Keskustelut Luonto Turve uusiutuvaksi

Esillä 2 vastausta, 981 - 982 (kaikkiaan 982)
 • Tolopainen

  Kyllä minäkin olen nähnyt tukkipuuta omassa energiapuukasassa, kun en muutamaa raakkia viitsinyt alkaa kuituna myymään, menivät oksineen energiaksi. Hinnassa tietenkin hävisi jonkin euron, kun hakemitta syö metsänomistajan pöydästä. Saa loppua tuo energiapuukauppa, en enää lahjoita puuta, lahotkoot vaikka metsään.

  Kurki

  Pitäisi kysyä Tilastokeskukselta linkin Taulukon 1.7/sivu 45, kun orgaanisten maiden maapäästöihin ”DOM+SOM turvemaat on laskettu maapäästöä esimerkiksi vuonna 2019 +4,1 milj.CO2-tn. Onko tuo päästö pelkästään maaperän vanhan hiilivarston purkautumista? Ettei siihen vain ole laskettu mukaan turpeen vuosittaisen kasvun päästöä, jolle on olemasssa vuosittainen nielu?

  On kysytty ja vastaukseksi saatu, että tämä turpeen CO2-sidonnan näennäisnielukertymä – 9,6 Mtn/v ei ole laskelmissa mukana. Turveinfon mukaan hiilinielu olisi 3,44 Mtn/v, joka vastaa CO2-nielua -12,6 Mtn/v, josta vähennetään luonnon soiden CO2-nielu -3 Mtn/v (tämäkin tarkentui) ja saadaan näennäinielu -9,6 Mtn/v.

  Ojaselta saamaani vastaus kysymykseen, onko tuo näennäisnielu mukana hänen laskelmissaan karujen ojitusalueiden hiilinielussa – 0,7 +-0,3 Mtn/v ja rehevien ojitusaluiden jopa -5 Mtn/v hiilinieluissa, vastaus oli, että ON ja mukana on anakin kaikki kuollut karike. Samalla tuli selväksi, että rehevien ojitusalueiden vanha hiilivarasto vähenee myös rehevillä ojitusalueilla olivatpa ne päästo tai nielu ja myös 80 cm ojilla, mutta karuilla ojitusalueilla ei vanhan hiilivaraston päästöa ole, on vain kuollut karike nielu, joka sisältää myös näennäisnielun. Ojasen linkin sivun 8 päästö ja nieluarvot koskevat vain turvemaapohjaa eivät sisällä metsien hiillinielua.

  Enempää en saanut irti kummaltakaan, kun lopettivat parin vastauksen jälkeen yhteydenpidon. Kysyttävää olisi ollut vaikka kuinka.

  Ojasen kanssa jäi kesken kysymykseni, onko rehevien ojitusalueiden CO2-nielun ollessa -5 Mtn/v sitten kuolleen karikkeen nielu suurempi kuin vanhan hiilivaraston päästö?

  https://tuhat.helsinki.fi/ws/portalfiles/portal/65329323/Akatemiaklubi_160316_Paavo_Ojanen.pdf

Esillä 2 vastausta, 981 - 982 (kaikkiaan 982)