Keskustelut Metsänhoito Metsurin sahakorvaus

Esillä 10 vastausta, 1 - 10 (kaikkiaan 41)
 • arto arto

  Urakalla jos tehty niin veron alaisesta tulosta. Tuntilaisella lisäksi sahakorvaus.

  Tee Ström

  Ennakonpidätyksen alaisesta moottori – tai raivaussahatyöstä saadusta palkasta  40 prosenttia. Tuollaisen verottaja ainakin hyväksyy tulonhankkimiskuluna.

  Jätkä

  Se ei ole aivan yksinkertainen tuo M-sahavähennys.

  Ellei hiljakkoin ole tullut muutoksia, niin urakkatöissä ainakin työnantaja suorittaa palkasta 30% verottomana, eli se on se ”normaali M-sahan osuus.

  Metsuri voi, jos hänellä on riittävän suuri osa vuosiansiosta M-sahatyötä, anoa 10 % lisäosuutta ja lisäksi ns. ”Metsurivähennyksen” , joka on 5%, korkeintaan muistaakseni alle 300 € /v.

  Enemmänkin voi saada, jos on kuitteja, joilla voi osoittaa tulonhankkimiskulujen olevan isommat kuin 45 % !

  Käsitykseni mukaan Tuntipalkkaisissa töissä maksettu M-sahakorvaus on verotonta tuloa, kuten myös kilometrikorvaus esim, oman auton käytöstä.

  Vanha jippo on ollut, että urakkapalkatuissa töissä olevan kannattaa ottaa palkka 30 %:n mukaan ja anoa lopulliseen verotukseen nuo lisäprosentit. Tällöin palkanmaksun yhteydessä maksetut lomakorvaukset, eläkevakuutusmaksut, tapaturmavakuutu/sairaspäiväkorvaukset ym tulevat alkuperäisen mukaisina, jolloin se vaikuttaa mm. eläkkeen suuruuteen.

  Voi olla, että tulkinnat ovat muuttuneet sen jälkeen, kun olen näistä joutunut puhumaan opetuslapsille, mutta näin se on ollut.

   

  metsänkasvattaja

  ainakin jokunen  vuosi  sitten verottaja  hyväksyi  15 %  verottomasta  tulosta miten lie  nykyisin ?

  arto arto

  Moottorisahavähennys on 30 % palkasta, jonka olet saanut metsätyöstä. Voit vaatia veroilmoituksessasi, että vähennys tehdään 40 %:n suuruisena. Voit saada moottorisahavähennyksen myös moottorisahakorvauksesta, joka on maksettu erikseen.

  Metsurivähennys on 5 % palkkatulosta, jonka olet saanut metsätyöstä. Metsurivähennys on enintään 240 euroa.      Tuossa tarkennusta joku satuili väärää tietoa metsurivähennyksestä.

  Metsänmies

  Jos on hankintahakkaaja, eli omassa työssään, sahakorvaus tulee kulujen mukaan, niin kuin muutkin vähennykset.

  Palkasaajan moottorisahavähennys onkin sitten kimuranttisempi laskettava. Jätkä kertoo, että tuo työnantajan maksama veroton osuus on 30%. Näin lukee myös verottajan tiedoissa, vielä tänä vuotenakin. Kuitenkin tuo työntekijän ennakkoon saama veroton osuus on vaihdellut vuosittain ainakin kymmenen vuotta. Enimmillään se on muistaakseni ollut noin 32%, tänä vuonna se on 26,3 %.  Korvaus lasketaan moottori- ja raivaussahatöistä. Jos työhön kuuluu muita töitä, veroton osuus ei koske niitä. Lopullisessa verotuksessa(veroilmoituksessa) työntekijä voi vaatia moottorisahakorvausta 40%:n suuruisena. Työnantajan on eroteltava palkkalaskelmassa veronalainen ansio ja veroton osuus. Itse olen laskenut tuon 40%:n vähennyksen yksinkertaisesti siten, että olen jakanut tuon verottoman osuuden kyseisen vuoden ennakkoon lasketulla prosentilla ja kertonut sen 40:llä. Siis tänä vuonna, olkoonpa moottorisahatöitä 20000. Siitä veroton osuus on 26,3%. Se on 20000x 0,26=5200. Tuon 5200 jaetaan 26,3 ja kerrotaan 40. siis 5200/26,3 x40=7908,87. Sahakorvaus on siis 7908,87. Olen kysynyt laskentatapaa verottajalta se on ollut heidän mielestä oikein. Vähennys vähentää siis verotettavaa tuloa, se ei ole vähennys verosta.

  Työnantaja voi maksaa moottorisahavähennyksen sijaan moottorisahakorvausta. Se on siis euromääräinen korvaus. Tällä hetkellä se on 5,04 euroa tunnilta. Tässäkin tapauksessa verottaja hyväksyy 40 %:n vähennyksen. Lopullisessa verotuksessa lasketaan yhteen moottorisahalla hankittu varsinainen palkka ja moottorisahakorvaus. Tästä yhteissummata  lasketaan 40 prosenttia joka on vähennys verotuksessa. Esim. Moottori-, tai ravaussahalla tehtyjä töitä on 500 tuntia . palkka 12 eroa tunti (500×12)= 6000. Sahakorvaus (500×5,04)=2520. Yhteensä 8520. Kun vaatii 40prosentin vähennystä, vähennys verotuksessa on 8520×0,4=3408. Tässäkin tapauksessa vähennys on tulosta, ei verosta.

  Metsurivähennys on 5% metsätyöstä saadusta palkasta, enintään 240 euroa.

  kmetsuri

  Jätkä ja Arto ovat oikeassa. Verotuksellinen sahakorvaus ei muutu mihinkään vuosien varrella. Työnantajan tulee pidättää palkasta 30%a ja työntekijä voi hakea tuota 10%n lisäosuutta.

  Tessissä korvaus% muuttuu ja moni ymmärtää sen vaikuttavan työnantajan sahakorvauksen määrään mutta näin ei ole. Tessiin osapuolet vain laskevat kuinka paljon taksaan sisältyy sahakuluja, 2000 alussa % oli 35. Tes ja verotus ovat eri asiat.

  Metsänmies

  kmetsuri??. Selitätkö vielä jollakin laskentakaavalla tuon teoriasi? Kun

  tes:ssä on 26,3% työnantaja periikin sinun mielestäsi 30%? Niin kauan, kun olen metsätöitä tehnyt,(reilut 40 vuotta), on työnantajani, (niitä on ollut useita)maksanut minulle aina verottomana sen osuuden, mikä tes-sopimuksessa on ilmoitettu. Viimeisessä tessissä lukee selvästi, että ”Suoritepalkan moottori-ja raivaussahakorvaus on 26,3%”. Mielestäsi siis tuo 26,3% onkin todellisuudessa 30%. Mitenkä se voi olla mahdollista?

  Mettämakuri

  Vähentääkö verokarhu automaattisesti 240€/5% metsuri vähennyksen?

   

  arto arto

  Ei. Lisäksi voi liitä puhelimen vähennyksiin ammatti kirjallisuuden Itse ostetut työvaatteet.

Esillä 10 vastausta, 1 - 10 (kaikkiaan 41)