Bioenergia ry: Pyrittävä hallittuun, 10-20 prosentin kasvuun

Puuenergian saatavuuden varmistaminen edellyttää metsäteollisuuden toimintaedellytyksistä huolehtimista, järjestö katsoo.

Bioenergian käyttö tulee tällä vuosikymmenellä kasvamaan kivihiilen käyttökiellon ja turpeen käytön vähenemisen seurauksena, Bioenergia ry:n tuoreessa raportissa arvioidaan. Järjestön mukaan tavoitteena tulisi olla hallittu kasvu, 10-20 prosenttia vuoteen 2030 mennessä verrattuna 2019 tasoon.

Suomessa bioenergiasta suurin osa, noin 90 prosenttia on puuenergiaa. Sen saatavuuden varmistamiseksi tulee metsäteollisuuden toimintaedellytysten säilyä kilpailukykyisinä, sillä bioenergia perustuu Suomessa pitkälti teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämiseen.

Metsien kestävän hyödyntämisen on oltava mahdollista myös tulevaisuudessa, Bioenergia linjaa. Mutta myös hiilivarastoja pitää kasvattaa ja niiden pysyvyyteen tulee kiinnittää täällä huomiota.

Energiapuun kasvava kysyntä tulisi ottaa huomioon kemeralaissa, jotta mahdollisimman suuri osa kysynnästä saataisiin kohdistettua metsänhoitorästeihin. Nuorten metsien harvennusrästejä on noin 800 000 hehtaaria. Pidemmällä aikavälillä energiapuun saatavuutta voitaisiin edistää panostuksilla metsänkasvuun, esimerkiksi tuhkalannoituksella, metsityksellä ja jalostettuja taimia käyttämällä.

Myös toimitus- ja huoltovarmuus on otettava huomioon. Puuenergian toimitusvarmuutta voidaan parantaa energiapuun tarjontaa lisäävällä energia- ja ilmastopolitiikalla, investoinneilla bioterminaaleihin sekä edistämällä oikeita toimintatapoja, raportissa todetaan.

Raportti on yhdistyksen panos työ- ja elinkeinoministeriön koordinoimaan eri teollisuusalojen vähähiilistä kehitystä kartoittavaan työhön.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Keskustelut

Upm