Keskustelut Puukauppa Sahatavaran laatu heikkenee, kuka maksaa?

Esillä 10 vastausta, 31 - 40 (kaikkiaan 155)
 • Sahatavaran laatu heikkenee, kuka maksaa?

  Merkitty: 

  Metsälehden paperiversiossa nro 24, oli juttu mänty-tyvitukkien laadun heikkemisestä.  Jopa joka kolmannessa tyvitukissa alkaa olla sisäistä vikaa ja ne menevät seksta-laaduksi.  Tämä on seurausta 70-luvulla uudistetuista männiköstä, jotka tulevat 2-harvennusikään ja tukkia alkaa kertyä niistä.

  Tilanne tulee pahenemaan edelleen, ainakin seuraavat 50 vuotta. Sahat toimivat niin ohuella katteella, etteivät pysty ottamaan sitä omaan piikkiinsä. Ongelma heijastuu varmasti kantohintoihin, mutta ei puuntuottajien katekaan kestä juurikaan laskua. Osansa saa siis varmaan koko ketju: sahat, puuntuottajat sekä puun korjuuta ja kuljetusta suorittava porras.

 • Metsuri motokuski

  Ymmärtääkseni nykyisillä laatuvaatimuksilla suomalaisella sahatavaralla on hyvä menekki. Nyt sahateollisuus sahaa sen minkä ehtii eikä lankun ja laudan menekillä ole ongelmia. Joten kaippa tämä nykyinen metsänkasvatus on ihan toimivaa kun raaka-aine mennee kaupaksi näinkin. Parempi vain että jotkin erikoistuvat näihin erikoislaatuihin jolloin heidän markkinat ovat kohdallaan. Uskon kuitenkin että paljon suurempaa määrää erikoislaatujen kasvattajia markkinoille ei ole mahdollisuus työntää hinnan siitä kärsimättä.

  Nytkin eräässä sahafirmassa olisi haluttu että koko joulu olisi hakattu ja ajettu kun tehdas ei saa riittävästi puuta tehtaalle. Tehdas pyörii kolmessa vuorossa koko joulunpyhät  ja välipäivät.

  Puuki

  Aika vähän niitä erikoislaatuja taitaa kuitenkin maailmalle mennä. Hinta voisi päinvastoin parantua, jos tavaraa olisi saatavissa tarpeeksi ja eteenpäin markkinointi olisi siten helpompaa. Kantohinnan nousu parantaisi myös sitä laatuakin tulevaisuudessa.

  Raaka-aine menee kaupaksi, mutta kantohinnat ei vastaa tukin kasvatuksen viemää panostusta. Pitkä kasvatusaika joka johtaa usein hyvään laatuunkin ei korreloi  hinnan kanssa.

  Tuosta erikoislaadun hinnasta tuli mieleen eräs Y-tube pätkä Pohjois-Amerikasta, jossa sahattiin n. 60 cm paksu ja n. 2,5 m tukin pätkä säteittäissahauksella osiin. Kovin nopeasti homma ei käynyt, mutta alunperin polttopuun arvoisen pölkyn arvo nousi siinä 400 $:iin.

   

  Timppa

  Kannattaa muistaa, että nyt hakkuisiin tulevat jaksollisen kasvatuksen  mäntytukit tulevat suurelta osin liian reheviin paikkoihin, osin myös huolimattomasti, istutetuista paljasjuuritaimista.  Seurauksena lenkoisuutta, suuria oksia ja heikkoa kestävyyttä.  Mikä näistä on hirvien syytä.  Kertokaapa valittajat.

  Kylvö- tai luontaisen uudistuksen taimikoista, jotka kasvatetaan tiheässä ja perataan ajallaan on sitä vastain mahdollisuus saada tulevina vuosikymmeninä laatupuuta hirvistä huolimatta.

  Planter Planter

  ”Seurauksena lenkoisuutta, suuria oksia ja heikkoa kestävyyttä.  Mikä näistä on hirvien syytä.  Kertokaapa valittajat.”

  Ei mikään, mutta kun sen lisäksi tulevat edellä mainitut hirvien aiheuttamat viat, niin jäljelle ei jää lainkaan laatupuuta.

  ”Kylvö- tai luontaisen uudistuksen taimikoista, jotka kasvatetaan tiheässä ja perataan ajallaan on sitä vastain mahdollisuus saada tulevina vuosikymmeninä laatupuuta hirvistä huolimatta.”

  Kuivalla kankaalla saattaa onnistua, mutta kun hirviä on 10/1000ha, niin ei sielläkään.

  oksapuu

  Hoh hoijaa…

  Itse juuri raivailen ”aitatolpiksi” kaluttua männyntaimikkoa lappeelleen. Niin on menneet istutetut kuin luontaiset männyntaimet hirven ahteriin…

  Tuohon tullaan istuttamaan kuusentaimet tilalle ja valtion varoilla…

  Huom: Männyn maata…

  Jätkä

  Koivun ja männyn laatutyviä menisi rajattomasti vientiin ja edelleenkin Mahogany ostaa laatuvaatimukset täyttäviä, lähinnä tyvipöllejä hyvään hintaan.

  Vaan kun leimikot myydään könttänä suurelle sellufirmalle, menee siinä nuo arvokkaat rungonosat bulkkitavaran seassa lähes lahjaksi.

  Se, että suursahoiltakin löytyy oksatontakin sahatavaraa, selittyy myös sillä, että katkonnassa laadun perusteella on lyhin vientilaadunkin mitta 18 dm. Jos tukki on ollut 52 dm pitkä, mutta siitä sahatut saheet on tasattu 18 dm: mittaisiksi, niin kannattaisi edes tukkien katkaisijan miettiä, että onko jokin asia mennyt pieleen? Ainakin selluhakkeeksi on mennyt 34 dm.

  Kyllä mekin sahattiin lehtikuusta lattialaudaksi säteittäin ja siitä saatiin kuivauksen ja höyläyksen jälkeen yli 700 € / kiintokuutio.

  oksapuu

  Miten tuo Mahogany nykyisin ostaa puunsa?

  Aiemmin oli UPM:firma. Hinnat oli muistaakseni jotain 90€ ja 150€ männyn ja koivun tyvitukilla…

  Näätä

  Tukkien laatuun ja yleisesti katkontaan liittyen pitäisi miettiä uusia toimintamalleja, jotka kohtelevat tasaisemmin niin metsänomistajaa, puunkorjaajaa että puunostajaa. Voisiko isommilla päätehakkuilla toimia (taas) malli, jossa metsänomistaja kilpailuttasi oikeuden hakata puut kiinteään hintaan? Näin jäisi ainakin pois napina katkonnasta. Toki tämä vaatisi tarjoajalta tarkempaa tutustumista kohteeseen.

  Menee vähän off-topic, mutta palstalla näyttää hirvet nousevan lähes jokaisessa ketjussa roolinsa, vaikkakin myrsky- ja sieni- sekä hyönteistuhot aiheuttavat euromääräisesti isommat vahingot vuositasolla. Omissa metsissä ollaan mahduttu elämään hirvien kanssa yhteiseloa, vaikkakin ovat vahinkojakin tehneet. Jokaisessa sijoitustoiminnassa on riskinsä ja hirvi on yksi sellainen metsäsijoittamisessa.

   

  Timppa

  Miksi siis jossain männyn kasvatus onnistuu noilla 10 hirveä /1000 ha-hirvitiheyksillä, mutta ei jossain muualla pienemmillä tiheyksilläkään, olisi kyllä tutkimuksen paikka.  Täällä keskustelijoilla on omakohtaista kokemusta kummatakin vaihtoehdosta.

  Tietenkin se 10 hirveä /1000 ha on liikaa ja siihen on vain yksi lääke.

  Kun mänty maistuu hirville erityisen hyvin, niin voisiko maasta puuttua jotain?   Meikäläisellä on yksi n. puolen hehtaarin ”koeala”.  Se on metsäpalon jälkeen mäntymetsään syntynyt aukko, joka jätettiin aluksi luonnontilaan.   Sinne syntyneet männyt maistuivat kyllä erityisen hyvin hirville ja lopulta sekin istutettiin kuuselle.  Samaan aikaan  normaaleissa aukoissa syöty taimia minimaalisesti.

  Typpihän häviää metsäpalossa taivaan tuuliin.  Siksi tuli mieleen, että voiko sen puute maassa selittää tuhoja.  Auttaisiko lannoitus?  Vai löytyykö maaperästä jotain muuta, jonka puute altistaa männyn taimet hirvien herkuksi?   Kaivataan idearikkaita tutkijoita.  Anneli kehiin?

  suorittava porras suorittava porras

  Nuolukivien sopivalla sijoittamisella voidaan hirvien aiheuttamia kaluamistuhoja taimikoissa vähentää . Kivennäisten puutteessa naudatkin jyrsivät puusta kaipaamiaan aineita .

  Kaikkia puiden vikoja on turha lykätä hirvien syyksi . 70-80 -luvuilla talvet olivat runsaslumisia ja taimet kokivat kovia kyseisestä syystä . Perkaamattomissa taimikoissa kasvaneet lehtipuunvesat tekivät tuhojaan taipuessaan lumikuorman painamina havupuun taimien niskaan . Latva vaihtui ko tapauksissa ja tulokset näkyvät vasta nyt . Toisaalta  isomman metsän kupeeseen istutetun männikön reunapuut kasvoivat ravinteiden puutteessa vain pituutta ja olivat erityisen alttiita lumituhoille .

   

Esillä 10 vastausta, 31 - 40 (kaikkiaan 155)