Keskustelut Harrastukset Vierasperäisten riistalajien istutukset Suomen luontoon

Esillä 10 vastausta, 41 - 50 (kaikkiaan 73)
 • Vierasperäisten riistalajien istutukset Suomen luontoon

  Merkitty: 

  Tässä alustus aiheeseen

  Vieraslajilaki 1709/2015

  1 § Lain tarkoitus

  Tällä lailla annetaan täydentävät säännökset haitallisten vieraslajien tuonnin ja leviämisen ennalta ehkäisemisestä ja hallinnasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1143/2014 (vieraslajiasetus) soveltamisesta.

  3 § Vieraslajin ympäristöön päästämisen kielto

  Vieraslajia ei saa pitää, kasvattaa, istuttaa, kylvää tai muulla vastaavalla tavalla käsitellä siten, että se voi päästä ympäristöön.

  Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske:

  3) metsästyslain (615/1993) 42 §:ssä tarkoitettua vierasperäisen riistaeläimen ja vierasperäisen riistaeläinkannan luontoon laskemista Suomen riistakeskuksen luvalla.

  *************************************

  Metsästyslaki 42 § (30.12.2015/1711)
  Vierasperäisen riistaeläimen ja riistaeläinkannan maahantuonti ja luontoon laskeminen

  Tässä pykälässä tarkoitetaan:

  1) vierasperäisellä riistaeläimellä villikania, kanadanmajavaa, tarhattua naalia, kuusipeuraa, saksanhirveä, japaninpeuraa, valkohäntäpeuraa ja muflonia sekä kanadanhanhea ja fasaania; (17.5.2019/683)

  2) vierasperäisellä riistaeläinkannalla 5 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja riistaeläimiä, jotka eivät kuulu vierasperäisiin riistaeläimiin ja jotka ovat peräisin muualla kuin Suomessa esiintyvästä luonnonvaraisesta kannasta tai Suomen ulkopuolella tarhatusta kannasta.

  Vierasperäisen riistaeläimen ja vierasperäisen riistaeläinkannan tuonti Euroopan unionin ulkopuolelta ja Euroopan unionin jäsenvaltiosta sekä niiden laskeminen luontoon on kielletty ilman Suomen riistakeskuksen lupaa. Lupa on evättävä, jos toimenpiteestä voi aiheutua haittaa luonnolle tai luonnonvaraiselle eläimistölle. Luvassa voidaan antaa määräyksiä siitä, miten maahantuonti ja tuonti toisesta jäsenvaltiosta sekä luontoon laskeminen on suoritettava.

  Mitä 2 momentissa säädetään, sovelletaan vastaavasti Ahvenanmaalta olevan vierasperäisen riistaeläimen ja vierasperäisen riistaeläinkannan tuontiin muualle Suomeen ja luontoon laskemiseen siellä.

  Haitallisten vieraslajien maahantuonnista ja ympäristöön päästämisestä säädetään haitallisten vieraslajien tuonnin ja leviämisen ennalta ehkäisemisestä ja hallinnasta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1143/2014 sekä vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta annetussa laissa (1709/2015). Vieraslajien ympäristöön päästämisestä säädetään vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta annetussa laissa.

  **********************************

  https://vieraslajit.fi/lajit/MX.47629/show

  Valkohäntäkauris
  on luokiteltu tarkkailtavaksi tai paikallisesti haitalliseksi vieraslajiksi Suomessa. Lounais-Suomessa valkohäntäkauriin on koettu aiheuttavan vahinkoa erityisesti erilaisilla kasvimailla ja istutuksilla, mutta lisäksi on noussut esille valkohäntäkauriin laidunnuksen aiheuttamat haitat puuntaimien, varpujen sekä kukkakasvien uudistumiselle. Suurin haitta on kuitenkin todennäköisesti lukuisat kolarit, joita valkohäntäkauris aiheuttaa.

  ********************************

  Kuusipeura

  Kuusipeura on yksi viidestä hirvieläimestämme (heimo Cervidae). Meikäläinen kuusipeurakanta on Ruotsista tuotujen istukkaitten jälkeläisiä. Alkujaan kuusipeura on kotoisin Välimeren ympäristöstä, mutta sitä on suosittuna metsästyseläimenä istutettu eri puolille Eurooppaa aikojen saatossa. Suomessa kuusipeuran istutuksia on tehty 1930-luvulta alkaen eri puolilla Etelä-Suomea.

 • Puu Hastelija

  Tolopainenkin jo haastelee kuin koulun syyslomaa viettelevä kaapo konsanaan. Mitä tähänahtaisi olla Peter mieltä

  A.Jalkanen

  KSML: Maa­no­mis­ta­jat mää­rä­si­vät entiselle Nokia-pomolle Jorma Ol­li­lal­le met­säs­tys­kiel­lon – syynä kar­ta­non ym­pä­ris­töön va­pau­te­tut kuusi­peu­rat

  suorittava porras

  Hyvä määrätä kielto ,kun Jorma jahtaa enää vain lintuja. Vastaavan kokoisia alueita ”metsästyskiellossa” löytyy lähes kaikkien metsästysseurojen alueilta. Syynä syyllisiä erittelemättä tulehtuneet ihmissuhteet. Isoilla pomoilla riittää kateellisia naapureita.

  A.Jalkanen

  Lisää aiheesta. Ennen kuin kuusipeuran vapauttaa, pitää olla lupa Suomen Riistakeskukselta. Ellei lupaa ole, vapautetut tai karanneet eläimet pitäisi ehkä yrittää houkutella nyt talvella ruokinnalla takaisin aitauksiin. Ellei tämä onnistu, ne pitänee ampua pois päiviltä. 99 kommenttia artikkelissa kello 20.30.

  https://www.is.fi/kotimaa/art-2000009186122.html?utm_medium=promobox&utm_campaign=is_tf&utm_source=hs.fi&utm_content=promobox

  Planter

  Tästähän oli jo aikasemmin juttu MT:ssa. En näe, että naapurit kadehtisivat Ollilan kuusipeuroja. Naapurit yrittävät viljellä ja Ollilan tiluksilta tulee peuralauma ja tuhoaa viljelykset, eikä hän ole suostunut korvaamaan vahinkoja.

  Kun lisäksi riistakeskus kumartaa isokenkäisiä ja pyllistää pienikenkäisille, niin kyllä sen ymmärtää, että ituttaa ja menee kuppi nurin. Pienikenkäiset nyhtävät vieraslaji  lupiineja puutarhasta ja isokenkäinen Ollila (ja Jordan) vapauttaa vieraslaji kuusipeuroja. Ollilan tilukset ovat kuitenkin alle 500ha , joten hän tarvitsisi naapureita kimppaan, jotta saisi tarvittavan pinta-alan vapautettujen kuusipeurojen metsästykseen.

  https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/metsa/43f24d49-4c04-4bcd-9790-1482f26f642b

  Metsuri motokuski

  Minusta melkoista ylimielisyyttä ollilalta maanomistajia kohtaan. Olisi järkevää jos tekisivät tutkintapyynnön onko syyllistynyt laittomuksiin. Uskon että vahingonkorvauspyynnön voisi ainakin maanomistajat esittää. Sehän on selvää maanomistajat eivät voi kieltää Ollilaa metsästämässä jos on paikallisen seuran jäsen. Syrjintä sen estää. Seura voi erottaa jäsenyydestä jos katsovat että henkilö on tuottanut vahinkoa seuralle.  Sitähän voisi vaikka joku mullitilallinen päästää elukat luontoon vapaaseen laidunnukseen.  Jukolan hengessä.

  Puuki

  Ei kai ne 7 veljestä niitä mullikoita päästänyt irti ainakaan tahallaan vai miten se meni ?   ”Lauri poika metsäs häärii , katselevi puita väärii…”jne..  Kukas se oli veljeksistä saapasnahkatornissa  ?  Muistaako kukaan ? (Vähän väliin jäniskevennystä).

  Metsuri motokuski

  Joo. Ei päästänyt veljekset. Taisi olla paikallinen suurmaanomistaja.

  A.Jalkanen

  Onko se tosiaan niin että jos tarhaeläin karkaa siitä tulee saman tien sorkkariistaa eli valtion omaisuutta ja omistaja ei ole velvollinen poistamaan niitä toisen maalta?

  IL keskustelussa väitettiin että kaikenlaisia sorkkaeläimiä muflonista lähtien saa tarhata (melkein ilmoitusasia) paitsi hirviä ei jostain syystä saa.

  Metsuri motokuski

  Tuota kannattaa kysyä riistakeskukselta. Täällä ei varmaan ammattitaitoa riittä oikean kannan määrittelyyn. Vakuuttavia mielipiteitä kyllä saa. Lähes raamatullisia lausuntoja.

Esillä 10 vastausta, 41 - 50 (kaikkiaan 73)