Bioenergia: Kemeran jatko hyvä osoite EU:n elpymisrahoille

Järjestön mukaan koko maan nuorten metsien puuraaka-aine pitäisi saada puuenergian kysynnän piiriin.

Suomessa valmistellaan parhaillaan kansallista suunnitelmaa EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen käyttöön. Tukivälineen on arvioitu tuovan Suomeen EU-tukea jopa 2,3 miljardia euroa. Siitä suurta osaa, noin miljardia euroa, hallitus on osoittamassa ”vihreään siirtymään”.

”Bioenergia – nestemäiset biopolttoaineet, biokaasu ja esimerkiksi panostukset harvennuspuun tarjontaan – tarjoaa vihreään siirtymään välittömiä mahdollisuuksia. Niissä on oikein toteutettuna mahdollisuuksia tukea taloutta ja työllisyyttä ja vastata samalla aikamme suuriin haasteisiin”, toteaa Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka.

Järjestön mukaan nopea  elvytyskeino olisi esimerkiksi kemerarahoituksen jatkaminen ja rahoitusehtojen väliaikainen parantaminen nuorten metsien ensiharvennuksissa. Tärkeätä olisi, että puuenergiaan kohdistuva lähivuosien kasvava kysyntä saataisiin lisäämään työllisyyttä Suomessa ja kohdistettua loppukäyttöneutraalisti metsien arvokasvua parantaviin hoitotöihin.

Bioenergian mukaan koko maan nuorten metsien puuraaka-aine pitäisi saada puuenergian kysynnän piiriin.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat