Keskustelut Metsänhoito Ovatko puuntuottajat lainsuojattomia?

Esillä 10 vastausta, 111 - 120 (kaikkiaan 123)
 • Ovatko puuntuottajat lainsuojattomia?

  Merkitty: 

  Suomen perustuslaki  15 §
  Omaisuuden suoja
  Jokaisen omaisuus on turvattu.

  Riistavahinkolaki 3 §
  Hirvieläinvahingot
  Metsävahinkona korvataan metsälle ja metsänviljelyaineistolle aiheutunut vahinko.

  19 §
  Taimikon ja sitä varttuneemman puuston korvaaminen.
  Taimikon tai sitä varttuneemman puuston arvon katsotaan alentuneen merkittävästi, jos vahinkoalueella on yksi tai useampi vähintään 0,1 hehtaarin suuruinen yhtenäinen hirvieläimen vahingoittamien puiden alue.

  Metsästyslaki, 26 §
  Hirvieläimen pyyntilupa
  Myönnettäessä pyyntilupia on huolehdittava siitä, että hirvieläinten aiheuttamat  vahingot pysyvät kohtuullisella tasolla.

  Riistahallintolaki, 14 §
  Suomen riistakeskuksen muut tehtävät ovat:
  5) riistaeläinten aiheuttamien vahinkojen ehkäisemisen edistäminen

 • Planter Planter

  Olen selannut läpi satamäärin erilaisia riistaorganisaation raportteja pöytäkirjoja ym. Jostain syystä alla oleva pöytäkirjamerkintä sävähdytti:

  <<< div 3 /

  ”16. Muut asiat
  Maanvuokra-asiat

  Eräiltä tahoilta on kantautunut korviin huolestuttavia asioita, että välit metsästysmaan vuokraajien ja metsästäjien välillä ovat kärjistyneet. Syynä on ilmeisesti se, että keskustelu hirvikannan koosta ja vahingoista on siirtynyt sosiaaliseen mediaan.

  Muistutan tavoitteistamme: Hirvenmetsästyksen positiivista imagoa edistetään viestinnän ja avoimen sidosryhmäyhteistyön avulla. Kehitetään menettelytapoja, joilla maanomistajien ja metsästäjien välistä tiedonvaihtoa voidaan lisätä.
  Tämä on otettava vakavasti, yhtä vakavasti kuin metsästyksen johtajan määräykset.

  Jos on ongelmia tai huolia tästä aiheesta, ne keskustellaan majalla, ei missään muualla. Ei todellakaan edistä positiivista imagoa, jos joku ”höyrypää” metsästäjänä esiintyen kyseenalaistaa koko
  nykyisen metsänkäsittelyn ja pahimmillaan syylistää sidosryhmiä.
  Metsästysseuroihin kuuluvat tuskin tällaiseen syyllistyvätkään, mutta pidetään mielessä ja huomautetaan asiasta jos tällaista havaitaan.”

  <<<</

  Visakallo Visakallo

  Suomen metsien omistus tulee muuttumaan nopeammin ja rajummin mitä suorittava osaa ajatellakaan. Palataan sen jälkeen aiheeseen.

  mehänpoika

  Planterin esittelemä riistaorganisaation pöytäkirjan tai työraportin teksti kertoo ainakin sen, että perusteellisen ”sisäänlämpiävää” joukkoa nuo hirviporukat jäsenineen.

  Suuri huoli tuntuu olevan hirvestysharrastuksen arvostuksen hupenemisesta vaikka sen kohottamiseksi kohdistetaan runsaasti voimavaroja. Pidetään hirvipeijaisia ja seurojen 50 tai 60-vuotisjuhlia niiden yhteydessä. Ansiomerkkejä jaetaan tominnassa mukana olleille. Tietysti tiedotusvälineet on kutsuttu mukaan.

  Tuntuukin siltä, että tiedottaminen hirvivahingoista ja niiden kielteisistä vaikutuksista monelle eri taholle tulee lisätä kaikissa mahdollisissa tilanteissa. Vain kielteinen julkisuus tuntuu kääntävän jahtiporukoiden makkaratulilla aivopestyt hirvestäjät ajattelemaan myös metsänomistajien elinkeinonsa eteen tehdyn työn merkitystä.

  suorittava porras suorittava porras

  Hirvimiehet tekevät toki sen mihin pystyvät . Ei enempää eikä vähempää. Kyseessä on kuitenkin vain yksi harrastus muiden aktiviteettien joukossa.

  Monilta on jäänyt huomaamatta , että tänä päivänä ja näissä olosuhteissa tahdin määrää hirvi . Toimijat eri tahoilla vain koettavat pysyä perässä . Kohtuullisesti siinä on tähän asti onnistuttu , kun otetaan huomioon , että hommia hoidetaan harrastuspohjalta . Poliisikaan ei saa kaikkia roistoja edesvastuuseen , vaikka he tekevät työtään lain velvoittamina .

  mehänpoika

  Hirvestysharrastus on harrastus muiden harrastusten joukossa, mikä metsästäjien ylläpitämällä liian tihellä hirvikannalla kohtuuttomasti tekee suoranaista vahinkoa varsinaiselle elinkeinolle, metsätaloudelle. Liikenteessä sama harrastus aiheuttaa pysyvän turvallisuus- ja omaisuusriskin matkustajille.

  Nykyisellään koko touhu on perustuslain vastaista. Kansalaisten perusoikeudet, turvallisuuden ja omaisuudensuojan osalta, ovat olleet jo pitkään hirvestäjien armoilla.

  Vain pyyntiluvista vapaa hirvenmetsästys palauttaisi kansalaisten perusoikeudet sisäänpäin lämpiäviä metsästysseuroja sekä riistakonsernia vastaan.

  suorittava porras suorittava porras

  No perustapa nyt kokeksi yksi pyyntiluvista vapaa vyöhyke . Odotan mielenkiinnolla tuloksia . Tätä esitin jo vuosi sitten , mutta mitään ei ole kuulunut . Otetaan käytäntöihin ,jos toimii .

  mehänpoika

  Liikenneturvallisuus ja metsänhoitoelinkeino vastaan hirviharrastus: kansalaisten perusoikeksien toteuttaminen vaatii nopeat toimenpiteet, ilman mitään ”pyyntiluvista vapaita vyöhykkeitä”.

  Jaakko Jonkan toimistolle olisi tarpeen laittaa riittävä määrä sähköpostia perustuslakiasian kuntoon saattamiseksi.

  suorittava porras suorittava porras

  Kiireempi toimi olisi varmistaa , että paikallisen hirviseurueen ( jos ry) toiminta  jatkuu häiriöittä .

  Meidänkin pitäjän seuroista puolet oli prh:n poistettavien listalla . Tämä tapahtuu 14.1 2017 , mikäli tilanteeseen ei ole reagoitu . Omakin tilanne tuli täytenä yllätyksenä ja erityisesti se , että olin patentti- ja rekisterihallituksen listoilla edelleen puheenjohtaja , vaikka en ole ollut sitä yli 20 vuoteen . Nykyinen puheenjohtaja esiintyy kuitenkin yhteyshenkilönä , kun seuran tiedot haetaan muista rekistereistä . Kyseessä on seura , joka on toiminut aktiivisesti , mutta ilmoitus muutoksista on jäänyt tekemättä prh:een .

  Mielenkiintoista on seurata miten niihin seuroihin suhtaudutaan hirvilupia haettaessa , kun käy ilmi , että seura ei olekaan enää virallisesti yhdistysrekisterissä . Poistettavien listalla oli monia metsästysseuroja lähes joka pitäjässä ympäri Suomea .

  Planter Planter

  Jos yhdistys on lakkautuslistalla, siitä on tullut ilmoitus PRH:lta. Se ei ole ehkä tullut perille, jos yhteyshenkilö on siirtynyt ajasta ikuisuuteen tai muuten kadonnut. Eiköhän riistaorganisaatiolla ole tiedotuskanava, jolla voi kehottaa kaikkia tarkistamaan asian varmuuden vuoksi?

  Lista löytyy netistä:

  https://www.prh.fi/fi/uutislistaus/2016/P_9242.html

  Ei ole mutkikas prosessi pitää yhdistys hengissä, kunhan ilmoittaaa kirjallisesti PRH:lle 12.1.2017 mennessä, että toiminta jatkuu.

   

  suorittava porras suorittava porras

  Esim. minulle tieto tuli mutkan kautta . Kun nykyisen pj:n tiedot puuttuivat prh:lta , hänen tekemäänsä ilmoitusta toiminnan jatkamisesta ei hyväksytty . Katsotaan kelpaako tieto minun lähettämänäni . Prosessi on ollut jo useita päiviä vaiheessa ”odottamassa käsittelyä”.

  En ole lainkaan varma , että kaikki poistettavien listalla olevat yhdistykset olisivat saaneet tietoja tilanteesta , puhumattakaan siitä , että tieto olisi tullut oikeaan osoitteeseen . Lista on omankin pitäjän kohdalla pitkä , sama tilanne on muuallakin.

  Moni saattaa olla uskossa , että yhdistys toimii , kun edetään sääntöjen mukaan ja pidetään vuosikokoukset henkilövalintoineen asianmukaisesti .

  Meilläkin vasta ulkopuolisen ilmoitus siitä , että olemme pitäjässä poistolistan kärjessä herätti toimimaan .

Esillä 10 vastausta, 111 - 120 (kaikkiaan 123)