Keskustelut Metsänhoito Tuhkalannoitus

Esillä 10 vastausta, 91 - 100 (kaikkiaan 113)
 • Tuhkalannoitus

  Merkitty: 

  ”Tuhkalannoitus lisää metsien hiilinielua. Sen määrä voitaisiin jopa nelinkertaistaa. Jutussa on laskeskeltu että tuhkalannoituksella saadaan ainakin noin 3 kuutiometriä lisäkasvua hehtaarille vuodessa. Parhailla kohteilla selvästi enemmän.”

  Mistähän nämä A.Jalkasen kasvuluvut ovat peräisin?

  Tapion julkaisu: Puutuhkalannoituksen vaikutus kasvuun

  Mervi Matilainen

  Tämän tutkimuksen mukaan kasvunlisäykset olivat  merkittävästi vaatimattomat kasvuluvut kuin 3 kuutiota vuodessa.

 • Jean S

  Tätähän voisi periaatteessa tutkiakin etsimällä enemmän ja vähemmän tuulenarkoja suopuustoja samalta suotyypiltä ja vertailemalla sitten puiden suoruutta eri kohteilla. Jos näissä ei ole merkittäviä eroja, syylliseksi jää sitten korkea pohjavesi/routa.

  Ja joo, Suomessa on aika paljon suhteellisen ohutturpeisia soita, jotka 0-2 puusukupolven aikana painuvat niin, että puun juuret ylettyvät kivennäismaahan.

  Samoin voisi tutkia tulevaisuudessa, ovatko vanhoille turvetuotantoalueille perustetut metsät laadultaan parempia kuin ns. normaalit suometsät. Näillähän vesitalous on ollut alusta alkaen yleensä paremmin hallinnassa turvetuotannon jäljiltä.

  Kysymyksellä on sikäli laajempaa merkitystä, että periaatteessahan turvemaalla pitäisi tehdä aina ennen ojitusta voimakas yläharvennus/määrämittaharsintahakkuu, niin kauan kun kuivatusolosuhteiden muuttuminen vaikuttaa lenkoutumiseen merkittävästi.

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Pistäkää selaimen hakukenttään puun laatu turvemaa.

  Jätkä

  A.Jalkanen. 

  Tutkimuksessa oli paneuduttu lähinnä turvekankaiden puustoihin, jotka mielestäni eivät oikein ole turvemaita.

  Olosuhteet silloin, kun turvetta on ojitetussa metsämaassa luokkaa kolmekymmentä senttiä, ovat oikeasti (aikuisten-) kivennäismaiden olosuhteet.

  Kun suossa on painettu nelimetrinen riuku kohtisuoraan kokonaan maan sisään, ollaan turvemaalla, jossa ”Ei suoraa puuta näy kasvamassa ojituksesta huolimatta” Kun vesitalous on saatu kuntoon, massaa tulee kyllä, mutta saako puuntuottamiseksi satsatut kustannukset takaisin, jää kyllä nähtäväksi.

  On varmaa, että muutaman kymmenen vuoden aikana kasvatettu kuitupuu-kierros syvien ojien kanssa on lahottanut ja tiivistänyt (Painanut) turvekerroksen pintaa jopa metrin syvyydelle asti, turvemaan pinta on laskettanut helposti jopa metrin, eli uudet ojat pitää kaivaa entistä syvemmälle. (”Kaksinkerroin ojaan kaatui Paavo”)

  Turvekangas ja turvesuo ovat kaksi eri asiaa, eli ei niistä pitäisi puhua samana päivänäkään.

   

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Erittäin hyvä huomio Jätkä. Puun laatu pitää ottaa huomioon kun mietitään paksuturpeisten turvemaiden kunnostusojituskelpoisuutta. Kannattavuuslaskelmat on varmaan laadittu tukkipuun kuvat silmissä. Katselen jos löytyisi jotain lisätietoa. Paksuturpeiset voisivat osittain soveltua turvetuotantoon ja vasta sen jälkeen tehtäisiin jälkikäyttöpäätös.

  Puuki

  Eilen viimeksi kävin turvekankaalla jossa on turvetta ainakin 6 m syvyyteen asti (mitattu kuitupuuriulla moton avulla)  . Puut on yhtä suoria kuin kangasmaallakin siinä lähistöllä.  Kunnostusojitusta  on tehty 2000-luvun puolivälissä.  Suo-ojikko-muuttuma- turvekangas – noinhan se menee metsäisten soiden ojitus kehityksessä ”eteenpäin”, jos on onnistunut kohde.  Puiden laatuun vaikuttaa mm. sekin milloin taimikko on syntynyt , missä kasvuvaiheessa (khl)  metsä on ollut ojituksen aikana ja miten vetistä turvemaa on ollut .

  Jean S

  Ensimmäinen painuminenhan tapahtuu jo silloin, kun vesi poistuu turpeesta, koska turpeestahan on vettä aika iso prosentti.

  Puukilla onkin syvempiä soita. Minulla on lähinnä metrin molemmin puolin.

  Jos savimailla syntyy tiivis ja kantava kuivakuori, jonka päälle voi rakentaa vaikka omakotitalon kellumaan, niin tapahtuisiko turvemaan tiivistyessä jotain vastaavaa?

  Jätkä

  Kun turpeen pintakerros on vielä rahkasammalta, vaikka turpeeksi voidaan luokitellakin (Kuiviketurve), se muuttuu oikeaksi – esim polttoturpeeksi, samalla se tiivistyy pikkuhiljaa 1/10 -osaan , eli kymmenen senttiä pintaturvetta kutistuu senttiin. Silloin siinä ei enää ole paljoa vettä.

  Suolle voidaan rakentaa myös isoja rakennuksia, mutta silloin on syytä käyttää paalutusta ihan peruskallioon asti. Jos paksun turvekerroksen päälle haluaa rakentaa jotain pysyvää, pitäisi minusta pintaa poistaa  vähintään metri ja se korvata eriste/ suodatinkerroksilla ja täyttää kiviaineksella. Teräspetonikansi rakennuksen alle ja sen verran varautua, että saattaa hieman painuakin.

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Verkasalo ym. ovat tehneet katsauksen vuonna 2005. Johtopäätökset koko lailla samat kuin raadilla täällä. Turvekerroksen paksuuden merkitystä tuossa tutkimuksessa ei erikseen kommentoitu. Johtopäätöksissä todetaan että puun laatu on yleensä vähintään kohtalainen. Apua saadaan siitäkin että turvemailta korjattu tukkipuu ohjataan sille sopiviin käyttökohteisiin kuten liimapuutuotteisiin. Lisäksi kehotetaan huomioimaan laatuodotukset kunnostusojituksissa.

  https://www.researchgate.net/publication/266786186_Suometsien_puuraaka-aineen_laatu_ja_soveltuvuus_eri_kayttotarkoituksiin/link/543bb8320cf2d6698be31ae9/download

  Kalle Kehveli

  Tuo liimapuu tuntuu olevan hirsi-rakentamisessa päivän sana. Silloin kaikki sahapuu voidaan käyttää tehokkaasti.

  Jätkä

  Liimahirsi mahdollistaa heikkolaatuisenkin puun käytön ”Hirsirantamisessa.”

  Liimahirret vain ovat liimahirsiä, eikä varmaan sovi kaikkien mielen maailmaan.

Esillä 10 vastausta, 91 - 100 (kaikkiaan 113)