Otso suuntaa palveluitaan yksityisteille ja puustonkäsittelyyn

Metsäpalveluyhtiön liiketoiminnan keskiössä ovat jatkossa asiakkuudet ja niiden hallinta.

Metsäpalveluita tarjoava Otso on linjannut tulevaisuuden toimintojaan. Liiketoimintaa suunnataan jatkossa sinne, missä nähdään markkinapotentiaalia eli etenkin yksityistie- ja puustonkäsittelypalveluihin. Jatkossa yhtiö suuntaa markkinointi- ja myyntitoimet erityisesti tiekunnille ja B2B-asiakkaille.

Toiminnan keskiössä ovat asiakkuudet ja niiden hallinta. Tätä silmällä pitäen Otso on nimittänyt kolme tuotepäällikköä: Hannu Ulvinen (metsäinfra), Jari Pajala (puustonkäsittelypalvelut) ja Simo Kuittinen (luonnon- ja metsäomaisuuden hoitopalvelut).

Infran rakentamispalveluissa (tien perusparannukset, tien rakennus ja siltapalvelut) yhtiö aikoo keskittyä vahvaan markkina-asemaan ja ydinliiketoimintaan. Myös metsäteiden ja yleisten teiden välissä oleva yksityistieverkosto kuuluu yhtiön infraliiketoimintaan.

Puustonkäsittelyyn yhtiö tarjoaa konsultti- ja urakointipalveluita infraomistajille metsäalueilla poistamalla puustoa olemassa olevan ja rakennettavan infran tieltä sekä tuottamalla metsäpaikkatietoa asiakkaan infrasuunnitteluun. Suometsien käsittelyssä yhtiön palveluihin kuuluvat muun muassa valuma-aluehallinta, vesiensuojelu, suometsien logistinen suunnittelu ja luonnonhoito.

Koronan myötä talousvaikeuksiin ajautunut Otso on hakeutumassa yrityssaneeraukseen. Saneerausohjelman vahvistaminen menee ensi vuoden puolelle.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Keskustelut