jonka linkitin hiilinieluketjuun tänään (linkki alla). Siitä näkyy että sekä metsätalouden että maatalouden turvemaista tulee edelleen runsaasti khk-päästöjä (hiilidioksidi, typpioksiduuli, vähemmän metaani). Tulee myös ravinnepäästöjä.

  http://www.stat.fi/til/khki/2017/01/khki_2017_01_2019-01-15_tie_001_fi.html

  Metsänmies

  Somaahan se on tämä keskustelu. Odotellaan kuitenkin rauhassa vaalien yli, kyllä vihreitä lukuunottamatta mielipiteet tasoittuvat. Suomeen on tosiaankin suunnitteilla useita uusia puunjalostuslaitoksia . Eihän ne ilman raaka-ainetta toimi, joten hakkuut jatkuvat entisellään .Jos nuo kaikki  suunnitellut laitokset valmistuisivat hakkuut lisääntyvät ja puun tuontia rajan takaa joudutaan myös lisäämään. Eikös tärkeintä kuitenkin ole työllisyyden nostaminen?

  jees h-valta

  Niin, eipä tässä tavis-mo paljon muuta saa kuin kuraa niskaan vaikka varmasti kaikki tehdään omalta osaltamme luonto suojelevaa ja metsien kasvua parantavaa toimintaa, pyyteettömästi. Enpä ole itekkään koskaan hanttiin laittanut jos on sanottu että jotain pitää tehdä luonnon hyväksi. Nytkin näitä pökkelöitä tehtiin ihan mukava määrä ja lähes koko hakkuuala on edelleen peitteinen metsä. Pienaukotkin mitkä tulivat enempi toiminnan tuloksena kuin minun luvallani metsitetään heti kun toimet perään kerkeävät. Jo 2000-luvun alussa olen istuttanut metsälle muutaman peltoheitto-ha:n ja istuttanut aina kuusikon tilalle nopeakasvuista lehtipuuta. Eipä ole pitkää hiilivajetta tullut. Tämä suomalaisten yksityismetsätalous on paras mahdollinen luonnon tuntija ja suojelija koska he tietävät että huono metsänhoito pienentää heti myös tuloja metsästä. Kunhan vain organisaatiot ympärillä myös ovat hereillä eikä vaaranneta luontokohteita hakkuissa tahi ojituksissa. Mutta mielestäni nämä ovat kyllä huikean hyvässä mallissa tänäpäivänä. Se mitä voisi toivoa että huonossa kunnossa olevat metsänomistajat luopuisivat ja antaisivat tilaa nuoremmille että metsät pysyisivät hyvässä kasvutolassa vastakin.

  Gla

  Metsänmies: ”Odotellaan kuitenkin rauhassa vaalien yli, kyllä vihreitä lukuunottamatta mielipiteet tasoittuvat.”

  Ei kannata odottaa. Muitakin ympäristölle ja taloudelle vahongollisia on kuin vihreät. Ei niiden ajatuksia pidä väheksyä ja uskoa hölmöyksien häviävän itsestään. Me eletään kilpailun keskellä, jossa paremmat ajat ei tule odottelemalla, verotulot kasva itsestään, eikä fossiiliset raaka-aineet korvaudu uusiutuvilla kotimaisilla.

  Visakallo

  Lähemmäs tuhannen motin energiapuukauppaa minäkin taas hieron parhaillaan. Vain sata kilometriä Helsingistä pohjoiseen kun on kaupunki, joka on hyvää vauhtia siirtymässä energiantuotannossaan päästöttömäksi. Hakkuun jälkeen nuoret metsät kasvavat ja sitovat hiiltä niin, etteivät viher-vasemmistossa kohta tiedä, mistä minua syyllistäisivät.

  kim1

  Ei edes vihreiden tarvitse olla huolissan mitä suomalaisissa metsälöissä tapahtuu,sen sijaan voisivat olla huolissaan Puolan lisääntyvästä kivihiilen käytöstä.

  Puola toimii asiassa kuin asiassa miten lystää..,ei kauhean solidaarista muita eu-valtioita kohtaan..,tosin tällä toiminta tavalla ovat 20 vuoden päästä Saksan jälkeen suurin talousmahti Euroopassa …(suomalaiset käyvät puolassa töissä silloin,heh)..

  Aimo Jortikka

  Euroopan suurin kivihiilen polttaja taitaa olla Saksa, ne käyttää mieluummin kivihiiltä ja Putinin kaasua kuin ydinvoimaa. Varsinaisia luonnonsuojelijoita

Esillä 10 vastausta, 1 - 10 (kaikkiaan 322)