Keskustelut Metsänhoito Puuaineen laatu ja kasvunopeus

Esillä 10 vastausta, 41 - 50 (kaikkiaan 52)
 • Puuaineen laatu ja kasvunopeus

  ”Havupuille ominaisilla kasvupaikoilla hyvän laadun resepti on periaatteessa yksinkertainen: taimikko kasvatetaan ensimmäiset parikymmentä vuotta niin tiheänä, että rungon sädekasvu pysyy maltillisena. Sen jälkeen kasvutilaa voidaan vapauttaa harvennuksin, sillä ensiharvennuksen jälkeinen kasvun nopeutuminen ei enää sanottavasti heikennä tyvitukista saatavan sahatavaran laatua.

  Siten myös metsien kasvua lisäävät lannoitukset ovat varttuneisiin puustoihin kohdistuessaan laadun kannalta turvallisia.”

  https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/mielipiteet/artikkeli-1.397622

 • Metsuri motokuski
  Timppa

  Tuossa Annelin linkittämässä Erika-raportissa on suuri puute.  Nimittäin ei selviä se, onko kummallakin hakkuutyylillä käytetty samoja kantohintoja.  Sehän olisi tasaikäissysteemille epäedullinen, koska nykyhinnoin katetaan kaikki taimikon perustamis- ja hoitokulut tasaikäissysteemin paremmilla uudistushakkuun yksikköhinnoilla.

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Timppa, epäilen että yksikköhintoja ja kustannuksia pitää tarkastella koko kiertoajalta, eikä kannattavuusvertailu ratkea noin helposti, vaikka kuulostaakin hyvin loogiselta. Metsälehden hakkuuesimerkissä Konnevedellä Versowood maksoi jk-hakkuusta vain 3 euroa vähemmän kuin avohakkuupuusta.

  Ellei sitten… olisiko laskentaesimerkin kantohinta 30 euroa valittu samaksi tasaikäis- ja eri-ikäismallissa sillä perusteella, että jk-metsästä myydään suhteessa enemmän tukkipuuta, mikä jossain määrin tasoittaisi tilannetta?

  Olen ehkä menossa toukokuun 9. pv järjestettävään jatkuvan kasvatuksen seminaariin jonka järjestävät Stora Enso, WWF ja Arvometsä. Eiköpähän sen jälkeen olla taas pikkasen viisaampia…

  Timppa

  Viime syksynä myytiin uudistushakkuuta, johon liitettiin vähän aukon viereisen rantavyöhykkeen ja yhden tontin poimintahakkuuta.  Puut olivat lähes kuution mäntyjä.   Kolmesta konsernista saatiin vain yhdeltä tarjous.  Heillä näistä puista tarjottiin tavallisen harvennushakkuun hinta.  Siis tukissa hintaeroa 10 euroa ja kuidussa 2,5 kuutiolta  Se on sen konsernin käytäntö kertoi ostaja asiaa ihmetellessäni.  Kun suuri puunostaja menettelee noin, niin epäilemättä sillä on merkitystä koko markkinaan.

  Kauppa meni sahan ja Harvestian yhteistarjoukselle,

  Toisessa tapauksessa oli aivan sama tilanne.  Poiminta ja tavallinen harvennus saman hintaisia.

  Panu Panu

  Kuusikon yläharvennuksesta joskus toivoin kunnollista hintaa tukille mutta ihan normaalilla heikolla harvennushinnalla tarjottiin. Päädyin sitten päätehakkuuseen.

  Jätkä

  Timppa:”-Toisessa tapauksessa oli aivan sama tilanne. Poiminta ja tavallinen harvennus saman hintaisia.”

  Poiminta – varsinkaan tontiltahakkuuna, ei voi olle ades harvennushakkuun hinnoilla.

  Siksi ei kannattaisi koskaan sekoittaa huonommalla hinnalla myytäviä kuvioita hyvään leimikkoon, ellei se ole ainoa vaihtoehto. Kuution tonttipuut olisi ehkä kannattanut myydä suoraan läheiselle sahalle, jos sellainen on olemassa. Jos on ripeäliikkeinen piensahuri, hän voisi maksaa kuution männyistä suhtellisen hyvän hinnan, jos niissä tyvipölkyt olisivat hyvälaatuisia. C-laatuiset latvapöllit ja kuidut ovat tietenkin ongelma, ellei ole joku käyttäjä niillekin.

  Muistakaa, että pätevä sahuri ottaa tyvitukin pintalaudoilla koko tukin hinnan ja se sydäntavara on ”voittoa” , eli työpalkkaa.

  Timppa

  Älä viitsi Jätkä.  Kun kuution puun ottaa avohakkuun vierestä ja lähimaillakaan ei ole rakennuksia tai muuta häiriötekijää, niin kyse on mitä tyypillisimmästä poimintahakkuusta.   Hakkaajan kannalta tilanne oli vielä edullisempi siksi, ettei ollut varottavaa pientä metsää.  Kuten kirjoitin, kyseessä on suuren puunostajan linjaus, joka on toistunut muissakin tarjouksissa.

  Kuution tonttipuut menivät sitten sahalle kuten aukonkin puut.

  Miellä päin ei ole piensahureita.  Konaisuus pitää keskihintatason hyvänä.

   

  Jätkä

  Mitä sinä sitten mariset?

  Timppa

  Enhän minä marise.  Kerron vain markkinatilanteesta ja erilaisten hakkuiden hinnoittelusta.  Ollaan tehty kauppaa monilla hinnoittelutyyleillä ja ihan hyvillä hinnoilla.

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Männyn siemenpuiden poistoa viivästyttämällä saa taimikon alkukasvua hidastettua jos haluaa pyrkiä huippulaatuun. En kutsuisi tätä jatkuvaksi kasvatukseksi, voisi olla enemmänkin kaksijaksoista, mutta hyvältä kuulostava menetelmä silti.

Esillä 10 vastausta, 41 - 50 (kaikkiaan 52)