Kolumni | Kestävyyden kriteerit

 Lauri Saaristo työskentelee johtavana asiantuntijana Tapio Oy:ssä. (Kuvaaja: Seppo Samuli)
Lauri Saaristo työskentelee johtavana asiantuntijana Tapio Oy:ssä. (Kuvaaja: Seppo Samuli)

Fossiilisten hiilipäästöjen minimoimisen rinnalla länsimaisten ihmisten tulisi suhtautua kriittisesti kuluttamiseen. Esimerkiksi vaatteita olisi hyvä ostaa harvakseltaan ja pyrkiä pitämään kerran hankittuja mahdollisimman pitkään. Rohkenen kokemuksesta yleistää, että suuri osa suomalaisista varttuneista miehistä toimii tässä asiassa suunnannäyttäjinä.

Uutta pitää kuitenkin aika-ajoin hankkia, ja silloin on tärkeä katsoa kuitujen alkuperää. Puuvillan tuotannon ekologisista ja sosiaalisista vaikutuksista kertovat tekstit ovat karmaisevaa luettavaa. Havupuupohjaiset kuidut ovat huomattavasti houkuttelevampia, mutta jalanjälkensä on niilläkin.

Olen miettinyt kestävyyskriteereitä tuleville puuvaatteilleni. Minulle on tärkeää, että niiden raaka-aineeksi hankittavaa puuta korjataan muuttuneissa – ei luonnontilaisissa – ekosysteemeissä kasvavista metsistä. Metsätalouden tulisi kuitenkin perustua alueen luonnonvaraisiin puulajeihin, jolloin luonnon monimuotoisuus on puuntuotannon metsissä mahdollisimman laajaa.

Lajistosta ja luontotyypeistä saisi olla pitkältä ajalta tutkittua tietoa, mielellään useampi uhanalaisuuden arviointi toistettuna. Metsävaroista ja merkittävistä luontoarvoista tulisi olla tarkka, ajantasainen ja kattava paikkatieto julkisesti saatavilla.

Alueen metsien käyttöön ja monimuotoisuuteen liittyvän tutkimus- ja kehitystoiminnan haluaisin olevan aktiivista. Käytössä pitäisi olla järjestelmiä, joilla tutkimustieto välittyy käytäntöön suosituksiksi ja toimintaohjeiksi. Hakkuiden haluaisin pääosin olevan koulutettujen ammattilaisten työtä.

Metsien käyttöön ja luonnonsuojeluun liittyvä lainsäädäntö sekä valvonta ovat tärkeitä. Suojelualueverkoston kehittämiselle ja elinympäristöjen ennallistamiselle on oltava suunnitelma ja resurssit järjestettyinä. Metsätalouden käytössä oleville alueille tulee olla määriteltyinä mittarit sekä tavoitteet taantuneen eliöstön elinympäristöjen tilan parantamiseksi. Hiilensidonnan ja varastoinnin osalta haluan, että alueen metsien tilanne on pitkällä aikavälillä ylläpidettävissä ja ennustettavissa. Vesistöjen tilan tulee parantua.

Alueen kansalaisilla tulee olla mahdollisuus vaikuttaa metsien käytön sääntelyyn demokratian keinoilla. Vapaa media tarvitaan ruokkimaan metsien käyttöä koskevaa kansalaiskeskustelua. Metsien olisi syytä olla osaksi paikallisten ihmisten omistuksessa, jotta tuottoja jää sinne, missä hakkuut vaikuttavat ihmisten arkeen. Ihmisillä tulee olla vapaa oikeus liikkua metsissä, jolloin metsätalouden toiminta on läpinäkyvää. Metsissä liikkumista ruokkii niiden monikäyttöisyys.

Kriteerini eivät automaattisesti tarkoita, että niiden toteutuessa alueen metsien käyttö voitaisiin julistaa kestäväksi. Kestävyyden tavoittelu on jatkuvaa kehittymistä. Siihen tarvitaan tiettyjä rakenteita ja sellaisten osalta Suomessa ollaan todella edistyksellisiä.

Uskallan arvata ja myös toivoa, että ensimmäisten kaupasta ostamieni puuvaatteiden raaka-aine on peräisin tästä läheltä, kotimaisista metsistä.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito