Alkuvuonna kaadettu 25 sutta

Riistakeskus on myöntänyt poikkeusluvan 35 suden kaatamiseen poronhoitoalueen ulkopuolella.

Suomen riistakeskuksen myöntämillä poikkeusluvilla on tammi-helmikuussa kaadettu 23 sutta. Lisäksi poliisin luvin on lopetettu kaksi sutta

Saalis koostuu 16 naaraasta ja yhdeksästä uroksesta. Luonnonvarakeskuksen tähän mennessä tutkimista 15 naaraasta kaksi on ollut edellisvuonna synnyttäneitä.

Riistakeskus on myöntänyt poikkeusluvan 35 suden kaatamiseen poronhoitoalueen ulkopuolella. Lupia on haettu yhteensä 135 eläimen kaatamiseksi. Kielteisiä päätöksiä on tehty seitsemän.

Suomen riistakeskuksessa on käsittelyssä viisi susilupahakemusta eri puolilta Suomea. Poikkeuslupaharkinnassa tästä eteenpäin perusteena ovat pääasiassa vahinko- ja turvallisuusnäkökohdat.

Maa- ja metsätalousministeriön asettama suurin sallittu saalismäärä on 53 sutta.

Luonnonvarakeskuksen joulukuun väliarvion mukaan Suomessa on 32–38 susilaumaa. Uusi yksilömäärän kanta-arvio valmistuu maaliskuussa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Kuvat