Keskustelut Metsänomistus Toimintasuunnitelma metsänhoitoyhdistyksille

 • Toimintasuunnitelma metsänhoitoyhdistyksille

  Metsää varsin vähän aikaa omistaneena en omaa rasitteita puoleen enkä toiseen puhuttaessa metsänhoitoyhdistysten tulevaisuuden toiminnan strategiasta.

  Ihan talonpojan järjellä ajatellen olen kuvitellut metsänhoito- yhdistyksien pääasiallisena toiminnan punaisena lankana olevan metsänomistajien edunvalvonta. Palstalla voimallisimmin mhy:itä kritisoineet ovat ainakin osaksi kyseenalaistaneet yhdistysten onnistumisen tässä tehtävässä. Henkilökohtaisesti näen metsänomistajat, jotka hoitavat metsänhoitoon liittyvät palvelunsa yksilöinä sooloillen, olevan huonommassa asemassa kuin ne metsänomistajat, joiden etua valvoo voimakas, laajaa asiakaspiiriä edustava taho (esim. mhy).

  Anneli Jalkanen jo ansiokkaasti käynnisti keskustelua otsikkooni liittyen aiheellaan ”metsänhoitoyhdistysten tulevaisuus”. Itse toivoisin jo pitemmälle meneviä mielipiteitä metsänhoitoyhdistysten tulevaisuuten liittyen. Siis, mihin tarkalleen ottaen olette tyytymättömiä ja mitä muutoksia haluaisitte yhdistysten toimintaan. Olisi kait kaikkein selvintä, jos pystyisimme esittämään metsänhoitoyhdistysten tulevan toiminnan ”kulmakivet” muuttuvassa metsälakiympäristössä.

  Nimimerkkiäni mukaillen voisitte esim. esittää kuusi yhdistysten tulevaa toimintaa raamittavaa teidän mielestänne tärkeintä palvelua. Takaan, että metsänhoitoyhdistyksissä luetaan asiat ihan kotona kerraten, jos kerrotte vielä, miten te haluaisitte näitä asioita hoidettavan.

  Mhy:ten toiminnan kulmakiviksi voisitte esittää näkökulmastanne tärkeimmät. Laitanpa ihan esimerkiksi jotain:
  1. neuvontapalvelut
  2. hoitosopimukset
  3. kilpailutus/puunmyynti
  4. hakkuupalvelut
  5. metsän uudistamiseen liittyvät palvelut
  6. arviointipalvelut

  Kysymys on siis mhy:ten tulevaisuuden turvaavasta toimintasuunnitelmasta eli strategiasta. Suunnittelua ohjaavana lähtökohtana voidaan pitää sitä, että huonosti laadittu strategia = tragedia.

  Terv. 6tukki

 • 6tukki

  Puhumme selvästi Jesse kahdesta erilaisesta nollatulosmallista.

  Sinä puhut toiminnasta, jolla ei saavuteta mitään tuloksia, puhut nollatuotosta ja nollatasoisesta palvelusta.

  Minä taas puhun palvelusta, jossa voi olla aivan uusiakin palvelumuotoja, palveluista, jotka voivat sisältää jopa investointeja, palveluista, jotka tuottavat lisäarvoa metsänomistajille. Silti puhun mallista, jossa tulot kuittaa menot (= +- 0 ).

  Totta kai myös yhdistysmuotoisessa toiminnassa on oltava katteellisiakin vuosia, jotta voimme varautua äkillisiin, odottamattomiin tai poikkeuksillisiin menoihin.
  Yksitysten palvelujen tapaan yhdistysten tarjoamilla palveluilla ei kuitenkaan kate ole itsetarkoitus.