Keskustelut Puukauppa Pienpuu mania

Esillä 9 vastausta, 21 - 29 (kaikkiaan 29)
 • Puuki

  E-puuksi käy alle kuitupuumitan puut myös.   Korjuu pitää tehdä ajoissa metsän jatkokasvatuksen takia.  Pystykaupalla kantohinta  on  15 € mutta tienvarsikaupalla jää 24 € .

  Mikä se 50-80 on olevinaan ? Nuo lukemat olet nähnyt  tienvarren  tauluissa ; ne on nopeusrajoitusmerkkejä.

   

  Jovain

  Sillä kohtaa missä on energiapuupinot, kannattaa nopeusrajoitusmerkit laittaa.

  mehtäukko

  ”Mo. toimialana voidaan päästä 50-80 tulokseen energiapuuta ja kuidun hinnalla”…

  Josvain kertoo nyt tyhjentävästi, kuinka tuollaiset lukijain harhauttamisopit ovat mahdollisia.

   

  Jovain

  Hankinnan 3/4- osaa antaa jo marginaalia verrattuna pystyn 1/4- osaa vastaan. Samoin puumäärän osalta, sillä hoitamattomissa ensiharvennusmetsissä on puuta runsaasti. Usein 50-80 mottia ja rallikoiden (pieniläpimittainen ranka) teko ei oikein sovellu motokorjuulle. Vaaditaan myös ennakkoraivaus ja tulos jää vähäiseksi.

  Jovain

  Vapolla ja lämpölaitoksilla on varaa ostaa puuta ja tuskin on ehtoa menettelytavasta. Metsänomistajien ei ole pakko luovuttaa puuta ilmaiseksi ja osallistua talkoisiin. Pystykaupassa puulle ei paljoa hintaa jää.

  Eli klusteri on kiilannut etunsa ja tarkoittaa myös sitä, että samat tuottomarginaalit siellä on käytettävissä myös mo. omalle korjuulle ja hankinnalla vielä enemmän. Vapo ostaa leimikoita kaikki puut samaan koriin, pinoon ja tienvarsihinta energiapuulle on 30+.  Metsänomistajien omalla korjuulla on kiistattomia etuja, mm. metsävähennys tulee 3-4 kertaisena.

  Metsuri motokuski

  Tuohon jovainin ensimmäiseen kappaleeseen kommenttina että ei pidä ihmetellä jos haketta tuodaan ulkoa jos energiapuusta tehdään hintakilpailussa kannattamatonta.  Jostain se hake kuitenkin tehdään. Joko kotimaan puusta tai sitten tuodaan laivalla tai junalla valmista tavaraa.

  Varmaan e-puu on se helpoin tavara kaupata hankintana jos vain teko kiinnostaa.

  Metsäkupsa

  Itämeren hinta-alue määrittää meidänkin puunhinnan isommassa kuvassa. Hintapiikkeä maittain ilmenee, mutta niin energia- kuin kuitupuu vähänkin pitemmällä aikajanalla hakee alueen markkinahinnan. Käytännössä tuonti ja vientitoiminta sen markkinataloudessa säätelee. Jos meillä hinta kovin korkea lähialueeseen, silloin sieltä halvempaa käyttäjät hakevat. Venäjältä paikallinenkin kuntien omistama energiayhtiö tuo jäykkää puuta polttoon huomattavan osan, se siitä mainostetusta kotimaisuudesta.

  Puuki

  Kalliimpi tuontipuu säätelee suuremman pääostoalueen hintoja tasaamalla kysyntää ainakin kuitupuulla.

  Jovain

  Ei pidä ihmetellä myöskään sitä, että metsänomistajat kiilaavat hinnalla. Sillä kysymys on klusterin marginaaleista ja markkinan hallinnasta, joka mo. toimialana ei suinkaan tarkoita lämpölaitoksille raaka-aineen hinnan nousua. Päinvastoin, on yleinen trendi (suuntaus), liittyen myös muuhun puukauppaan ja korjuuseen.

Esillä 9 vastausta, 21 - 29 (kaikkiaan 29)