Keskustelut Puukauppa Sahatavaran laatu heikkenee, kuka maksaa?

Esillä 10 vastausta, 121 - 130 (kaikkiaan 155)
 • Sahatavaran laatu heikkenee, kuka maksaa?

  Merkitty: 

  Metsälehden paperiversiossa nro 24, oli juttu mänty-tyvitukkien laadun heikkemisestä.  Jopa joka kolmannessa tyvitukissa alkaa olla sisäistä vikaa ja ne menevät seksta-laaduksi.  Tämä on seurausta 70-luvulla uudistetuista männiköstä, jotka tulevat 2-harvennusikään ja tukkia alkaa kertyä niistä.

  Tilanne tulee pahenemaan edelleen, ainakin seuraavat 50 vuotta. Sahat toimivat niin ohuella katteella, etteivät pysty ottamaan sitä omaan piikkiinsä. Ongelma heijastuu varmasti kantohintoihin, mutta ei puuntuottajien katekaan kestä juurikaan laskua. Osansa saa siis varmaan koko ketju: sahat, puuntuottajat sekä puun korjuuta ja kuljetusta suorittava porras.

 • suorittava porras suorittava porras

  ”Suorittajan tyyli harrastuksensa rahoittajia kohtaan ärsyttää ja vie pohjan pois myös asiallisten asioiden esittämiseltä.”

  Jos asioita halutaan laittaa kuntoon , tarvitaan avointa keskustelua ja erilaisia mielipiteitä . Pikkuisen ravisteluakin tarvitaan , että asiat lähtevät liikkeelle .Oma kantani hirviin ja metsänhoitoon perustuu luettuun , nähtyyn ja koettuun . Joillekin  tuntuu olevan kova pala , kun hirvi ei syökään ihan kaikkia männiköitä .

  Itse olen antanut muutamia kokemuksen mukanaan tuomia vinkkejä , kuinka vahinkoja voidaan vähentää , jos hirvien määrää ei jostakin syystä saada pysymään aisoissa . Se riski tulee kasvamaan halusimme tai emme .

  Mitä tulee omaan panokseeni asian hallitsemiseksi , olen aktiivisesti pyrkinyt poistamaan rajoja ja rajoitteita metsästyksen tieltä . Myös yhteistyötä eri tahojen välille olen ollut virittelemässä . Hirvivahingoista on itselläni se verran kokemuksia, että hirvien määrän pitäminen kohtuullisena on kohdallani ykkösasia . Välillä on onnistuttu paremmin välillä huonommin . Halitsemattomia muuttujia on yhtälössä kovin monta.

  Ensimmäinen työmaani oli virallistaa paikallisen hirviseurueen toiminta .Perustettiin  rekisteröity yhdistys(1991) , jonka ensimmäinen puheenjohtajuus lankesi minulle  . Yhdistyksen perustamisella varmistettiin toiminnan jatkuvuus . Hirviseurue pelkän henkilön nimissä ei ole jatkuvuuden kannalta paras vaihtoehto .

  Jo tätä ennen olin pättämässä (esitin) pitäjän laajuisen yhteislupa-alueen perustamisesta . Tämä menettely tarjosi lisää joustoa metsästystoimintaan .Pikku vahinkojen ja epäonnistumisten takia ei tarvinnut keskeytää metsästystä tai vaivata virkavaltaa , kun asiat oli mahdollista hoitaa kuntoon eri metsästysseurojen kesken . Yhteistyö eri seurojen välillä lisääntyi ja metsästystä on tänä päivänä mahdollista suunnitella ja toteuttaa yhteisin pelinsäännöin koko pitäjän alueella . Toiminnan tulee perustua mahdollisimman tarkkaan tietoon tilanteesta .

  Pääasiallinen syy siihen , miksi olen roikkunut tällä palstalla näinkin kauan joidenkin harmina , on kuitenkin kannustaa tehostaman metsien hoitoa . Tänä aikana on onneksi tapahtunut myönteistä kehitystä , joka näkyy uusina toimintatapoina . Taimikoiden varhaisperkauksen yleistyminen on esimerkkinä tästä. On suuri helpotus ja etu nuorien metsien tulevaisuuden kannalta , että energiapuunkorjuusta ei tullutkaan taimikonhoitomenetelmää , vaan raivaussahaan tartutaan totuttua aikaisemmin . Kunnon lankkuaihioista ei tule pulaa , kun näin menetellään.Edellä mainittuun ” kekoon” olen toki kantanut korsiani virallisemmillakin foorumeilla . Tulokset puhukoot puolestaan .

   

  Gla Gla

  ”Hirvivahingoista on itselläni se verran kokemuksia, että hirvien määrän pitäminen kohtuullisena on kohdallani ykkösasia .”

  Tuo on kyllä huomattu. Ongelmana on vain se, että metsästyksen edunvalvojien näkemys kohtuullisuudesta poikkeaa kovasti metsätalouden edustajien näkemyksistä.

   

  Visakallo Visakallo

  Että ihan suorittavan ansiosta ovat metsänomistajat alkaneet aikaisemmin hoitaa taimikoitaan…  Nyt alkaa nuo suorittavan jutut jo ihan tosissaan naurattamaan!  Eiköhän näissä asioissa ole vaikuttamassa aivan muut syyt.

   

  suorittava porras suorittava porras

  No viihdettähän nämä kirjoittelut ovat , mutta tilaisuudet , joissa asiaa käsiteltiin ja joissa olin mukana eivät : )

  Visakallo Visakallo

  Mutta niihin todellisiin energiapuun kysynnän vähenemisen syihin, eli ruplan kurssin putoamiseen ja sitä kautta venäläisen hakkeen ja kivihiilen alhaiseen hintaan ei kyllä suorittavalla ole osaa eikä arpaa.

  suorittava porras suorittava porras

  …mutta lauseeseen ”Energiapuuta ei tule kasvattaa taimikonhoidon kustannuksella ” on . Asian kirjasi eräässä tapahtumassa muuan Ari Eini. Tämä tapahtui siinä vaiheessa , kun metsälakeja alettiin valmistella .

  Tällä palstalla olen toki käsitellyt asiaa ennen ja jälkeen ko tapahtuman ja varmasti olin ensimmäisiä , joka esitti taimikoiden raivauksen siirtämistä aikaisempaan ajankohtaan .

  Visakallo Visakallo

  No, onpa täällä palstalla muitakin, jotka ovat lausuntoja antaneet silloin kun uutta metsälakia valmisteltiin.

  Anton Chigurh Anton Chigurh

  Minun talouteni ei ”saanut” kemeroita yli 20 vuoteen, koska hoidimme ja hoidamme taimikot etupainotteisesti. Siis liian aikaisin. Nyt on saatu varhaisperkauksen nimellä, jota olemme harrastaneet kymmeniä vuosia.

  Planter Planter

  En minäkään ole koskaan käyttänyt vanhaa kemeraa, taimikot on hoidettu ajallaan. Välillä on tuntunut, että vanha taimikkokemera on saattanut olla jopa hirviorganisaation ajama, jotta syötävää saadaan riittävästi.

  Tällaiset kommentit viittaavat siihen suuntaan:

  Maa- ja metsätalousministeriön
  kala- ja riistaosasto: ”Samoin esitettiin kritiikkiä
  sen johdosta, että metsätaloudessa ei huomioida riittävästi
  hirveä. Esimerkiksi liian varhainen ja tehokas taimikonhoito voi
  osaston mielestä lisätä arvopuiden hirvituhoriskiä.”

  Planter Planter

  ”No viihdettähän nämä kirjoittelut ovat , mutta tilaisuudet , joissa asiaa käsiteltiin ja joissa olin mukana eivät : )”

  Viihde ja huumori ovat ihan hyviä välillä keventämään kuivaa asiaa, mutta en oikein suosittele viihteen käyttöä hirvituhoasioissa. Kun metsänomistajalla ei ole mitään vaikutusmahdollisuutta eikä tapaa estää niitä. Olo on kuin nurkkaan ahdistetulla eläimellä. Kyllä imago on koetuksella, jos alla olevan linkin pariskunnalle menee naureskelemaan, että taasko ne söivät taimet:

  http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/mets%C3%A4/hirvet-laiduntavat-joka-talvi-pariskunta-vaatii-muutosta-korvausehtoihin-1.128096

  Viljellään mieluummin huumoria näin:

  Kuvahaun tulos haulle fingerpori metsä

  Kuvahaun tulos haulle fingerpori metsä

  Kuvahaun tulos haulle fingerpori metsä

Esillä 10 vastausta, 121 - 130 (kaikkiaan 155)