Keskustelut Metsänomistus Yhteismetsä ongelmia

Esillä 10 vastausta, 221 - 230 (kaikkiaan 235)
 • Yhteismetsä ongelmia

  Meillä on yhteismetsä jossa on alle sata omistajaa ja muutama tuhat hehtaaria metsää.
  Osakaskunta on pitänyt silloin tällöin ”opintomatkoja” joista osakaskunta on kustantanut yli puolet kaikista kuluista.
  Opintomatkalle osakas on voinut ottaa mukaan yhden perheenjäsenen joka perheessä jossa yhteismetsäomistuksia on.
  Matkat on viime aikoina suuntautuneet Viroon ja ovat kestäneet 3vrk. Matkoilla on ollut noin 20-30 osakasta mukana.
  Olen ollut jo pitkään kyseenalaistanut matkojen tarpeellisuuden.
  Nyt mitta tuli täyteen.
  Kevät kokouksessa osakaskunta päätti jälleen järjestää ”perinteisen opintomatkan”. Mitään muuta ei matkasta päätetty.
  Nyt kun hoitokunta laittoi retkikutsun puutuin asiaan ja pyysin Hoitokunnalta pöytäkirjanotetta ko. retken järjestelyistä. Yllätykseni en saanut sitä. Pyysin apuja metsäkeskukselta. He tutkivat asiaa ja totesivat yhteismetsän ohjesäännössä olevan maininnan, että osakkaalla on moite oikeus hoitokunnan päätöksiin, joten pöytäkirjan ote olisi annettava.
  Hoitokunta ei edelleenkään antanut otetta minulle, vaikka saivat kehotuksen suoraan metsäkeskukselta.
  Minulle ei jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin jättää käräjäoikeudelle pyyntö saada ko. pöytäkirjan ote.
  Ja samalla pyysin päätöksen täytäntöönpano kieltoa.
  Mielestäni päätösellä maksaa perheenjäsenten matkoja annetaan oikeudetonta hyötyä muille kuin osakkaille. Lisäksi totesin matkan olevan mahdollisesti peiteltyä jako-osuutta koska yhteismetsän matkasta kustantama osa on jopa suurempi kuin pienimpien osakkaiden saama vuosittainen jako osuus. Lisäksi monissa perheissä on useampia kuin yksi osakas, jolloin nämä osakkaat ei voisi ottaa mukaansa yhtä perheenjäsentä kuten yhden osakkaan perhe voisi. Yleensäkin käsite osakasperhe on mielestäni tässä kohtaa outo. Retkelle ei voi ilmoittaa edes perheen ulkopuolista asioiden hoitajaansa.

 • Timo Heikki

  Kiintiö hoitokunnan toimintaa kohtaan alkaa taas täyttyä.
  On selvinnyt, että on tehty jo jonkin aikaa suunnittelua yhteismetsän liittämisestä toiseen yhteismetsään. Osakaskunta ei ole saanut mitään informaatiota suunnitelmasta!
  Viime keskiviikko iltana yksi hoitokunnan jäsen tuli mesoamaan seurassani olevalle naiselle yhteismetsä asioista. Tarkoituksena oli ilmeisesti pyrkiä nolaamaan minut paikalla olevan yleisön nähden. Tilanne tapahtui kesälavalla tanssikappaleen tauolla. Tähän asti hoitokunnan jäsenet eivät ole yhteismetsän asioista tulleet selvinpäin edes puhumaan. Ainoastaan yksi jäsen on jo kolmesti tullut humalapäissään jankuttamaan hoitokunnan toimista.
  Osakaskunta on edellyttänyt hoitokunnan jäseniltä fiksua käyttäytymistä osakkaita kohtaan. Tällä hetkellä edes tervehtiminen ei kuulu hoitokunnan fiksuun käytökseen.

  Puun takaa

  Näyttää nyt kyllä vähän siltä, ettei teidän yhteismetsän asiat tällä palstalla paljoakaan parane, sen verran paljon ne ovat menneet henkilötasolle.
  Yhteisissä asioissa viime kädessä enemmistö päättää mitä tehdään, ja aina se ei kaikkia miellytä.
  Mitä yhteismetsien mahdolliseen yhdistämiseen tulee, se on kyllä yksi keino pienentää hallintokuluja.

  Rane

  Tuo toiseen yhteismetsään liittyminen voisi myös olla mahdollisuus muuttaa nykyisiä toimintatapoja.

  Timo Heikki

  ?

  Timo Heikki

  Projekti jatkuu. Olen jättänyt käräjäoikeuteen haastehakemuksen hoitokunnan päätöksen johdosta. Hoitokunta oli antanut tietyn metsästysseuran vuokrasopimuksen ehdoksi erityisalennuksen yhteismetsän jäsenille. Lisäksi oli annettu ko. Metsästysseuralle yksilöimätön etu maksaa maanvuokria työllä. Toisille vuokrauksesta kiinnostuneille ei kyseistä etua mainittu, eikä myöskään esim. tonttivuokrien kohdalla ole kyseistä etua osakkaille annettu. Hoitokunnassa on 2 seuran jäsentä ajamassa mahdollisesti yksityistään etua, koska alennukset ja talkootyöetu on isompi ja merkityksellisempi kuin saatu vuotuinen jako-osuus.
  Vetosin hakemuksessa muutaman osakkaan saamaan epäoikeutettuun etuun. Myös metsästysseuran saamaa yksilöimätön työllä maksuetu on mielestäni epäoikeutettu, koska kyseistä etua ei ole muille tarjottu. Huomautin myös yksityisen edun menevän hoitokunnan jäsenellä yhteismetsän edun edelle.
  Molemmat em. edut rikkoo yhteismetsän periaatetta, jossa osakkaan tulee saada yhteismetsän tuotto osuuksiensa suhteessa. Tästä poikkeava tuotto on epäoikeutettua. Näin ainakin totesi eräs maamme eturivin yhteismetsäasiantuntija.

  Timppa

  Ymmärsin siis, että yhteismetsän osakkaat saavat alennuksen metsästysseuran jäsenmaksusta. Koska kaikki osakkaat eivät metsästä ja tietysti omistusosuuksiakin on erisuuruisia, epäilemättä loukataan osakkaiden tasavertaista kohtelua kahta kautta.

  Sitten tuo metsästysseuran ”talkootyö”. Monetkin yhdistykset maksavat saamistaan eduista joskus talkootyöllä. Siis periaatteessa voisi systeemin hyväksyä, jos se on ”läpinäkyvä”. Siis etukäteen sovitaan työkohteet ja kilpailukykyinen hinnoittelu (=selvästi alempi, kuin esim MHY:n taksat) ja metsästysseura vastaa vakuutuksista ja työnlaadusta. Toinen kysymys on sitten tuo työnlaatu. Millä se kontrolloidaan, jos tilaaja ja tekijä ovat kompuksessa. Tulee kyllä väistämättä mieleen sellainen ajatus, ettei Timo Heikin yhteismetsän hoitokunnan tarkoituksena taida olla huolehtia siitä, että yhteismetsän metsiä hoidetaan ”kestävän metsätalouden” periaatteiden mukaan vaan keksiä tapoja saada hoitokunnan jäsenille jotain ekstrakivaa.

  Metsuri motokuski

  Kuinka tuo rikkoo yhteismetsänosakkaisen yhdenvertaisuutta jos osa metsätysseuraan haluavista yhteismetsän osakkaista saa alennusta metsästysseran jäsenmaksusta ? Jos toinen osakas ei metsästä tai halua metsästysseuran jäseneksi niin mitä alennusta hän tarvitsee sellaisesta seurasta saada johonka ei halua liittyä ?

  On paljon sellaisia seuroja joissa maanvuokraaja edellyttää että seura ottaa tietyn määrän yhtiön tai yhteisöjen jäseniä seuraan maanvuokrausta vastaan. Se on yksi hyväksytty tapa, jolla maksetaan maanvuokramaksua eikä sen ole katsottu loukkaavan yhdenvertaisuutta.

  Tuo talkoo homma on ilman muuta järkevää työtä ja siinä seura säästää maanvuokramaksua ja maksaa maksun yhteisesti sovitulla talkootyöllä. Ainostaan moitittavaa voi olla ettei työt ole urakkakilpailutettu ennen sopimusten tekoa. Mutta onko tuo loppujen lopuksi kovinkaan merkittävä asia ? Tuossa voi tulla todellista säästöä yhteismetsälle kun he säästävät sotumaksut sekä jopa arvonlisäverot. Käsittääkseni valvontavastuu on niin seuralla kuin yhteismetsälläkin niin kuin muussakin työssä ”isäntä valvoo renkiä”.

  Miksi sen pitää olla selvästi alempi taksa ? Ilman muuta seuralla pitää olla talkoovakuutus ja niin varmaan onkin jo pelkästään seuran sisäisten talkoiden vuoksi. Idea lienee se kuitenkin että rahaa ei käytetä ollenkaan vaan työllä korvataan maanvuokramaksua. Jokin verrokki lienee oltava ja se varmaan on hehtaarihinta tai vast.

  Onkohan tuo nyt sellainen asia että oikein käräjöimään kannatta ? Toivottavasti oikeus ainakin oikeudenkäyntikulut laskuttaa hävinneeltä eikä laita niitä valtion vahingoksi.

  pihkatappi

  Selkeät hyväveli kerhot, jotka oman edun tavoittelun yhteydessä leikkaavat toisten etuuksia pitää ehdottomasti kitkeä pois. Tämä maan tapa on jonkinlainen syöpä, josta pitäisi päästä eroon. Tällaiset tapaukset ovat tietysti ihan ruohonjuuritasoa, mutta kuormasta syömistä kuitenkin ja kun pöhelöt eivä ehkä edes ymmärrä tekevänsä väärin, niin käräjillehän ne on sitten vietävä.

  Parempi vielä kun joku ottaisi asiakseen tutkia suuryritysten johtajien ja firmojen hallitusten johtajien tekemät sulle mulle pelit ja saataisiin sieltä ukot leivättömän pöydän ääreen, niin sitten oltaisiin maan asialla. Mutta tietysti noiden herrojen veivaukset ovat lailla suojattuja.

  Timo Heikki

  Tätä alennusta ei ole muiden metsästysseurojen sopimuksiin sisällytetty. Eli me toisten seurojen jäsenet emme saa samanlaista alennusta.
  Työllä maksua ei ole myöskään muille yhteismetsälle vuokraa maksaville annettu eduksi.
  Muille kilpailussa mukana olleille metsästysseurueille ei mainittu työllä maksu etua.
  Talkootyö jota yhteismetsä voi tarjota ei ole tavanomaista talkootyötä, vaan ammattiaitoa vaativaa työtä.
  Talkootöitä ei ole myöskään tuotu kirjanpitoon.
  Vuokra sisältää myös arvonlisäveron joka jää pois kirjanpidosta.
  Osa hoitokunnan jäsenistä edustaa kahta eri yhteisöä jolloin tulee eturistiriita.
  Mielestäni yhteismetsämme pitäisi keskittyä tehokkaaseen metsänhoitoon, johon tämänkaltaiset hyväveli sopimukset ei kuulu.

  Voiko yhteismetsän hoitokunta järjestellä joillekkin osakkaille erityisetuja? Ei voi, koska se ei ole osakkaiden tasa-arvoista kohtelua ja se rikkoo yhteismetsälakia.

  Metsuri motokuski

  Tuo selvensi asiaa. Ilman muuta kaikkia pitää käsitellä tasapuolisesti. No ompa tuo aika erikoinen puulaaki kun käräjöinnin kautta pitää tuollainen epäkohta saada korjattua.

Esillä 10 vastausta, 221 - 230 (kaikkiaan 235)