Tukin katkontaa

Tukin talteenotto on puhuttanut viimeisten vuosien aikaan paljon ja aiheestakin.

UPM:n on saanut paljon kielteistä palautetta ja tuomioitakin heikosta tukin talteenotosta. Nyt UPM:n paluu Kainuun puunhankintaan on tuonut uutta ryhtiä toimintaan.

Tukkitoimitukset täältä on Pölkyn sahalle Kajaaniin ja kuitujen osoite on Pietarsaari. Tukin tarkka talteenotto harvennusleimikolta oli hyvä, voin suositella puukauppa kumppaniksi.

Kommentit (4)

 1. Kyllä, aivan kelpoisalta näyttää. Hyvin on onnistuttu.

 2. metsä-masa

  Harvennuskuvio oli 65 vuotiasta VT kangasta. Mittavalikoima, pituudet 40-55 ja kaksi pituutta alle neljän metrin, latva 15 cm. tukkiprosentiksi tuli 55,3 %.

  Tämäkin hakkuu todisti sen, että kun pituuksia on käytössä ja niitä käytetään tukkiosuus kasvaa laadullisesti keskinkertaisellakin leimikolla, tulokseen olin tyytyväinen. Osassa poistettavissa rungoissa oli vielä hirvien tekemiä kuorivaurioita, joita ei ensiharvennuksessa saatu kaikkia pois.

  Toinen myönteinen asia toteutui kuidun katkonnassa, vapaa katkonta välillä 2,7-5,5 m oli toteutettu kuituosan pituuden mukaan, erikoispuita ei kaupassa ollut.

  Tukin minimipaksuus oli savutettu oikein hyvin, lisäkuvassa se näkyy selvemmin. Mittavalikoiman ja niiden käytön perusteella rohkenin suositella UPM:ää kauppakumppaniksi !

 3. Meneekö se näin, että sahalle välitetään pientä tukkia tukin hinnalla ja ostetaan yli puolet samasta puusta sivutuotteina (pinnat ja purut) kuitupuun hinnalla? Eikös siinä pärjää joku?

 4. metsä-masa

  Nykyinen Kajaanin sahan omistaa Pölkky Oy, saha on entinen UPM:n saha. Pölkky uudisti sahaa paremmin raaka-aine pohjaan sopivaksi, Pölkky jalostaa Kajaanin lisäksi pohjoisen puuta ainakin Kuusamossa ja Taivalkoskella.

  Totta on, että pienestä tukista saanto on vähäisempi kuin esim. yli 0,2 m3 tukista, mutta yksityinen sahuri on joutunut etsimään markkinat myös lyhvelle tavaralle. Lyhvet tukkipituudet on metsänomistajan etu, niiden ansiosta tukkiprosentti nousee n. 10 %

  Sivutuotteet on sahurin tulovirtaa, niillä katetaan ja tuetaan sahaustoimintaa, kuori ja heikompi laatuinen puru käytetään yleensä sahan lämpölaitoksessa.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat