”Boreaalista luonnonmetsää”

Kuvio kuuluu Natura-alueeseen, jolla on kielletty rakennus- ja maa-aineslain mukainen toiminto. Naapurit ovat tehneet laajoja avohakkuita. Kaksi kertaa oli Metsäkekus laatinut tästä metsäsuunnitelman, jossa metsä on käsitelty tavallisena talousmetsänä ja kaksi kertaa oli tehty hakkuuilmoitus, johon ei ollut huomauttamista.
Ely-keskuksesta ilmoitettiinkin, että joku oli huomannut, että kyseessä on heidän mielestään ”hakkaamaton boreaalinen luonnonmetsä”. Siis sitä ei saa hakata.

Kommentit (1)

  1. Kuvio kuuluu osana suurempaan kuvioon, jossa yleensä lähes pelkää männikköä. Kovin hakkaamatonta metsä ei tietenkään ole ollut. Kuten tuosta kaaviosta näkyi, niin 1933 puustoa oli n 50m3/ha. Tukkipuut (4,8 m:n korkeudessa 6 tuumaa, joku 7-tuumainen joukossa) oli luetu yksitellen. Niitä oli vuonna 1933 hakkuun jälkeen keskimäärin 11,8 kpl/ha. Varmaan lähes samoin tuollakin kuviolla. Jossain vaiheessa tukkipuut oli käyty hakkaamassa.
    Itse pitäisin kuviota varoittavana esimerkkinä jatkuvasta kasvatuksesta. Siinä mielessä on paikallaan säästää.
    Muutettiin samalla Natura-alueella hakkuuta toisen paikkaan. Nyt odotellaan Ely-keskuksen tarjousta. Mieluummin otettaisiin vaihdossa 3-kehitysluokan metsää.

Metsänomistus Metsänomistus

Kuvat