Keskustelut Harrastukset Pohjavesi ja maanomistus

Esillä 10 vastausta, 1 - 10 (kaikkiaan 32)
 • Pohjavesi ja maanomistus

  Tämä aihe ei varmaankaan vielä ole ajankohtainen Suomessa, mutta ulkomailla monessa maassa on, joten asiaa olisi hyvä käsitellä jo nyt.

  Luonnollisesti kaikilla on perusoikeus puhtaaseen veteen, enkä usko että kukaan vaatii, eikä saisikaan vaatia, korvausta vedestä vaikka omistaisikin pohjavesialuetta, jos alueelle perustetaan kunnallinen vedenottamo. Mutta miten menetellään jos pohjavesialueelle tulee suuren kokoluokan vedenottamo kaupalliseen käyttöön, silloinhan muut alueen omistajat menettävät mahdollisuuden hyödyntää samaa pohjavesialuetta.

  Eikö saman pohjavesialueen muiden omistajien tulisi saada kompensaatiota menetetystä edusta, aivan kuten tuulivoimaloiden kohdalla?

 • Puun takaa

  Saman logiikan mukaan kaikkien pääkaukiseudun vedenkäyttäjien pitäisi korvata Päijänteen valuma-alueen maanomistajille siitä, että
  järven vesi pysyy puhtaana.

  Koukku

  Päijänne on pintavettä, ei pohjavettä. Toiseksi kirjoitin että pelisääntöjä kaivattaisiin juuri silloin kun kyseessä on puhtaasti kaupallinen toiminta. Pohjavesialueita on hyvinkin erikokoisia, pienellä pohjavesialueella jo yhdellä pumppaamolla voidaan vesimäärä kuluttaa siihen pisteeseen ettei sitä voi muut maanomistajat hyödyntää.

  Vesi on kuitenkin sellainen asia jota ilman ei tule toimeen, halusi tai ei.

  Lisätietoa asiasta jos jotakuta kiinnostaa – http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi_ja_meri/Vesien_ja_merensuojelu/Pohjaveden_suojelu/Pohjaveden_suojelu%2817760%29

  Puun takaa

  Pohjavedellä ja pintavedellä ei ole tässä tapauksessa eroa.
  Joitakin vuosia sitten Pääkaupunkiseudun Vesi aikoi myydä Päijännetunnelista tulevaa vettä arabimaihin.
  Hanke tyssäsi juuri näihin korvauskysymyksiin.

  Metsäkupsa Metsäkupsa

  Pohjaveden kanssa on sama,kuin esim.öljyn pumppaamisessa maasta,ken maallaan ensiksi suoneen iskee etulyönnissä on.Kävihän täällä päin aikoinaan ,kun yhteen taloon uuden kaivon tekivät,naapurin kaivo kuivui.Taisi sattua samaan vesisuoneen,eivät kompensaatiota saaneet,taisi vain viilentää naapurisuhteita.

  hemputtaja

  Aloittaja epäilee pohjavesiasioista ”ei varmaankaan vielä ole ajankohtainen Suomessa”.

  Olen eri mieltä. Kyllä on ”ajankohtainen”. Kuten tuossa edellä todettiin, sai naapurin kaivon kuivaksi tekemällä oman kaivon. Sama onnistuu ja on onnistunut ojien ja purojen perkuulla, ojituksella, sadevesikaivoilla, jne.

  En ole tutustunut aihetta koskeviin säädöksiin, mutta saattaapa noissa olla tarkistamisen varaa. Pohjavesipumppaamon ilmestyminen toisen maille ei ole läpihuutojuttu. Jossain mielessä on rinnastettavissa soran ottoon.

  Koukku

  Ilmeisesti maanomistajalla asiassa ei ole paljoakaan valtaa. Laki sallii vaikka toisen maalle perustettavan pumppaamon jos pumppausmäärä jää alle 250m3/vrk. Onko lainsäädäntö sitten oikeudenmukainen?

  Toki maanomistajalle turvataan oikeus talousveteen. Muuta oikeutta ei sitten olekaan, jos joku päättää pystyttää maille pumppaamon vaikka veden pullottamista varten.

  Ajantasainen lainsäädäntö http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110587

  Koukku

  4 luku 4 §

  Lupaviranomainen voi hakemuksesta antaa oikeuden pohjaveden ottamiseen ja sitä varten tarpeellisten laitteiden sijoittamiseen toisen alueella, jos ottaminen ei edellytä 3 luvun 2 tai 3 §:n mukaan lupaa.

  Oikeus pohjaveden ottamiseen voidaan antaa tavanomaista kiinteistökohtaista käyttöä, yhdyskunnan vesihuollon järjestämistä tai muuta yleistä tarvetta varten taikka sellaista teollista tai taloudellista toimintaa varten, jolle pohjaveden saaminen on erityisen tärkeää. Oikeuden antaminen edellyttää, että vettä riittää edelleen alueen omistajan tai haltijan omiin tarpeisiin sekä alueella asuvien ja siellä sijaitsevien yritysten sekä sinne odotettavissa olevan asutuksen tarpeisiin eikä toimenpiteestä aiheudu näille kohtuutonta häiriötä tai haittaa.

  Remie

  Jooopajoo.

  kiva kirjoitella kun ei itseä koske, eikö?

  Tapaus tämä! Koko kiinteisö jäi pohjavesialueen alle.Ok mutta kun seuraukset ovat 100000.00€ luiokkaa ja loppu elämä että jätevedet pitää kuljettaa 60km päähän puhdistettavaksi, lisäksi 120m3 säiliö ja tie joka kestää rekan jolle kääntöpaikan jossa sähko ja puhdas vesi lieteauton letkun pesua varten ,lisäksi betoni alusta josta vedet taas virtaavat tuonne umpisäiliöön josta taas loka-auto imee veden säiliöönsä ja pesee taas letkunsa ja niin edelleen loputtomiin. Lisäksi pesula pitää olla lämmin ja katettu, millä muuten 20’ pakkasessa mitään pesee. Asia sai koomisen käänteen kun 4 sentin päähän rajalta pystytettiin aita jonne tuli laiduntamaan 1500 Ylämaan nautaa koko armaan kesän ajaksi. Eikä siinä kaikki jäteveden puhdistamolta alettiin ajamaan ihmisten ulostetta pellon reunaan aivan pohjavesialueen rajalle arviolta noin 700 000 tonnia . Maa on maantie soraa joten syksyisillä sateen kyllästämällä maaperällä oli mukava käännellä rekkojen kanssa ympyrää ilman minkäänlaista vaikeutta. Muualla ei saatu puitua viljoja pellolta mutta lietteen ajo onnistuu kun valitaan oikea maaperä ??? Kysymys vesi kuuluu kaikille ? Mutta mutta mutta entäs ne kustannukset?? Ne säädösten mukaan kustannukset kuuluu vain kiinteistön omistajalle jonka alueella oletetaan pohjavettä olevan vaikka kiinteistöllä ei ole veden kanssa mitään tekemistä. Ihminen joka on moisen säädöksen aikaan saanut ja muut siihen mukaan ei voi olla täydessä ymmärryksen tilassa, Jos joku on eri mieltä asiasta niin näyttäköön toteen kuinka se on hänen mielestään oikein ja asettukoon kuvattuun kiinteistön asumaan. Kiitos mielenkiinnosta jos jaksoit tänne asti.

  r.ritva r.ritva

  Näihin on hyvä varautua jos ja kun joku ylikansallinen yhtiö alkaa pohjavesiä lähiseudulla hyödyntämään eli myymään.Sillä ei ole kansallisella tunnolla mitään tekemistä.

  Vuosia sitten siltatymaalle joutuivat joen pohjaan,että penkereelle poraamaan syvälle likö ollut 15st. halkaisialtaan,maaperän tutkimuksiin.300m päässä oleva kaivo tyhjäksi.Muilta alenemista runsaasti.Vaikutus oli ilmeinen ja uuden kaivon maksoivat.Kannattaa olla tarkkana kuten metsiin rakennettavissa sähkölinjoissakin.

  Jätkä

  Jos toimet vaikuttavat pohjaveden korkeuteen, on syyllinen tietenkin poraaja. Kuitenkin esim kaivo, jonka vedenkorkeus vaihtelee esim sateiden vaikutuksesta merkittäviä määriä, on pintavesikaivo, eikä sellaista pitäisi käyttää ainakaan ruokaveden ottamiseen.

  Pohjaveden korkeus vaihtelee vuoden sisällä muutaman kymmenen senttiä ja pohjavesikaivon voi huoletta kiskaista tyhjäksi kesäkuivallakin, vedenpinta palautuu samaan tasoon ajanoloon.

Esillä 10 vastausta, 1 - 10 (kaikkiaan 32)