Kommentit (1)

  1. metsä-masa

    Metsän terveyden kannalta lumituho puiden korjuu on tärkeä, jos meinaa sailyttää kuvion kasvavana myös jatkossa. Vuosi sitten kevätkesällä kerättiin lumen kaatamia runkoja 03:n mä- kuviolta ja yksi osa kuviosta jätettiin märkyyden vuoksi tekemättä, puumäärä siinä oli arviolta n. 6-7 m3 / ha

    Erillinen pienempi osa tuhoalueesta levitti jo heinäkuulla hyönteistuhoja viereiseen 04 kuviolle, jossa reikiä ja purua alkoi ilmaantua puiden rungolle. Tämä esimerkki osoitti jo pienenkin määrän tuhopuita levittävän ja lajentavan hyönteistuhoja.

Metsänhoito Metsänhoito

Keskustelut