Keskustelut Metsänhoito MTK:n metsäjäsenyys

 • Tämä aihe sisältää 23 vastausta, 11 ääntä, ja päivitettiin viimeksi 11 vuotta sitten GlaGla toimesta.
Esillä 3 vastausta, 21 - 23 (kaikkiaan 23)
 • MTK:n metsäjäsenyys

  Keskustelun ketjussa ”Mhy:n jäsenistä suoraan MTK:n jäseniä”, olen tuonut esille ehdotukseni: VALLATAAN MTK !

  Mitä mieltä keskustelijat ovat asiasta?

 • jees h-valta

  Ei MTK:n suunnalta ole tullut mitään tämän suuntaista aloitetta julkisuuteen. Olisi aika hyvä ponnahduslauta kyllä monen jäsenyyspohdintoihin. Kuten tämänkin keskustelupalstan mittarista näemme aika vähän metsänomistajia on MTK:ssa. Luulisi olevan hiukan itsekeskeisen tutkiskelun paikka että miksi he eivät ole kovin hääppöisessä suosiossa mo:n keskuudessa.
  Pitäisi nyt terästää linjaa ja täällä on kyllä jo kerrottu mistä kohtia pitäs aloittaa. Vai vaivaako vanha kovapäisyys johtotroikkaa edelleen?

  Gla Gla

  Tamperelainen: ”Eikö yksikään kansanedustaja pysty ottamaan hirviasiaa esille Arkadianmäellä ?”

  Asia on otettu esiin useasti, mutta aina on tyydytty selittelemään nykytilanteen erinomaisuutta.

  Mikko Alatalo (kesk) teki asiasta kirjallisen kysymyksen vuonna 2007 eli aikana, jolloin hirvikanta oli nykyistäkin suurempi.

  ”Millä keinoin hirvikolareita voidaan tehokkaimmin vähentää, ja
  voidaanko hirvien kaatolupia lisätä, jolloin hirvikantaa voidaan pienentää?”

  Silloinen maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila (kesk) antoi seuraavan vastauksen:

  ”Hirvivahinkoja pyritään ehkäisemään pitämällä hirvikanta hirvitalousalueittain vakaana tavoitteiden mukaisella tasolla 2—4 hirveä tuhatta hehtaaria kohti ja lisäämällä kuljettajien tietoutta
  hirvieläinonnettomuuksiin vaikuttavista tekijöistä.”

  Kun ylimmän päättävän tahon mukaan vahinkoja pyritään vähentämään pitämällä kanta vakaana, on rivikansalaisella vitsit vähissä näin aprillipäivänäkin.

  http://www.eduskunta.fi/
  triphome/bin/thw.cgi/trip/
  ?${APPL}=utpkk&${BASE}
  =faktautpkk&${THWIDS}
  =0.8/1364785988_216092
  &${TRIPPIFE}=PDF.pdf

  Onneksi Anttilan kaudella on tapahtunut hirviasiassa pientä edistystäkin:

  http://www.parlament.fi/
  faktatmp/utatmp/akxtmp/
  kk_444_2009_p.shtml

  http://www.parlament.fi/
  faktatmp/utatmp/akxtmp/
  kk_834_2008_p.shtml

  Gla Gla

  Susanna Huovinen (sdp) tyytyi ympäripyöreisiin latteuksiin Petri Salon (kok) ja Pertti Hemmilän (kok) kysymyksessä ”Mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä perustaakseen sektorirajat ylittävän yhteistyöelimen, jonka tarkoituksena on parantaa liikenneturvallisuutta hirvivaaroja vähentämällä?”

  http://www.parlament.fi/
  faktatmp/utatmp/akxtmp/
  kk_170_2006_p.shtml

  Suullisen kyselytunnin asia SKT 144/2005 vp Aulis Ranta-Muotio /kesk:

  ”Aikooko hallitus tehostaa hirvikannan säätelyä ja rajoittaa tätä kantaa?”

  Vastauksesta ei ole tietoa.

  Hakukoneen avulla tuli vastaan tuore ja yllättävä Sauli Ahvenjärven (kd) kysymys:

  ”Millä käytännön toimenpiteillä aiotte varmistaa sen, että hirvikannat eivät vaarannu erityisesti kovan verotuksen kohteena olleista Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Savon ja Lapin alueilta ja näettekö tarpeellisena lisätä riistakeskusten johdon virkavastuuta lupien myöntämisessä, jotta metsästyslain 20 § ei vaarannu, vaikka tämä vaatisi lisäystä metsästyslain 26 §:ään tai metsästysasetukseen 666/1993 mahdollisuudesta riitauttaa lupien myöntäminen?”

Esillä 3 vastausta, 21 - 23 (kaikkiaan 23)