Keskustelut Metsänhoito Ovatko puuntuottajat lainsuojattomia?

Esillä 3 vastausta, 121 - 123 (kaikkiaan 123)
 • Ovatko puuntuottajat lainsuojattomia?

  Merkitty: 

  Suomen perustuslaki  15 §
  Omaisuuden suoja
  Jokaisen omaisuus on turvattu.

  Riistavahinkolaki 3 §
  Hirvieläinvahingot
  Metsävahinkona korvataan metsälle ja metsänviljelyaineistolle aiheutunut vahinko.

  19 §
  Taimikon ja sitä varttuneemman puuston korvaaminen.
  Taimikon tai sitä varttuneemman puuston arvon katsotaan alentuneen merkittävästi, jos vahinkoalueella on yksi tai useampi vähintään 0,1 hehtaarin suuruinen yhtenäinen hirvieläimen vahingoittamien puiden alue.

  Metsästyslaki, 26 §
  Hirvieläimen pyyntilupa
  Myönnettäessä pyyntilupia on huolehdittava siitä, että hirvieläinten aiheuttamat  vahingot pysyvät kohtuullisella tasolla.

  Riistahallintolaki, 14 §
  Suomen riistakeskuksen muut tehtävät ovat:
  5) riistaeläinten aiheuttamien vahinkojen ehkäisemisen edistäminen

 • Metsuri motokuski

  Prh tekee ihan oikeaa työtä ja poistaa toimimattomia yhdistyksiä reksitereistä. Toimiva seura ei voi katsoa kuin peiliin jos ilmoitus muuttuneista yhdistyksen toimihenkilöistä puuttuu. Tällä seikalla on myös juridinen merkitys yhdistyksen toiminnassa joten ainakin tehtävästä luopuvien luulisi asiasta olevan kiinnostunut.

  suorittava porras suorittava porras

  Poistettavien yhdistysten lista on meidänkin pitäjän osalta pitkä . Joukossa hyvinkin aktiivisia toimijoita . Oman nimeni löytyminen prh:n tiedoista oli kyllä melkoinen yllätys  . Nykyinen pj on toiminut nimenkirjoittajana jo lähes 25 vuotta , sääntömääräiset kokoukset pidetty ja valinnat tehty vuosittain . Sihteerit ovat vaihtuneet tiuhempaan tahtiin .

  Metsuri motokuski

  Vastuu seuran määräaikaisista ilmoituksista kuuluu sihteerille ja puheenjohtajalle. Niihin kuuluu myös prh:n ilmoituksest kuten myös pankille tehtävät varainkäyttöilmoitukset.

Esillä 3 vastausta, 121 - 123 (kaikkiaan 123)