Keskustelut Metsänomistus Metsät ja vaalikevät 2019

Esillä 10 vastausta, 311 - 320 (kaikkiaan 321)
 • Metsät ja vaalikevät 2019

  Vaaleihin liittyvä keskustelu leviää moneen ketjuun, josko saisimme tähän keskitettyä ajankohtaiset asiat. Alkuun pari linkkiä: https://www.vasemmisto.fi/wp-content/uploads/2018/10/vas_ilmasto-ohjelma_web-1.pdf

  Lainaan sieltä  pätkiä metsäosiosta, käykää itse lukemassaloput:

  Vastuullisella metsäpolitiikalla tulee ylläpitää ilmaston kannalta optimaalinen metsien kehitysluokkajakauma. Tehokkaimpia hiilen sitojia puut ovat kasvaessaan kuitupuusta tukkipuuksi. Uudistuskypsät metsät sitovat hiiltä, mutta ne ovat erityisesti hiilen varastoja, joten liian nuorta metsää
  hakattaessa tämä potentiaali menetetään. Metsien kiertoaikaa olisikin saatava pidennetyksi, niin että puu ehtisi käyttää hiilensidontapotentiaalinsa ennen raaka-aineeksi päätymistä.

  Metsien maaperään on sitoutuneena merkittävä määrä hiiltä sekä kivennäismailla että eloperäisillä mailla. Voimakas maan muokkaus päätehakkuiden yhteydessä heikentää maan hiilitasapainoa, ja maaperän hiiltä vapautuu myös ojitettujen kasvuisien metsien maaperästä. Toisaalta puuston lisääntynyt kasvu osalla
  ojitetuista soista kompensoi maaperän hiilipäästöjä. Poimintahakkuita toteuttamalla voidaan pohjaveden tasoa pitää korkeammalla, jolloin hiili pysyy sitoutuneena eloperäiseen maahan, eikä kunnostusojituksia tarvita. Haittana voi olla metaanipäästöjen lisääntyminen, mikäli suo vettyy.

  Metsänomistajat ovat keskeisessä roolissa ilmastonmuutoksen hillinnässä. Puihin sitoutuvan hiilen määrää voidaan lisätä parantamalla metsänhoidon käytäntöjä. Tämä on usein myös metsänomistajan etu. Tulisikin rakentaa kannustinjärjestelmä, joka kannustaa hiilinielun vahvistamiseen. Kannustinjärjestelmän tulisi olla
  sellainen, jossa metsänomistaja palkitaan hakkuiden lykkäämisestä ainakin aikaisemmassa metsälaissa määriteltyihin uudistamisikiin. Mikäli metsä kuitenkin kaadetaan etuajassa, osa saadusta kannustimesta perittäisiin verotuksessa takaisin. Tuen tulee kasvaa sitä mukaa, mitä vanhemman metsän säästämisestä on
  kyse, jotta kiertoaika pidentyisi. Järeämmästä puusta saa paremman hinnan, joten vaikka tulot viivästyvät ja osa kannustimesta perittäisiin verotuksessa takaisin, saisi metsänomistaja kuitenkin taloudellisen hyödyn
  hiilivaraston kasvattamisesta.

  Metsien hiilinielun vahvistamiseksi Suomen tulisi mm.
  · asettaa hakkuut kestävälle tasolle hiilinielujen vahvistamisen ja luonnon monimuotoisuuden suojelun näkökulmasta. Tämä on huomattavasti alempi taso kuin puuntuotannollisesta näkökulmasta. Oikea taso määräytyy viimeisimmän tieteellisen tiedon avulla.
  · kehittää kannustinjärjestelmä maanomistajille hiilinielujen kasvattamiseen.
  · parantaa metsätalouskäytänteitä neuvonnan ja ohjauksen kautta siten, että puuston ja maaperän hiilensidonta ja monimuotoisuus lisääntyvät talousmetsissä.
  · ohjata puuta erityisesti pitkäikäisiin korkean arvonlisän puutuotteisiin.
  · tukea metsänhoitotapoja, joissa maanmuokkausala minimoidaan siten, että riittävä
  uudistamistulos saavutetaan.
  · uudistaa Kemera-tukea niin, että se ohjaa aidosti kestävään metsätalouteen.
  · kohtuullistaa Metsähallituksen tuloutustavoitetta.

   

  Tämän linkin https://www.sll.fi/2019/02/25/luonto-pyrkii-eduskuntaan/?fbclid=IwAR1Wr-RdzRhCUjyw-Z-7nUiyTicUmkUbQU09PRNrC1rnBqMKknX5egfuwjE Takaa puolestaan löytyy luonnonsuojeluliiton kysely puolueille, kaikkien puoueiden vastaukset on sieltä luettavissa.

   

   

 • A.Jalkanen A.Jalkanen

  Puunhalaaja.

  Metsähallituksen hakkuut ovat muutaman miljoonan motin tasoa, mutta niillä on merkittävä työllisyysvaikutus Pohjois-Suomessa, joten ei äkkikäännöksiä voi siihenkään suositella. Eduskunta voi päättää alentaa Metsähallituksen tuloutusvaatimusta – siitä olisi kyllä apua.

  Uskon että talouskasvun jatkuessa matalana ja metsänomistajien kaupungistuessa käy juuri noin kuten ennustit, että hakkuiden taso joko pysyy ennallaan tai jopa vähän laskee lähivuosina, mikä tukee hiilinielun kasvua. Tämä voi muodostua ongelmaksi metsien terveyden kannalta, jos itseharveneminen ja kaarnakuoriaiset lisäävät kuollutta puuta metsiin, lämpimät kesät yleistyvät ja näiden yhteisvaikutuksena metsien paloherkkyys kasvaa.

  Hiilinielun kannalta olisi hyvä panostaa harvennushakkuisiin. Päätehakkuita voidaan kyllä lykätä ilman suurempia harmeja jos kiertoajan jatkaminen ilman korvausta kiinnostaa. Lisäksi tarmokas panostus metsänuudistamiseen jalostetulla siemenellä, taimikonhoitoon ja tuhkalannoitukseen turvemailla. Turvemaiden metsät ovat tulossa hyvän kasvun vaiheeseen ja niitä ei saisi päästää retuperälle.

  Tässä kannattaisi pohtia paitsi aikakysymystä, myös sitä kannattaako hiilinieluja optimoida maan tai maanosan tasolla, vai pitäisikö tarkastelu pitää maapallonlaajuisena, jolloin huomioitaisiin se, että vaikka paljon lisääntyvät hakkuut alentavat meillä metsien hiilinielua tai hiilivarastoa pysyvästi, niillä on todennäköisesti korvattu suuri määrä öljypohjaisia tuotteita eli on estetty niiden sisältämän lisähiilen pääsy ilmakehään.

  PS Jos on hyväksynyt väitöskirjan, se ei tarkoita että on kaikista johtopäätöksistä samaa mieltä. Vastaväittäjä on esittänyt väitöskirjan hyväksymistä, koska se on ollut tieteellisesti riittävän pätevästi laadittu opinnäyte.

  Jätkä

  Annelin sukset ovat alkaneet lipsua ja kääntyä huonolle ”oikoladulle”, josta ei mitään hyvää löydy.

  On se ihme ja kumma, kun noinkin älykkäänä pitämäni ihminen kuvittelee, että hakkuiden vähentäminen kasvattaisi hiilinielua, vaikka jo tyhmäkin on tajunnut, että lisäämällä metsien hoitoa hakkuilla, kasvu vain lisääntyy.

  Kun vuosikasvu on nyt saatu 107:n  miljoonan kuution lukemiin  ja hakataan vasta 70 miljoonaa, niin nielu kasvaa, mutta se kasvu loppuu, jos ei hakkuita kohdisteta oikeanlaisiin kohteisiin, mutta hakkaamalla enemmän ja oikeilla tavoilla, saadaan hiilinielua kohennettua sen verran, että vuosikasvu nousee kevyesti 150 miljoonaan kuutioon.

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Jätkä. Ajatuksemme eivät ole mitenkään ristiriidassa, vaikka äkkiseltään voisi niin vaikuttaa. Muistat kai että hiilinielu = kasvu – hakkuut – luonnonpoistuma. Jos nyt vähennetään tuosta hakkuita, niin hiilinielu kasvaa, eikö niin? Aikaskaalamme on siis eri: hakkuiden lisääminen nyt heti alentaa hiilinielua nyt heti, mutta pitkällä aikavälillä hakkuiden lisääminen lisää hiilinielua, koska niillä estetään metsien liiallinen vanheneminen ja metsätuhot. Hakkuiden reipas lisääminen nyt heti kuitenkin jättää hiilivaraston alemmalle tasolle hyvin pitkäksi ajaksi. (Laitan tästä linkin kunhan löydän. Laskelmia löytyy kyllä.)

  En usko että pelkillä hakkuilla päästää 150 miljoonan kasvuun, mutta kyllä sinne on mahdollista päästä.

  MaalaisSeppo

  Jos hakkuita rajoitetaan, on riskinä, ettei edes nykyistä kasvua voida pitää yllä. Kuka hullu kasvattaisi puuta, jos hakkuut ovat vaarassa. Eihän muitakaan tuotteita tuoteta varastoon.

  jees h-valta

  Voin tuottaa kunhan maksetaan asiallisesti. Vuosittain.

  MaalaisSeppo

  Eipä ole maksajia ilmaantunut. Voi olla, että jossain vaiheessa aletaan vähän maksaa varastoinnista. Kun sitten varastoa purkaa, joutuu palauttamaan rahoja purkuhetken taksan mukaan. Taitaa mennä miinuksen puolelle.

  nuori isäntä

  Sepon argumentti on hyvä. Olen, kuten varmasti monet muutkin teistä, seurannut aktiivisesti julkista hakkuukeskustelua, olen jopa lueskellut vihreiden viestimiä mutta tuo argumentti ei ole tullut eteeni keskusteluissa/kirjoituksissa. Tosiaan jo itse keskustelu hakkuiden rajoittamisesta vaarantaa tulevan kasvun, kun kukaan ei uskalla panostaa kasvuun.

   

  Viimeaikoina julkisessa keskustelussa metsänkäytön puolestapuhujat ovat ottaneet selkäänsä pahasti ja vihreiden kaltaiset näkemykset alkavat olla pian valtavirtaa. Onkohan meidän edunvalvonta oikeasti ajantasalla?

  ’Vastapuoli” vierittää julkisuuteen, jos minkälaista ”tutkijaa” hakkuukiellon puolesta puhumaan. Myös mediassa aiheesta puhutaan paljon ja näkulma on monesti metsän käyttöä rajoittava… Valtaosaan väestöstä tälläinen propaganda uppoaa täydestä.

  Tolopainen

  Uudessa seelannissa on jo alettu maksaa metsänomistajille korvauksia hiilinieluista. Suomessa tämä tietenkin käännettäisiin hiiliveroksi, kun myy tukkipuuta, siitä peritään hiilivero.

  harrastelija harrastelija

  Metsien hoito ja jalostaminen suurempaa kasvua varten riippuu puun hinnasta ja tarpeesta jotka riippuvat toisistaan. Konkreettisin tapaus oli kiinalaisomistusta kaavailevan Kaidin käännös biolaitoksen rakentamisesta Kemiin. Näkyvästi meidän euromepit saivat näkyvyyttä luonnonsuojelijoina toimimisesta Suomen metsäteollisuutta vastaan! Kolme top100:ssa, tosin yksi taisi olla puolesta puhuja.

  Eurovaaleissa pitäisi nyt kyllä äänestää, että saisimme sinne edustajia, jotka edustavat Suomea! Muiden maiden edustajat kyllä nauravat partaansa, koska meidän omat mepit toimivat heidän mukaansa 🙁

  Joku ne sellu-biotuotteet kumminkin valmistaa raivaamalla niitä aarnimetsiä maapallolla kasvavan väestön loputtomille tarpeille. Maapallo pitkässä juoksussa kyllä tasaa väestön kasvua myrskyillä, tulvilla, maan järistyksillä, tulivuorten purkautumisilla… isiskin yrittää autella. Näinhän maapallon historiassa on tapahtunut ennenkin. Niitä maapallon tuhoutumisennusteita on ollut koko muistiajan. Suurin osa on ollut jonkin uskonnollisen lahkon ennusteita, nyt niitä ennustaa meidän vihreät!

  Tolopainen

  Tilanne on kyllä muuttunut ratkaisevasti noissa maailman lopun ennusteissa, nyt niiden luotettavuus on noussut, kun ennusteet perustuvat huipputietokoneiden laskentamalleihin, jos mallit ovat oikeita koneet eivät manipuloi tuloksia.

  Kun tuossa kaadoin pihalta yhden kuusen, vuosirenkaiden kasvunopeus oli hämmästyttävästi lisääntynyt viimeisen 20v aikana. Eiköhän tuokin kerro jotain nopeasta muutoksesta.

Esillä 10 vastausta, 311 - 320 (kaikkiaan 321)