Keskustelut Metsänomistus Metsien hiilinielu

Esillä 10 vastausta, 4,851 - 4,860 (kaikkiaan 5,685)
 • Metsien hiilinielu

  Ollaanko yksityisen metsänomistajan metsien sitoma hiili nyt sosialisoimassa koko maan hyväksi? Miksi minä en saa metsänomistajana mitään hyötyä siitä, että metsäni sitovat hiiltä. Esim. alennuksia veroissa tai muuta vastaavaa. Jonkinlainen henkilökohtainen hiilirekisteri voisi olla metsänomistajalle etu.

 • A.Jalkanen A.Jalkanen

  No harmittaahan se kun laskelmat menevät noin kovasti uusiin puihin, mutta toisaalta vastannevat nyt paremmin todellisuutta. Se kyllä harmittaa oikeasti, että aiempien reilujen hiilinielujen mukaan ehdittiin laittaa EU:n pottiin liian suuret hiilinielulupaukset. Ne olisi Ville Niinistön ja kumppaneiden pitänyt ymmärtää neuvotella uudelleen.

  Metsuri motokuski

  Oletko Anneli varma että laskelmat ovat nytkään oikein? Minä en ole.

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Ei täsä maailmassa ihan varma voi olla mistään, mutta nuo laskelmat ovat niin hyvät kuin mihin tiede tällä hetkellä pystyy. Lukessa niiden tekemiseen ja kehittämiseen osallistuu iso määrä asiantuntijoita. Laatua valvovat Tilastokeskuksen viranomaiset, he ovat myös mukana kehittämisessä, ja aina kun tehdään uusi tilastojulkistus. Edelleen, YK:n Ilmastosopimuksen sihteeristö  Bonnissa tarkkailee, tarkastaa, ja tarvittaessa ohjaa inventaarioiden tekemisessä. Ja vielä lopuksi: ilmastokokouksen työryhmät tekevät koko ajan raportoinnin kehittämistyötä, myös ilmastokokousten välisenä aikana.

  kaapo123

  Puut sitovat hiiltä ja luovuttavat.Veli Pohjosen mukaan nyt on hiiltä ilmassa  enemmän kuin muualla maapallossa

  Tomperi

  Eikös hiiliielu ole sopimus josssa huomioidaan puuston hakkuut ja verrataan niitä jonkun vuoden hakkuun tasoon, jos hakataan enemmän hiilinielu pienenee ja ja jos hakataan vähemmän hiiilinielu kasvaa?   Voi olla että olen ulalla kuin neuvosto propaganda talvisodassa…

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Tarkoitat Tomperi EU:n LULUCF-vertailutason laskentaa sopimuskaudelle 2021-25, jossa tosiaan verrataan toteutuvia hiilinieluja tietyn ajanjakson vertailutasoon. Tästä laskennasta luovutaan kaudella 2026-30, jossa siis tavoitteina katsotaan todellisia toteutuvia hiilinieluja. Lisätietoja Luken raportissa (linkki).

  Kuten edellä kirjoitin, hiilinielulla tarkoitetaan yleensä yksinkertaisesti metsien vuotuisen kasvun ja poistumien erotusta eli hiilivaraston kasvua.

  https://www.luke.fi/sites/default/files/2022-12/Suomen_LULUCF-sektorin_2021%E2%80%932025_velvoitteen_toteutuminen.pdf

  Tomperi

  Jasekö on hiilitaseeen totuus jos mitataan vain puun runkotilavuutta ja sen muutoksia?  Totuutta odotellen…. hiilitaseesta.

   

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Ei ihan noin vaan se LULUCF-asetus tarkastelee koko maankäyttöä kokonaisuutena, eli mukana on metsämaan lisäksi maatalous ja maankäytön muutokset eli muun muassa metsäkato. Kaikki päästöt ja nielut, ei pelkästään metsien runkopuuta. Kts.

  https://www.luke.fi/fi/seurannat/maatalous-ja-lulucfsektorin-kasvihuonekaasuinventaario/maatalous-ja-lulucfsektorin-kasvihuonekaasuinventaario-kuvaus

  Kurki

  Voi olla että olen ulalla kuin neuvosto propaganda talvisodassa…

  Totta.

  Metsien hiilinielu saadaan, kun metsien kasvusta vähennetään poistuma ja kerrotaan hakkuusäästö 1,3:llä. Esim hakkuusäästö 10 milj.m3 vastaa hiilineilua 13 M tn.

  Linkin kuvasta selviää, mitä poistuma sisältää.

  https://www.luke.fi/fi/uutiset/tukkipuun-hakkuissa-ennatykset-rikki-vuonna-2021

   

  Metsuri motokuski

  Eikös meillä ole enemmänkin ongelmana metsätalousmaan poistuminen muuhun käyttöön ? Nykyään puhutaan vain hakkuiden määristä. Yleensä istutukset tehdään välittömästi ja taas alkaa ilmaa puhdistumaan. Harvennushakkuilla kiihdytetään jäävän puuston kasvua ja sekään ei suoranaisesti ole pois hiilen sidonnasta.

Esillä 10 vastausta, 4,851 - 4,860 (kaikkiaan 5,685)