Keskustelut Metsänomistus Metsien hiilinielu

Esillä 10 vastausta, 4,011 - 4,020 (kaikkiaan 5,685)
 • Metsien hiilinielu

  Ollaanko yksityisen metsänomistajan metsien sitoma hiili nyt sosialisoimassa koko maan hyväksi? Miksi minä en saa metsänomistajana mitään hyötyä siitä, että metsäni sitovat hiiltä. Esim. alennuksia veroissa tai muuta vastaavaa. Jonkinlainen henkilökohtainen hiilirekisteri voisi olla metsänomistajalle etu.

 • Hjalmar

  Mielestäni Petteri Taalas kommentoi hiilinieluja hyvin.

  https://www.helsinginuutiset.fi/paikalliset/4802846

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Ville Niinistökin kommentoi hiilinieluja. Niinistön metsäpoliittinen päiväuni olisi sellainen, että avohakkuut luvanvaraisiksi ja hakkuita rajoitetaan hiilinielujen vahvistamiseksi – kuittaillaan siis niillä muiden sektorien päästöjä. Nyt kun energiaa joudutaan korkean hinnan ja huonon saatavuuden takia säästämään, se hyvä seuraus siitä koituu että päästötkin alenevat, eikä niiden kuittaamiseen näin ollen enää tarvita aivan entisen kokoisia hiilinieluja.

  http://www.is.fi/politiikka/art-2000009028084.html

  Tomperi

  Mitenköhän hiilinieluihin vaikuttaa järvien ja lampien pohjissa  olevat ojitusten mukanaan tuomat turvelietteet?

  Kun olin nuori niin ihmettelin että mitä kuplia on jään alla jään pintaa vasten.

  Sain vastauksen että ovat ilmakuplia, piisami niitä laittelee että voi pitkään olla jään alla.

  Piisamit hävisi kuplat ei.

  Sitten lehdessä oli juttuja että nehän syttyvät saattavat syttyä palamaan kun reiän kairaa, oiskohan ollut tekoaltaalla ollut havainto.

  Jos nuo jutut pitää paikkansa niin voisko olla metaania joka syttyy palaamaan?

  Vaikuttaako tämä hiilinieluihin?  Leheressä oli juttua kun rannikkovesien jokisuistoista löytyy itä-merellä isoja kaasupäästöjä, ne taisi olla hiilidioksiidia kun jokien tuomat ravinteet hajoaa?

   

   

   

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Kyllä vesistöjen päästötaseista on jonkin verran tutkimusta olemassa. Määriä, hiilen kulkeutumista valumavesien mukana maalta vesiin ja sedimenttien merkitystä ei kai tunneta niin hyvin, että niitä voisi ottaa mukaan virallisiin päästölaskelmiin. Laskelmien on tarkoitus kuvata ihmisen toimien vaikutusta päästöihin, joten luonnonpäästöjen osuus pitää erottaa pois ja se voi olla haasteellista.

  Esimerkiksi se seikka että järviruoko on ontto, saattaa olla sopeutuma pohjassa muodostuvan metaanin pois ohjaamiseksi. Vesistöjen pohjassa on luonnostaankin sedimenttejä, mutta ihminen on paikoin lisännyt niitä ojittamalla ja vähentämällä valuma-alueen kasvipeitteisyyttä. GTK on niitä tutkinut ja todennut että turvepäästöjen osuus on sedimenteissä yleensä pieni, mutta paikallisesti tietenkin voi olla suurikin.

  Timppa

  Esimerkiksi se seikka että järviruoko on ontto, saattaa olla sopeutuma pohjassa muodostuvan metaanin pois ohjaamiseksi.

  Insinööri arvelee, että ruoko on siksi ontto, että vähemmällä materiaalilla saa vahvemman rakenteen.

  Kyllä se metaani pääsee muutenkin pois.  Jos jää haittaa, niin sitten liukenee veteen.

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Maat raportoivat YK:n ilmastosopimukselle myös arvioita maaperän hiilivarannon muutoksista. Tutkimus osoittaa, että kivennäismailla metsien maaperän hiilivarasto kasvaa Pohjoismaissa kaksi kertaa nopeammin kuin vähemmän intensiivisen metsätalouden maissa.

  Tutkimusprofessori Raisa Mäkipää Lukesta muistuttaa, että ojitetuilla turvemailla turpeen hajoaminen tuottaa hiilidioksidi ja typpioksiduulin (N2O) päästöjä. Suomessa metsistä noin kolmannes kasvaa turvemailla ja niistä yli 50 % on ojitettu. Suomessa turvemaametsien maaperän päästöt ovat samaa suuruusluokkaa kuin kangasmetsien maaperän hiilinielu.

  – Maaperän hiilivarasto pienenee avohakkuiden jälkeen sekä suo- että kivennäismaalla olevissa metsissä, mutta kivennäismailla varasto voi palautua ja lisääntyä puuston kehityksen myöhemmissä vaiheissa. Kuivatuilla turvemailla hiilen nettopäästö hajoavasta turpeesta voi jatkua koko kierron ajan, Mäkipää sanoo.

  http://www.luke.fi/fi/uutiset/pohjoismaissa-metsien-hiilivarasto-kasvanut-nopeammin-kuin-kanadan-ja-venajan-vahemman-hyodynnetyissa-metsissa

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Metsätalouden tukikeskustelukin meni ihan hiilinieluiksi.

  http://www.hs.fi/mielipide/art-2000009032599.html

  Metsätaloutta syytetään aiempien luonnonmetsien suurten hiilivarastojen vapauttamisesta. Turvemailla tätä on Suomesssa kiistatta tapahtunutkin, mutta maaperän päästöt on kuitenkin pääosin korvattu parantuneella puuston kasvulla. Kivennäismailla aiempien hiilivarastojen suuruus riippuu siitä minkälaisia meidän metsät olivat ennen ihmisasutusta.

  Kiinnostava kysymys pohtia on se mitä hiilitaseille tapahtuu, jos Venäjän ja Kanadan luonnonmetsiä otetaan enemmälti talouskäyttöön. Itse olen suositellut hakkuiden lisäämistä noissa maissa metsätuhojen estämiseksi. Jos metsätuhot pitäisi huomioida ilmastoraportoinnissa täysimääräisesti päästöinä, noiden maiden päästötaseet olisivat aika huonot?

  Tuossa em. raportissa (Luken uutinen) tutkijat päätyivät suosittamaan, että myös Venäjällä ja Kanadassa selviteltäisiin metsänhoidon mahdollisuuksia hiilivarastojen ja nielujen kasvattamiseen. Mahdollisina keinoina nähtiin sekametsät, harvennukset ja jatkuvapeitteinen kasvatus.

  Meilläkin pitää muistaa, että metsänhoito tuottaa metsätuhoriskien takia ehkä varmemmin ilmastohyötyjä kuin täyssuojelu, eikä metsien käyttö hiilivarastoina ole aina itsestään selvästi ilmaston kannalta paras ratkaisu.

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Jos katsoo em. englanninkielisen raportin taulukkoa 1 sivulta 18, se ei tue sitä käsitystä, että luonnonmetsissä olisi moninkertainen hiilivarasto verrattuna talousmetsiin. Tässä pitää muistaa, että boreaaliset luonnonmetsät sijaitsevat yleensä ilmastollisesti ja maaperältään karummilla alueilla kuin hoidetut talousmetsät. Taulukon mukaan korkein hiilivarasto oli Kanadan hoidetuissa metsissä ja toiseksi suurin Ruotsin hoidetuissa metsissä. Tässä tarkastelussa oli kai mukana vain maanpäällinen puuston hiilivarasto, koska satelliitit eivät ainakaan vielä pysty katsomaan maan alle.

  Meillä suurimmat hehtaarikohtaiset hiilivarastot – mukaan lukien maanpäälliset ja maanalaiset varat – sijaitsevat ojittamattomilla turvemailla ja häiriöiltä säästyneissä kivennäismaan suojelumetsissä kuten Vesijaon luonnonpuistossa.

  Raportti: Sustainable boreal forest management – challenges and opportunities for climate change mitigation. Swedish Forest Agency. Report 2021/11.

  Puuki

  Suurimmat hiilivarastot on erään tutkimuksen mukaan metsämailla joissa on tehty voimakkainta maanmuokkausta.  Vähiten hiiltä maaperässä oli muokkaamattomassa metsässä.  Hiilen määrä myös maassa riippuu siis ilm. pääosin puun kasvusta.   Turvemailla varsinkin hiiltä kertyy juurikarikkeesta varastoon syvemmälle maaperään.    Pitäisi varmaan ottaa (syvä)auraus uudestaan käyttöön paksukunttaisilla mailla jotta metsien hiilitase paranisi.

  Timppa

  Kanto ja juuristo säilyvät maassa vuosikymmeniä.  Kun viereen kasvaaa uuden puun juuristo, niin insinööriajattelu kertoo, että maaperän hiili lisääntyy.  Maaperän hiilitaseen kannalta luulisi olevan paras tapa kasvaa metsää  jollain lyhytkiertosysteemillä, jolloin maassa olisi kerralla useiden puusukupolvien juuristoja.

Esillä 10 vastausta, 4,011 - 4,020 (kaikkiaan 5,685)