Keskustelut Metsänomistus Metsät ja vaalikevät 2019

Esillä 10 vastausta, 21 - 30 (kaikkiaan 321)
 • Metsät ja vaalikevät 2019

  Vaaleihin liittyvä keskustelu leviää moneen ketjuun, josko saisimme tähän keskitettyä ajankohtaiset asiat. Alkuun pari linkkiä: https://www.vasemmisto.fi/wp-content/uploads/2018/10/vas_ilmasto-ohjelma_web-1.pdf

  Lainaan sieltä  pätkiä metsäosiosta, käykää itse lukemassaloput:

  Vastuullisella metsäpolitiikalla tulee ylläpitää ilmaston kannalta optimaalinen metsien kehitysluokkajakauma. Tehokkaimpia hiilen sitojia puut ovat kasvaessaan kuitupuusta tukkipuuksi. Uudistuskypsät metsät sitovat hiiltä, mutta ne ovat erityisesti hiilen varastoja, joten liian nuorta metsää
  hakattaessa tämä potentiaali menetetään. Metsien kiertoaikaa olisikin saatava pidennetyksi, niin että puu ehtisi käyttää hiilensidontapotentiaalinsa ennen raaka-aineeksi päätymistä.

  Metsien maaperään on sitoutuneena merkittävä määrä hiiltä sekä kivennäismailla että eloperäisillä mailla. Voimakas maan muokkaus päätehakkuiden yhteydessä heikentää maan hiilitasapainoa, ja maaperän hiiltä vapautuu myös ojitettujen kasvuisien metsien maaperästä. Toisaalta puuston lisääntynyt kasvu osalla
  ojitetuista soista kompensoi maaperän hiilipäästöjä. Poimintahakkuita toteuttamalla voidaan pohjaveden tasoa pitää korkeammalla, jolloin hiili pysyy sitoutuneena eloperäiseen maahan, eikä kunnostusojituksia tarvita. Haittana voi olla metaanipäästöjen lisääntyminen, mikäli suo vettyy.

  Metsänomistajat ovat keskeisessä roolissa ilmastonmuutoksen hillinnässä. Puihin sitoutuvan hiilen määrää voidaan lisätä parantamalla metsänhoidon käytäntöjä. Tämä on usein myös metsänomistajan etu. Tulisikin rakentaa kannustinjärjestelmä, joka kannustaa hiilinielun vahvistamiseen. Kannustinjärjestelmän tulisi olla
  sellainen, jossa metsänomistaja palkitaan hakkuiden lykkäämisestä ainakin aikaisemmassa metsälaissa määriteltyihin uudistamisikiin. Mikäli metsä kuitenkin kaadetaan etuajassa, osa saadusta kannustimesta perittäisiin verotuksessa takaisin. Tuen tulee kasvaa sitä mukaa, mitä vanhemman metsän säästämisestä on
  kyse, jotta kiertoaika pidentyisi. Järeämmästä puusta saa paremman hinnan, joten vaikka tulot viivästyvät ja osa kannustimesta perittäisiin verotuksessa takaisin, saisi metsänomistaja kuitenkin taloudellisen hyödyn
  hiilivaraston kasvattamisesta.

  Metsien hiilinielun vahvistamiseksi Suomen tulisi mm.
  · asettaa hakkuut kestävälle tasolle hiilinielujen vahvistamisen ja luonnon monimuotoisuuden suojelun näkökulmasta. Tämä on huomattavasti alempi taso kuin puuntuotannollisesta näkökulmasta. Oikea taso määräytyy viimeisimmän tieteellisen tiedon avulla.
  · kehittää kannustinjärjestelmä maanomistajille hiilinielujen kasvattamiseen.
  · parantaa metsätalouskäytänteitä neuvonnan ja ohjauksen kautta siten, että puuston ja maaperän hiilensidonta ja monimuotoisuus lisääntyvät talousmetsissä.
  · ohjata puuta erityisesti pitkäikäisiin korkean arvonlisän puutuotteisiin.
  · tukea metsänhoitotapoja, joissa maanmuokkausala minimoidaan siten, että riittävä
  uudistamistulos saavutetaan.
  · uudistaa Kemera-tukea niin, että se ohjaa aidosti kestävään metsätalouteen.
  · kohtuullistaa Metsähallituksen tuloutustavoitetta.

   

  Tämän linkin https://www.sll.fi/2019/02/25/luonto-pyrkii-eduskuntaan/?fbclid=IwAR1Wr-RdzRhCUjyw-Z-7nUiyTicUmkUbQU09PRNrC1rnBqMKknX5egfuwjE Takaa puolestaan löytyy luonnonsuojeluliiton kysely puolueille, kaikkien puoueiden vastaukset on sieltä luettavissa.

   

   

 • A.Jalkanen A.Jalkanen

  Eikö Tolopaisella ole lapsia ja lastenlapsia? Nuoremmat saavat kärsiä huolettoman tupruttelupolitiikan seuraukset. Välimeren alueelle tulee Sahara-ilmasto ja meille pakolaiset. No mahtuuhan tänne toki pakolaisia…

  Tolopainen

  Isot laivat kääntyvät hitaasti, en usko että siitä mitään hyötyä olisi jos lopettaisin autoilun ja alkaisin vegetaristiksi. Minä ajattelen paljon enemmän tulevia polvia  kuin Anneli, jonka auto kuluttaa tuplasti enemmän polttoainetta kuin meikämannen. Minulle riittää 500l/ dieseliä vuodessa ja 15000kw talon sähköön. Laittakaa hiilijälki pienemmäksi jos pystytte, ette pysty.

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Kyllä pystyn: ajan biodieselillä ja talo lämpiää maalämmöllä.

  Timppa

  Tuosta Ketolan tutkimuksesta .  Täytyy kertoa, että olen kasvanut turkistarhalla, jossa kasvatettavat eläimet tiputtelivat jatkuvasti ruokaansa maahan.  Siis bakteereilla oli pysyvästi katettu liharuokapöytä.  Eikä oltu oltu sen sairaampia kuin muutkaan.  Ehkä noiden Ketolan tutkimien toukkien tilanne saattaa olla toinen ja ehkäpä ihminen onkin soputunut kaikenlaisiin bakteereihin.   Rajoitettu tutkimus antaa tuloksia, joita ei voi soveltaa laajemmalti.  Näitä vähän ymmärtäviä näyttää riittävän näissäkin vaaleissa.

  Tolopainen

  Ja kokonaisenergian kulutus on kuitenkin huomattavasti suurempi.

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Tolopainen. Korjaus: saatan sittenkin pystyä tuohon polttoaineen kulutukseesi, jos lasketaan että keskikulutus olisi 7 l/100 km ja ajaisin 7000 km painottuen kesäaikaan. Mutta sähköä minulla menee alle 10 000 kW vuodessa. Katsoin että viimeisin sähkölasku ennustaa vuosikulutukseksi 8500 kW ja se alenee vielä tuosta kun alensin äskettäin asunnon lämpötilaa 2 astetta. Lentomatkat jäävät varmaan satunnaisiksi.

  Tolopainen

  Niin jotkut vain puhuvat vihreydestä, toiset tekevät.

  Tolopainen

  Lisäksi metsäni sitovat hiiltä huomattavsti enemmän kuin tuotan, eli vahvasti on tase miinuksella. Tuleville polville jää negatiivinen tase.

  metsänkasvattaja

  politikot keskittyvät  nyt  liikaa  metsien hakkuisiin  ilmastoasiassa  kun   ilmaston  suojelu  on  paljon  laajempi  käsite  suomessakin  kukaan  kansanedustaja  ei  ole  ottanut puheeksi  lentoveroa  vaikka  lentokoneet  ovat melkoisia   saastuttajia  ja   lentäminen  on  liian  halpaa   ja  usein  huvimatkailua

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Juuri näin: lentoverolla voitaisiin esimerkiksi rahoittaa metsien suojelua Etelä-Suomessa.

  Lihansyönnistä syyllistäminenkin tuntuu hassulta kun meidän viljelyalasta osa ei sovi muuhun kuin nurmen kasvattamiseen. Siis rehuksi eläimille.

Esillä 10 vastausta, 21 - 30 (kaikkiaan 321)