Keskustelut Metsänomistus Metsien hiilinielu

Esillä 10 vastausta, 4,031 - 4,040 (kaikkiaan 4,324)
 • Metsien hiilinielu

  Merkitty: 

  Ollaanko yksityisen metsänomistajan metsien sitoma hiili nyt sosialisoimassa koko maan hyväksi? Miksi minä en saa metsänomistajana mitään hyötyä siitä, että metsäni sitovat hiiltä. Esim. alennuksia veroissa tai muuta vastaavaa. Jonkinlainen henkilökohtainen hiilirekisteri voisi olla metsänomistajalle etu.

 • suorittava porras suorittava porras

  Olisikohan hirvikannan romahtaminen syynä metsien kasvun hidastumiseen? Sehän harventaa taimikon kasvua hidastavaa risukkoa. Hirvi pohjolan metsissä vs norsu sademetsässä olisi oivallinen tutkimuksen aihe.

  Visakallo Visakallo

  Olisiko syytää kuitenkin tarkentaa, että Suomen hirvikanta ei oikeasti ole mihinkään  romahtanut.

  mehänpoika

  ”suorittava porras” käyttää metsästäjävetoisen MMM:n ääntä tällä keskustelupalstalla. Ilmeisesti ko. ministeriön joku henkilö suoltaa ajatuksiaan suorittavalle, ja hän panee ne eteenpäin vastauksina palstalaisille.

  ”Hirvikannan romahtaminen” uutisena on valheeksi luokiteltavaa. Siitä pitäisi tehdä totta vapaalla hirvien metsästyksellä.

  Nykyinen vuotuisiin pyyntilupiin perustuva hirvieläinten metsästys on suurin metsien hiilinielun sekä monimuotoisuuden vähentäjä koko EU:n alueella. Hiilinielua ei pienennä niinkään tilapäinen hoitamattomuus tai  liikahakkuut, vaan liikahirvistä johtuva metsien kuusettuminen ja siitä johtuvat luonnontuhot. Suomen naapurivaltiossa on sama ongelma, mutta sitä ei rohjeta ääneen sanoa. Kirjoitellaan kylläkin.

   

  suorittava porras suorittava porras

  Mitä metsämiesten kanssa olen keskustellut, yhdeksän kymmenestä on jo sitä mieltä ,että hirvilehmiä on säästettävä ,kun kanta on romahtanut  . Mehänpoika voi toki jatkaa valitsemallaan tuloksettomalla tiellään.

  Visakallo Visakallo

  Väitettyyn hirvikannan romahtamiseen ei ole esitetty mitään perusteltua syytä, joten jääköön väite siten omaan arvoonsa.

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Tietokirjailija Risto Isomäki kirjoittaa Aarre-lehdessä (7/2022) että ”harvennukset pitkän päälle kasvattavat metsien puumääriä ja hiilivarastoja”. Yleensähän ajatellaan että harventaminen vähentää kokonaiskasvua mutta lisää sen arvoa.

  Isomäki perustelee harventamisen autuutta mm. Raivolan lehtikuusimetsällä, johon oli hänen mukaansa istutettu vain reilut 400 puuta hehtaarille. Se on totta että meidän luonnonmetsistä ei ole mitattu yhtä suuria puumääriä kuin Raivolasta. Parhaiden istutuskuusikoiden on kuitenkin mahdollista päästä tuhanteen kuutiometriin hehtaarilla meidänkin oloissa.

  Mistähän lähteestä Isomäki tällaiseen Raivola istutustiheyteen mahtoi päätyä? Julkaisussa (viite) kerrotaan että osa alueesta uudistettiin kylvämällä ja osa istuttamalla 2×2 Venäjän sylen (4,3 m x 4,3 m) etäisyyksin, osa hieman tiheämpään. Hoitotoimenpiteitä ja harvennuksia ei julkaisun mukaan juurikaan tehty.

  Timppa korjasi että 4,3 metrin etäisyys tuottaisi hehtaarin runkoluvuksi 540. Ei ole suuri määrä sekään. Itse ihmettelin aikoinaan retkeilyllä Raivolan lehtikuusten pieniä tupsulatvuksia. Tulkitsin ne väärin, hoidon ja harvennusten puutteesta johtuviksi, mutta ilmeisesti harsu ulkonäkö johtuikin korkeasta iästä. Nykyinen runkoluku lienee edelleen alentunut puiden kuolemisen myötä mutta julkaisun teon aikaan eli noin sata vuotta sitten oli Raivolassa noin 300 runkoa hehtaarilla.

  Olli Heikinheimo: Raivola. Metsäntutkimuslaitos 1927.

  https://jukuri.luke.fi/handle/10024/523614

  Timppa

  4,3 m:n välein 540 runkoa/ha.

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  OK kiitos.

  Mielenkiintoinen yksityiskohta em. julkaisussa ”Raivola”. Kerrotaan että siemenien keräys tehtiin käytännössä kokonaan käpylintujen avulla: linnut pudottelivat maahan siemeniä sisältäviä käpyjä.

  Lisäksi sivulla 25 kuvassa Euroopan puurikkain metsä: puumäärä hehtaaria kohti laskien 1800 m3 josta lehtikuusta 1600 m3! Jessus mikä hiilivarasto… Hieman myöhemmin sivulla 29 puurikas luonnonmetsä eli mänty-kuusi -sekametsä: kokonaistilavuus 646 m3, ei huono tämäkään.

  Timppa

  Meidän hirviporukan luvat ovat 3 naarasta, 3 urosta ja 6 vasaa.  Lisäystä viime vuodesta yksi yksilö.  Pinta-ala 2800 ha.  Kanta on kyllä merkittävästi vähentynyt, mutta ihmeesti meidän maille syksyllä ilmaantuu lisää hirviä.

  On siinä hommaa.  Onneksi on 3 hyvää koiraa.  Itse siirryin takapiruksi.  Tuli täyteen 60 vuotta hirvijahtia.

  arto arto

  Yhessä risukossa näkynnyt hirven makuus emä ja vasa. Nekin 500m päässä kaupungin keskustasta. Salot ihan tyhjiä. On kävelty jo liki 100ha

Esillä 10 vastausta, 4,031 - 4,040 (kaikkiaan 4,324)